Digitālā karte

Pašlaik nevienā "Sadales tīkla" apakšstacijā bez 110kV transformatoru nomaiņas nav pieejama norādītā patēriņa jauda.
Lūdzu, izvēlieties jaudu ne lielāku par 10 MW *


 
Kartē redzamas AS "Sadales tīkls" elektrotīkla apakšstacijas (110/ (6-20) kV) un tajās pieejamā jauda elektroenerģijas patēriņam un ģenerācijai.


Informācija būs noderīga, ja plānojat ierīkot pieslēgumu ar lielu patēriņa vai ģenerācijas jaudu.


Vērtējot pieslēguma iespējas, ņemiet vērā, ka pieejamā jauda samazinās, pieaugot attālumam starp pieslēguma vietu un apakšstaciju.


* AS "Sadales tīkls" elektrotīklam var pieslēgt elektrostacijas ar uzstādīto ģenerācijas jaudu ne lielāku par 10 MW.
 

Dati atjaunoti: 24.05.2022 08:10

Sīkdatnes