ST kartes - Elektrolīniju rekonstrukcijas

Ziemā veikto rekonstrukcijas darbu teritorijas sakopsim un labiekārtosim līdz šī gada 15. maijam.

Noskaidrojiet, vai īpašumā ir plānota / tiek veikta elektrolīnijas rekonstrukcija.
Informācija par rekonstrukciju tiek iekļauta kartē, uzsākot projektēšanu.

Ziemā veikto rekonstrukcijas darbu teritorijas sakopsim un labiekārtosim līdz šī gada 15. maijam.