Esiet vienmēr informēti! - Lai laikus saņemtu informāciju par plānotajiem un operatīvajiem darbiem elektrotīklā, reģistrējiet vai atjaunojiet savu kontaktinformāciju (mobila tālruņa nr., e-pasta adresi) "Sadales tīkla" klientu portālā e-st.lv

Noskaidrojiet, vai īpašuma šobrīd ir reģistrēts/ drīzumā plānots elektrības atslēgums.

Esiet vienmēr informēti! - Lai laikus saņemtu informāciju par plānotajiem un operatīvajiem darbiem elektrotīklā, reģistrējiet vai atjaunojiet savu kontaktinformāciju (mobila tālruņa nr., e-pasta adresi) "Sadales tīkla" klientu portālā e-st.lv