[{"center":{"id":1,"lat":56.9826486,"lng":24.2087462,"created_at":"2019-03-08 00:51:29","updated_at":"2019-07-03 14:26:16","project_department":{"id":1,"center_id":1,"created_at":"2019-03-08 00:51:30","updated_at":"2019-03-08 00:51:30","work_time":[{"id":8,"project_department_id":1,"from":"08:00","to":"12:00","created_at":"2019-06-20 21:16:54","updated_at":"2019-06-20 21:16:54","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":null,"day":"P."},{"id":9,"project_department_id":1,"from":"13:00","to":"16:30","created_at":"2019-06-20 21:16:54","updated_at":"2019-06-20 21:16:54","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":null,"day":"O."},{"id":10,"project_department_id":1,"from":"08:00","to":"12:00","created_at":"2019-06-20 21:16:54","updated_at":"2019-06-20 21:16:54","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":null,"day":"T."},{"id":11,"project_department_id":1,"from":"13:00","to":"16:30","created_at":"2019-06-20 21:16:54","updated_at":"2019-06-20 21:16:54","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":null,"day":"C."},{"id":12,"project_department_id":1,"from":"08:00","to":"12:00","created_at":"2019-06-20 21:16:54","updated_at":"2019-06-20 21:16:54","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":null,"day":"Pk."}],"room":"kab.102
kab.119
kab.120"},"maps_department":{"id":1,"center_id":1,"created_at":"2019-03-08 00:51:30","updated_at":"2019-03-08 00:51:30","work_time":[],"room":null},"work_department":{"id":1,"center_id":1,"created_at":"2019-03-08 00:51:30","updated_at":"2019-03-08 00:51:30","work_time":[{"id":13,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"10:00","created_at":"2019-06-20 21:16:54","updated_at":"2019-06-20 21:16:54","maps_department_id":null,"work_department_id":1,"clearing_department_id":null,"day":"P."},{"id":14,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"10:00","created_at":"2019-06-20 21:16:54","updated_at":"2019-06-20 21:16:54","maps_department_id":null,"work_department_id":1,"clearing_department_id":null,"day":"O."},{"id":15,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"10:00","created_at":"2019-06-20 21:16:54","updated_at":"2019-06-20 21:16:54","maps_department_id":null,"work_department_id":1,"clearing_department_id":null,"day":"T."},{"id":16,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"10:00","created_at":"2019-06-20 21:16:54","updated_at":"2019-06-20 21:16:54","maps_department_id":null,"work_department_id":1,"clearing_department_id":null,"day":"C."},{"id":17,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"10:00","created_at":"2019-06-20 21:16:54","updated_at":"2019-06-20 21:16:54","maps_department_id":null,"work_department_id":1,"clearing_department_id":null,"day":"Pk."}],"translations":[{"id":2,"work_department_id":1,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-03-08 00:51:30","updated_at":"2019-03-08 00:51:30"},{"id":1,"work_department_id":1,"room":"kab.103

","locale":"lv","created_at":"2019-03-08 00:51:30","updated_at":"2019-06-20 21:18:47"}],"room":"kab.103

"},"clearing_department":{"id":1,"center_id":1,"created_at":"2019-03-08 00:51:30","updated_at":"2019-03-08 00:51:30","work_time":[],"room":null},"name":"R\u012bga","address":"\u0160mer\u013ca iela 1","description":"Taupiet laiku - saska\u0146ojiet projektus un darbus AS Sadales t\u012bkls e-vid\u0113!
