Līdz 30. jūnijam Talsu, Tukuma, Dobeles un Ventspils novadā ar dronu palīdzību veiksim elektrolīniju apsekošanu. Iegūtā informācija tiks izmantota vienīgi tīkla defektu noteikšanai. 
Plašāka informācija

Noskaidrojiet, vai īpašumā ir plānota / tiek veikta trašu un aizsargjoslas tīrīšana.
Aizsargjoslu tīrīšanas darbi tiek veikti, lai nodrošinātu nepārtrauktu elektrības piegādi, sabiedrības drošību un spēju operatīvi novērst elektrotīkla bojājumus.

Līdz 30. jūnijam Talsu, Tukuma, Dobeles un Ventspils novadā ar dronu palīdzību veiksim elektrolīniju apsekošanu. Iegūtā informācija tiks izmantota vienīgi tīkla defektu noteikšanai. 
Plašāka informācija