Lai aizpild\u012btu pieteikumu, spiediet \u0161eit<\/a>.<\/font>"},"project_department":{"0":{"id":1,"center_id":1,"created_at":"2019-03-08 00:51:30","updated_at":"2019-03-08 00:51:30","work_time":[{"id":8,"project_department_id":1,"from":"08:00","to":"12:00","created_at":"2019-06-20 21:16:54","updated_at":"2019-06-20 21:16:54","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":16,"work_time_id":8,"day":"P.","locale":"en","created_at":"2019-06-20 21:16:54","updated_at":"2019-06-20 21:16:54"},{"id":15,"work_time_id":8,"day":"P.","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 21:16:54","updated_at":"2019-06-20 21:16:54"}],"day":"P."},{"id":9,"project_department_id":1,"from":"13:00","to":"16:30","created_at":"2019-06-20 21:16:54","updated_at":"2019-06-20 21:16:54","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":18,"work_time_id":9,"day":"O.","locale":"en","created_at":"2019-06-20 21:16:54","updated_at":"2019-06-20 21:16:54"},{"id":17,"work_time_id":9,"day":"O.","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 21:16:54","updated_at":"2019-06-20 21:16:54"}],"day":"O."},{"id":10,"project_department_id":1,"from":"08:00","to":"12:00","created_at":"2019-06-20 21:16:54","updated_at":"2019-06-20 21:16:54","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":20,"work_time_id":10,"day":"T..","locale":"en","created_at":"2019-06-20 21:16:54","updated_at":"2019-06-20 21:16:54"},{"id":19,"work_time_id":10,"day":"T.","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 21:16:54","updated_at":"2019-06-20 21:16:54"}],"day":"T."},{"id":11,"project_department_id":1,"from":"13:00","to":"16:30","created_at":"2019-06-20 21:16:54","updated_at":"2019-06-20 21:16:54","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":22,"work_time_id":11,"day":"C.","locale":"en","created_at":"2019-06-20 21:16:54","updated_at":"2019-06-20 21:16:54"},{"id":21,"work_time_id":11,"day":"C.","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 21:16:54","updated_at":"2019-06-20 21:16:54"}],"day":"C."},{"id":12,"project_department_id":1,"from":"08:00","to":"12:00","created_at":"2019-06-20 21:16:54","updated_at":"2019-06-20 21:16:54","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":24,"work_time_id":12,"day":"Pk.","locale":"en","created_at":"2019-06-20 21:16:54","updated_at":"2019-06-20 21:16:54"},{"id":23,"work_time_id":12,"day":"Pk.","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 21:16:54","updated_at":"2019-06-20 21:16:54"}],"day":"Pk."}],"translations":[{"id":2,"project_department_id":1,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-03-08 00:51:30","updated_at":"2019-03-08 00:51:30"},{"id":1,"project_department_id":1,"room":"kab.102
kab.119
kab.120","locale":"lv","created_at":"2019-03-08 00:51:30","updated_at":"2019-06-20 21:16:53"}],"room":"kab.102
kab.119
kab.120"},"work_times":[{"id":8,"project_department_id":1,"from":"08:00","to":"12:00","created_at":"2019-06-20 21:16:54","updated_at":"2019-06-20 21:16:54","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":16,"work_time_id":8,"day":"P.","locale":"en","created_at":"2019-06-20 21:16:54","updated_at":"2019-06-20 21:16:54"},{"id":15,"work_time_id":8,"day":"P.","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 21:16:54","updated_at":"2019-06-20 21:16:54"}],"day":"P."},{"id":9,"project_department_id":1,"from":"13:00","to":"16:30","created_at":"2019-06-20 21:16:54","updated_at":"2019-06-20 21:16:54","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":18,"work_time_id":9,"day":"O.","locale":"en","created_at":"2019-06-20 21:16:54","updated_at":"2019-06-20 21:16:54"},{"id":17,"work_time_id":9,"day":"O.","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 21:16:54","updated_at":"2019-06-20 21:16:54"}],"day":"O."},{"id":10,"project_department_id":1,"from":"08:00","to":"12:00","created_at":"2019-06-20 21:16:54","updated_at":"2019-06-20 21:16:54","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":20,"work_time_id":10,"day":"T..","locale":"en","created_at":"2019-06-20 21:16:54","updated_at":"2019-06-20 21:16:54"},{"id":19,"work_time_id":10,"day":"T.","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 21:16:54","updated_at":"2019-06-20 21:16:54"}],"day":"T."},{"id":11,"project_department_id":1,"from":"13:00","to":"16:30","created_at":"2019-06-20 21:16:54","updated_at":"2019-06-20 21:16:54","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":22,"work_time_id":11,"day":"C.","locale":"en","created_at":"2019-06-20 21:16:54","updated_at":"2019-06-20 21:16:54"},{"id":21,"work_time_id":11,"day":"C.","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 21:16:54","updated_at":"2019-06-20 21:16:54"}],"day":"C."},{"id":12,"project_department_id":1,"from":"08:00","to":"12:00","created_at":"2019-06-20 21:16:54","updated_at":"2019-06-20 21:16:54","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":24,"work_time_id":12,"day":"Pk.","locale":"en","created_at":"2019-06-20 21:16:54","updated_at":"2019-06-20 21:16:54"},{"id":23,"work_time_id":12,"day":"Pk.","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 21:16:54","updated_at":"2019-06-20 21:16:54"}],"day":"Pk."}],"title":"Projektu, sh\u0113mu un topogr\u0101fisko pl\u0101nu ska\u0146o\u0161ana"},"maps_department":{"0":{"id":1,"center_id":1,"created_at":"2019-03-08 00:51:30","updated_at":"2019-03-08 00:51:30","work_time":[],"translations":[{"id":2,"maps_department_id":1,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-03-08 00:51:30","updated_at":"2019-03-08 00:51:30"},{"id":1,"maps_department_id":1,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-03-08 00:51:30","updated_at":"2019-06-20 21:16:54"}],"room":null},"work_times":[],"title":"Topogr\u0101fisko pl\u0101nu saska\u0146o\u0161ana "},"work_department":{"0":{"id":1,"center_id":1,"created_at":"2019-03-08 00:51:30","updated_at":"2019-03-08 00:51:30","work_time":[{"id":13,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"10:00","created_at":"2019-06-20 21:16:54","updated_at":"2019-06-20 21:16:54","maps_department_id":null,"work_department_id":1,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":26,"work_time_id":13,"day":"P.","locale":"en","created_at":"2019-06-20 21:16:54","updated_at":"2019-06-20 21:16:54"},{"id":25,"work_time_id":13,"day":"P.","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 21:16:54","updated_at":"2019-06-20 21:16:54"}],"day":"P."},{"id":14,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"10:00","created_at":"2019-06-20 21:16:54","updated_at":"2019-06-20 21:16:54","maps_department_id":null,"work_department_id":1,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":28,"work_time_id":14,"day":"O.","locale":"en","created_at":"2019-06-20 21:16:54","updated_at":"2019-06-20 21:16:54"},{"id":27,"work_time_id":14,"day":"O.","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 21:16:54","updated_at":"2019-06-20 21:16:54"}],"day":"O."},{"id":15,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"10:00","created_at":"2019-06-20 21:16:54","updated_at":"2019-06-20 21:16:54","maps_department_id":null,"work_department_id":1,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":30,"work_time_id":15,"day":"T.","locale":"en","created_at":"2019-06-20 21:16:54","updated_at":"2019-06-20 21:16:54"},{"id":29,"work_time_id":15,"day":"T.","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 21:16:54","updated_at":"2019-06-20 21:16:54"}],"day":"T."},{"id":16,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"10:00","created_at":"2019-06-20 21:16:54","updated_at":"2019-06-20 21:16:54","maps_department_id":null,"work_department_id":1,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":32,"work_time_id":16,"day":"C.","locale":"en","created_at":"2019-06-20 21:16:54","updated_at":"2019-06-20 21:16:54"},{"id":31,"work_time_id":16,"day":"C.","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 21:16:54","updated_at":"2019-06-20 21:16:54"}],"day":"C."},{"id":17,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"10:00","created_at":"2019-06-20 21:16:54","updated_at":"2019-06-20 21:16:54","maps_department_id":null,"work_department_id":1,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":34,"work_time_id":17,"day":"Pk.","locale":"en","created_at":"2019-06-20 21:16:54","updated_at":"2019-06-20 21:16:54"},{"id":33,"work_time_id":17,"day":"Pk.","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 21:16:54","updated_at":"2019-06-20 21:16:54"}],"day":"Pk."}],"translations":[{"id":2,"work_department_id":1,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-03-08 00:51:30","updated_at":"2019-03-08 00:51:30"},{"id":1,"work_department_id":1,"room":"kab.103

","locale":"lv","created_at":"2019-03-08 00:51:30","updated_at":"2019-06-20 21:18:47"}],"room":"kab.103

"},"work_times":[{"id":13,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"10:00","created_at":"2019-06-20 21:16:54","updated_at":"2019-06-20 21:16:54","maps_department_id":null,"work_department_id":1,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":26,"work_time_id":13,"day":"P.","locale":"en","created_at":"2019-06-20 21:16:54","updated_at":"2019-06-20 21:16:54"},{"id":25,"work_time_id":13,"day":"P.","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 21:16:54","updated_at":"2019-06-20 21:16:54"}],"day":"P."},{"id":14,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"10:00","created_at":"2019-06-20 21:16:54","updated_at":"2019-06-20 21:16:54","maps_department_id":null,"work_department_id":1,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":28,"work_time_id":14,"day":"O.","locale":"en","created_at":"2019-06-20 21:16:54","updated_at":"2019-06-20 21:16:54"},{"id":27,"work_time_id":14,"day":"O.","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 21:16:54","updated_at":"2019-06-20 21:16:54"}],"day":"O."},{"id":15,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"10:00","created_at":"2019-06-20 21:16:54","updated_at":"2019-06-20 21:16:54","maps_department_id":null,"work_department_id":1,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":30,"work_time_id":15,"day":"T.","locale":"en","created_at":"2019-06-20 21:16:54","updated_at":"2019-06-20 21:16:54"},{"id":29,"work_time_id":15,"day":"T.","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 21:16:54","updated_at":"2019-06-20 21:16:54"}],"day":"T."},{"id":16,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"10:00","created_at":"2019-06-20 21:16:54","updated_at":"2019-06-20 21:16:54","maps_department_id":null,"work_department_id":1,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":32,"work_time_id":16,"day":"C.","locale":"en","created_at":"2019-06-20 21:16:54","updated_at":"2019-06-20 21:16:54"},{"id":31,"work_time_id":16,"day":"C.","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 21:16:54","updated_at":"2019-06-20 21:16:54"}],"day":"C."},{"id":17,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"10:00","created_at":"2019-06-20 21:16:54","updated_at":"2019-06-20 21:16:54","maps_department_id":null,"work_department_id":1,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":34,"work_time_id":17,"day":"Pk.","locale":"en","created_at":"2019-06-20 21:16:54","updated_at":"2019-06-20 21:16:54"},{"id":33,"work_time_id":17,"day":"Pk.","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 21:16:54","updated_at":"2019-06-20 21:16:54"}],"day":"Pk."}],"title":"Rak\u0161anas darbu saska\u0146o\u0161ana"},"clearing_department":{"0":{"id":1,"center_id":1,"created_at":"2019-03-08 00:51:30","updated_at":"2019-03-08 00:51:30","work_time":[],"translations":[{"id":2,"clearing_department_id":1,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-03-08 00:51:30","updated_at":"2019-03-08 00:51:30"},{"id":1,"clearing_department_id":1,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-03-08 00:51:30","updated_at":"2019-03-08 00:51:30"}],"room":null},"work_times":[],"title":"At\u013cauja me\u017eizstr\u0101des un citu darbu veik\u0161anai aizsargjosl\u0101s"}},{"center":{"id":4,"lat":56.947152,"lng":24.364066,"created_at":"2019-06-20 21:36:05","updated_at":"2019-06-27 05:23:04","project_department":{"id":4,"center_id":4,"created_at":"2019-06-20 21:36:05","updated_at":"2019-06-20 21:36:05","work_time":[],"room":null},"maps_department":{"id":4,"center_id":4,"created_at":"2019-06-20 21:36:05","updated_at":"2019-06-20 21:36:05","work_time":[],"room":null},"work_department":{"id":4,"center_id":4,"created_at":"2019-06-20 21:36:05","updated_at":"2019-06-20 21:36:05","work_time":[{"id":23,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"12:00","created_at":"2019-06-20 21:36:05","updated_at":"2019-06-20 21:36:05","maps_department_id":null,"work_department_id":4,"clearing_department_id":null,"day":"P."}],"translations":[{"id":8,"work_department_id":4,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-20 21:36:05","updated_at":"2019-06-20 21:36:05"},{"id":7,"work_department_id":4,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 21:36:05","updated_at":"2019-06-20 21:36:05"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"clearing_department":{"id":4,"center_id":4,"created_at":"2019-06-20 21:36:05","updated_at":"2019-06-20 21:36:05","work_time":[],"room":null},"name":"Pier\u012bga","address":"\"Juglasl\u012b\u010di\" L\u012b\u010di, Stopi\u0146u nov.","description":"Taupiet laiku - saska\u0146ojiet projektus un darbus AS Sadales t\u012bkls e-vid\u0113!
Lai aizpild\u012btu pieteikumu, spiediet
\u0161eit<\/a>.<\/font>"},"project_department":{"0":{"id":4,"center_id":4,"created_at":"2019-06-20 21:36:05","updated_at":"2019-06-20 21:36:05","work_time":[],"translations":[{"id":8,"project_department_id":4,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-20 21:36:05","updated_at":"2019-06-20 21:36:05"},{"id":7,"project_department_id":4,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-06-20 21:36:05","updated_at":"2019-06-20 21:36:05"}],"room":null},"work_times":[],"title":"Projektu, sh\u0113mu un topogr\u0101fisko pl\u0101nu ska\u0146o\u0161ana"},"maps_department":{"0":{"id":4,"center_id":4,"created_at":"2019-06-20 21:36:05","updated_at":"2019-06-20 21:36:05","work_time":[],"translations":[{"id":8,"maps_department_id":4,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-20 21:36:05","updated_at":"2019-06-20 21:36:05"},{"id":7,"maps_department_id":4,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-06-20 21:36:05","updated_at":"2019-06-20 21:36:05"}],"room":null},"work_times":[],"title":"Topogr\u0101fisko pl\u0101nu saska\u0146o\u0161ana "},"work_department":{"0":{"id":4,"center_id":4,"created_at":"2019-06-20 21:36:05","updated_at":"2019-06-20 21:36:05","work_time":[{"id":23,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"12:00","created_at":"2019-06-20 21:36:05","updated_at":"2019-06-20 21:36:05","maps_department_id":null,"work_department_id":4,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":46,"work_time_id":23,"day":"P.","locale":"en","created_at":"2019-06-20 21:36:05","updated_at":"2019-06-20 21:36:05"},{"id":45,"work_time_id":23,"day":"P.","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 21:36:05","updated_at":"2019-07-03 13:50:27"}],"day":"P."}],"translations":[{"id":8,"work_department_id":4,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-20 21:36:05","updated_at":"2019-06-20 21:36:05"},{"id":7,"work_department_id":4,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 21:36:05","updated_at":"2019-06-20 21:36:05"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"work_times":[{"id":23,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"12:00","created_at":"2019-06-20 21:36:05","updated_at":"2019-06-20 21:36:05","maps_department_id":null,"work_department_id":4,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":46,"work_time_id":23,"day":"P.","locale":"en","created_at":"2019-06-20 21:36:05","updated_at":"2019-06-20 21:36:05"},{"id":45,"work_time_id":23,"day":"P.","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 21:36:05","updated_at":"2019-07-03 13:50:27"}],"day":"P."}],"title":"Rak\u0161anas darbu saska\u0146o\u0161ana"},"clearing_department":{"0":{"id":4,"center_id":4,"created_at":"2019-06-20 21:36:05","updated_at":"2019-06-20 21:36:05","work_time":[],"translations":[{"id":8,"clearing_department_id":4,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-20 21:36:05","updated_at":"2019-06-20 21:36:05"},{"id":7,"clearing_department_id":4,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-06-20 21:36:05","updated_at":"2019-06-20 21:36:05"}],"room":null},"work_times":[],"title":"At\u013cauja me\u017eizstr\u0101des un citu darbu veik\u0161anai aizsargjosl\u0101s"}},{"center":{"id":6,"lat":56.5369946,"lng":21.0535827,"created_at":"2019-06-20 21:50:09","updated_at":"2019-07-03 14:31:29","project_department":{"id":6,"center_id":6,"created_at":"2019-06-20 21:50:09","updated_at":"2019-06-20 21:50:09","work_time":[],"room":null},"maps_department":{"id":6,"center_id":6,"created_at":"2019-06-20 21:50:09","updated_at":"2019-06-20 21:50:09","work_time":[],"room":null},"work_department":{"id":6,"center_id":6,"created_at":"2019-06-20 21:50:09","updated_at":"2019-06-20 21:50:09","work_time":[{"id":33,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-20 21:51:47","updated_at":"2019-06-20 21:51:47","maps_department_id":null,"work_department_id":6,"clearing_department_id":null,"day":"O."},{"id":34,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-20 21:51:47","updated_at":"2019-06-20 21:52:45","maps_department_id":null,"work_department_id":6,"clearing_department_id":null,"day":"C."}],"translations":[{"id":12,"work_department_id":6,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-20 21:50:09","updated_at":"2019-06-20 21:50:09"},{"id":11,"work_department_id":6,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 21:50:09","updated_at":"2019-06-20 21:51:47"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"clearing_department":{"id":6,"center_id":6,"created_at":"2019-06-20 21:50:09","updated_at":"2019-06-20 21:50:09","work_time":[{"id":31,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-20 21:51:09","updated_at":"2019-06-20 21:51:09","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":6,"day":"O."},{"id":32,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-20 21:51:09","updated_at":"2019-06-20 21:51:09","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":6,"day":"C."}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"name":"Liep\u0101ja","address":"Cukura iela 7, Liep\u0101ja","description":"Taupiet laiku - saska\u0146ojiet projektus un darbus AS Sadales t\u012bkls e-vid\u0113!
Lai aizpild\u012btu pieteikumu, spiediet
\u0161eit<\/a>.<\/font>"},"project_department":{"0":{"id":6,"center_id":6,"created_at":"2019-06-20 21:50:09","updated_at":"2019-06-20 21:50:09","work_time":[],"translations":[{"id":12,"project_department_id":6,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-20 21:50:09","updated_at":"2019-06-20 21:50:09"},{"id":11,"project_department_id":6,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-06-20 21:50:09","updated_at":"2019-06-20 23:53:16"}],"room":null},"work_times":[],"title":"Projektu, sh\u0113mu un topogr\u0101fisko pl\u0101nu ska\u0146o\u0161ana"},"maps_department":{"0":{"id":6,"center_id":6,"created_at":"2019-06-20 21:50:09","updated_at":"2019-06-20 21:50:09","work_time":[],"translations":[{"id":12,"maps_department_id":6,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-20 21:50:09","updated_at":"2019-06-20 21:50:09"},{"id":11,"maps_department_id":6,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-06-20 21:50:09","updated_at":"2019-06-20 21:50:09"}],"room":null},"work_times":[],"title":"Topogr\u0101fisko pl\u0101nu saska\u0146o\u0161ana "},"work_department":{"0":{"id":6,"center_id":6,"created_at":"2019-06-20 21:50:09","updated_at":"2019-06-20 21:50:09","work_time":[{"id":33,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-20 21:51:47","updated_at":"2019-06-20 21:51:47","maps_department_id":null,"work_department_id":6,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":66,"work_time_id":33,"day":"O.","locale":"en","created_at":"2019-06-20 21:51:47","updated_at":"2019-06-20 21:51:47"},{"id":65,"work_time_id":33,"day":"O.","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 21:51:47","updated_at":"2019-06-20 21:51:47"}],"day":"O."},{"id":34,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-20 21:51:47","updated_at":"2019-06-20 21:52:45","maps_department_id":null,"work_department_id":6,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":68,"work_time_id":34,"day":"C.","locale":"en","created_at":"2019-06-20 21:51:47","updated_at":"2019-06-20 21:51:47"},{"id":67,"work_time_id":34,"day":"C.","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 21:51:47","updated_at":"2019-06-20 21:51:47"}],"day":"C."}],"translations":[{"id":12,"work_department_id":6,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-20 21:50:09","updated_at":"2019-06-20 21:50:09"},{"id":11,"work_department_id":6,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 21:50:09","updated_at":"2019-06-20 21:51:47"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"work_times":[{"id":33,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-20 21:51:47","updated_at":"2019-06-20 21:51:47","maps_department_id":null,"work_department_id":6,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":66,"work_time_id":33,"day":"O.","locale":"en","created_at":"2019-06-20 21:51:47","updated_at":"2019-06-20 21:51:47"},{"id":65,"work_time_id":33,"day":"O.","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 21:51:47","updated_at":"2019-06-20 21:51:47"}],"day":"O."},{"id":34,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-20 21:51:47","updated_at":"2019-06-20 21:52:45","maps_department_id":null,"work_department_id":6,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":68,"work_time_id":34,"day":"C.","locale":"en","created_at":"2019-06-20 21:51:47","updated_at":"2019-06-20 21:51:47"},{"id":67,"work_time_id":34,"day":"C.","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 21:51:47","updated_at":"2019-06-20 21:51:47"}],"day":"C."}],"title":"Rak\u0161anas darbu saska\u0146o\u0161ana"},"clearing_department":{"0":{"id":6,"center_id":6,"created_at":"2019-06-20 21:50:09","updated_at":"2019-06-20 21:50:09","work_time":[{"id":31,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-20 21:51:09","updated_at":"2019-06-20 21:51:09","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":6,"translations":[{"id":62,"work_time_id":31,"day":"O.","locale":"en","created_at":"2019-06-20 21:51:09","updated_at":"2019-06-20 21:51:09"},{"id":61,"work_time_id":31,"day":"O.","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 21:51:09","updated_at":"2019-06-20 21:51:09"}],"day":"O."},{"id":32,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-20 21:51:09","updated_at":"2019-06-20 21:51:09","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":6,"translations":[{"id":64,"work_time_id":32,"day":"C.","locale":"en","created_at":"2019-06-20 21:51:09","updated_at":"2019-06-20 21:51:09"},{"id":63,"work_time_id":32,"day":"C.","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 21:51:09","updated_at":"2019-06-20 21:51:09"}],"day":"C."}],"translations":[{"id":12,"clearing_department_id":6,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-20 21:50:09","updated_at":"2019-06-20 21:50:09"},{"id":11,"clearing_department_id":6,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 21:50:09","updated_at":"2019-06-20 21:51:09"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"work_times":[{"id":31,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-20 21:51:09","updated_at":"2019-06-20 21:51:09","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":6,"translations":[{"id":62,"work_time_id":31,"day":"O.","locale":"en","created_at":"2019-06-20 21:51:09","updated_at":"2019-06-20 21:51:09"},{"id":61,"work_time_id":31,"day":"O.","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 21:51:09","updated_at":"2019-06-20 21:51:09"}],"day":"O."},{"id":32,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-20 21:51:09","updated_at":"2019-06-20 21:51:09","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":6,"translations":[{"id":64,"work_time_id":32,"day":"C.","locale":"en","created_at":"2019-06-20 21:51:09","updated_at":"2019-06-20 21:51:09"},{"id":63,"work_time_id":32,"day":"C.","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 21:51:09","updated_at":"2019-06-20 21:51:09"}],"day":"C."}],"title":"At\u013cauja me\u017eizstr\u0101des un citu darbu veik\u0161anai aizsargjosl\u0101s"}},{"center":{"id":7,"lat":57.3812233,"lng":21.5667397,"created_at":"2019-06-20 22:09:33","updated_at":"2019-07-04 06:00:23","project_department":{"id":7,"center_id":7,"created_at":"2019-06-20 22:09:33","updated_at":"2019-06-20 22:09:33","work_time":[{"id":35,"project_department_id":7,"from":"10:00","to":"16:00
(pusd.p\u0101rtr.12:00-12:45)","created_at":"2019-06-20 22:13:47","updated_at":"2019-06-21 12:48:49","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":null,"day":"O."},{"id":36,"project_department_id":7,"from":"10:00","to":"16:00
(pusd.p\u0101rtr.12:00-12:45)","created_at":"2019-06-20 22:13:47","updated_at":"2019-06-21 12:48:55","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":null,"day":"C."}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"maps_department":{"id":7,"center_id":7,"created_at":"2019-06-20 22:09:33","updated_at":"2019-06-20 22:09:33","work_time":[],"room":null},"work_department":{"id":7,"center_id":7,"created_at":"2019-06-20 22:09:33","updated_at":"2019-06-20 22:09:33","work_time":[{"id":37,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-20 22:13:47","updated_at":"2019-06-20 22:13:47","maps_department_id":null,"work_department_id":7,"clearing_department_id":null,"day":"O."},{"id":38,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-20 22:13:47","updated_at":"2019-06-20 22:13:47","maps_department_id":null,"work_department_id":7,"clearing_department_id":null,"day":"C."}],"translations":[{"id":14,"work_department_id":7,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-20 22:09:33","updated_at":"2019-06-20 22:09:33"},{"id":13,"work_department_id":7,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 22:09:33","updated_at":"2019-06-20 22:09:33"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"clearing_department":{"id":7,"center_id":7,"created_at":"2019-06-20 22:09:33","updated_at":"2019-06-20 22:09:33","work_time":[{"id":39,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-20 22:13:47","updated_at":"2019-06-20 22:13:47","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":7,"day":"O."},{"id":40,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-20 22:13:47","updated_at":"2019-06-20 22:13:47","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":7,"day":"C."}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"name":"Ventspils","address":"Zvaig\u017e\u0146u iela 5, Ventspils","description":"Taupiet laiku - saska\u0146ojiet projektus un darbus AS Sadales t\u012bkls e-vid\u0113!
Lai aizpild\u012btu pieteikumu, spiediet
\u0161eit<\/a>.<\/font>"},"project_department":{"0":{"id":7,"center_id":7,"created_at":"2019-06-20 22:09:33","updated_at":"2019-06-20 22:09:33","work_time":[{"id":35,"project_department_id":7,"from":"10:00","to":"16:00
(pusd.p\u0101rtr.12:00-12:45)","created_at":"2019-06-20 22:13:47","updated_at":"2019-06-21 12:48:49","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":70,"work_time_id":35,"day":"O.","locale":"en","created_at":"2019-06-20 22:13:47","updated_at":"2019-06-20 22:13:47"},{"id":69,"work_time_id":35,"day":"O.","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 22:13:47","updated_at":"2019-06-20 22:13:47"}],"day":"O."},{"id":36,"project_department_id":7,"from":"10:00","to":"16:00
(pusd.p\u0101rtr.12:00-12:45)","created_at":"2019-06-20 22:13:47","updated_at":"2019-06-21 12:48:55","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":72,"work_time_id":36,"day":"C.","locale":"en","created_at":"2019-06-20 22:13:47","updated_at":"2019-06-20 22:13:47"},{"id":71,"work_time_id":36,"day":"C.","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 22:13:47","updated_at":"2019-06-20 22:13:47"}],"day":"C."}],"translations":[{"id":14,"project_department_id":7,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-20 22:09:33","updated_at":"2019-06-20 22:09:33"},{"id":13,"project_department_id":7,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 22:09:33","updated_at":"2019-06-20 22:09:33"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"work_times":[{"id":35,"project_department_id":7,"from":"10:00","to":"16:00
(pusd.p\u0101rtr.12:00-12:45)","created_at":"2019-06-20 22:13:47","updated_at":"2019-06-21 12:48:49","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":70,"work_time_id":35,"day":"O.","locale":"en","created_at":"2019-06-20 22:13:47","updated_at":"2019-06-20 22:13:47"},{"id":69,"work_time_id":35,"day":"O.","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 22:13:47","updated_at":"2019-06-20 22:13:47"}],"day":"O."},{"id":36,"project_department_id":7,"from":"10:00","to":"16:00
(pusd.p\u0101rtr.12:00-12:45)","created_at":"2019-06-20 22:13:47","updated_at":"2019-06-21 12:48:55","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":72,"work_time_id":36,"day":"C.","locale":"en","created_at":"2019-06-20 22:13:47","updated_at":"2019-06-20 22:13:47"},{"id":71,"work_time_id":36,"day":"C.","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 22:13:47","updated_at":"2019-06-20 22:13:47"}],"day":"C."}],"title":"Projektu, sh\u0113mu un topogr\u0101fisko pl\u0101nu ska\u0146o\u0161ana"},"maps_department":{"0":{"id":7,"center_id":7,"created_at":"2019-06-20 22:09:33","updated_at":"2019-06-20 22:09:33","work_time":[],"translations":[{"id":14,"maps_department_id":7,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-20 22:09:33","updated_at":"2019-06-20 22:09:33"},{"id":13,"maps_department_id":7,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-06-20 22:09:33","updated_at":"2019-06-20 22:09:33"}],"room":null},"work_times":[],"title":"Topogr\u0101fisko pl\u0101nu saska\u0146o\u0161ana "},"work_department":{"0":{"id":7,"center_id":7,"created_at":"2019-06-20 22:09:33","updated_at":"2019-06-20 22:09:33","work_time":[{"id":37,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-20 22:13:47","updated_at":"2019-06-20 22:13:47","maps_department_id":null,"work_department_id":7,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":74,"work_time_id":37,"day":"O.","locale":"en","created_at":"2019-06-20 22:13:47","updated_at":"2019-06-20 22:13:47"},{"id":73,"work_time_id":37,"day":"O.","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 22:13:47","updated_at":"2019-06-20 22:13:47"}],"day":"O."},{"id":38,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-20 22:13:47","updated_at":"2019-06-20 22:13:47","maps_department_id":null,"work_department_id":7,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":76,"work_time_id":38,"day":"C.","locale":"en","created_at":"2019-06-20 22:13:47","updated_at":"2019-06-20 22:13:47"},{"id":75,"work_time_id":38,"day":"C.","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 22:13:47","updated_at":"2019-06-20 22:13:47"}],"day":"C."}],"translations":[{"id":14,"work_department_id":7,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-20 22:09:33","updated_at":"2019-06-20 22:09:33"},{"id":13,"work_department_id":7,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 22:09:33","updated_at":"2019-06-20 22:09:33"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"work_times":[{"id":37,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-20 22:13:47","updated_at":"2019-06-20 22:13:47","maps_department_id":null,"work_department_id":7,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":74,"work_time_id":37,"day":"O.","locale":"en","created_at":"2019-06-20 22:13:47","updated_at":"2019-06-20 22:13:47"},{"id":73,"work_time_id":37,"day":"O.","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 22:13:47","updated_at":"2019-06-20 22:13:47"}],"day":"O."},{"id":38,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-20 22:13:47","updated_at":"2019-06-20 22:13:47","maps_department_id":null,"work_department_id":7,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":76,"work_time_id":38,"day":"C.","locale":"en","created_at":"2019-06-20 22:13:47","updated_at":"2019-06-20 22:13:47"},{"id":75,"work_time_id":38,"day":"C.","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 22:13:47","updated_at":"2019-06-20 22:13:47"}],"day":"C."}],"title":"Rak\u0161anas darbu saska\u0146o\u0161ana"},"clearing_department":{"0":{"id":7,"center_id":7,"created_at":"2019-06-20 22:09:33","updated_at":"2019-06-20 22:09:33","work_time":[{"id":39,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-20 22:13:47","updated_at":"2019-06-20 22:13:47","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":7,"translations":[{"id":78,"work_time_id":39,"day":"O.","locale":"en","created_at":"2019-06-20 22:13:47","updated_at":"2019-06-20 22:13:47"},{"id":77,"work_time_id":39,"day":"O.","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 22:13:47","updated_at":"2019-06-20 22:13:47"}],"day":"O."},{"id":40,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-20 22:13:47","updated_at":"2019-06-20 22:13:47","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":7,"translations":[{"id":80,"work_time_id":40,"day":"C.","locale":"en","created_at":"2019-06-20 22:13:47","updated_at":"2019-06-20 22:13:47"},{"id":79,"work_time_id":40,"day":"C.","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 22:13:47","updated_at":"2019-06-20 22:13:47"}],"day":"C."}],"translations":[{"id":14,"clearing_department_id":7,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-20 22:09:33","updated_at":"2019-06-20 22:09:33"},{"id":13,"clearing_department_id":7,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 22:09:33","updated_at":"2019-06-20 22:09:33"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"work_times":[{"id":39,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-20 22:13:47","updated_at":"2019-06-20 22:13:47","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":7,"translations":[{"id":78,"work_time_id":39,"day":"O.","locale":"en","created_at":"2019-06-20 22:13:47","updated_at":"2019-06-20 22:13:47"},{"id":77,"work_time_id":39,"day":"O.","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 22:13:47","updated_at":"2019-06-20 22:13:47"}],"day":"O."},{"id":40,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-20 22:13:47","updated_at":"2019-06-20 22:13:47","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":7,"translations":[{"id":80,"work_time_id":40,"day":"C.","locale":"en","created_at":"2019-06-20 22:13:47","updated_at":"2019-06-20 22:13:47"},{"id":79,"work_time_id":40,"day":"C.","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 22:13:47","updated_at":"2019-06-20 22:13:47"}],"day":"C."}],"title":"At\u013cauja me\u017eizstr\u0101des un citu darbu veik\u0161anai aizsargjosl\u0101s"}},{"center":{"id":8,"lat":57.1450219,"lng":24.8626686,"created_at":"2019-06-20 22:15:33","updated_at":"2019-07-03 14:33:21","project_department":{"id":8,"center_id":8,"created_at":"2019-06-20 22:15:33","updated_at":"2019-06-20 22:15:33","work_time":[],"room":null},"maps_department":{"id":8,"center_id":8,"created_at":"2019-06-20 22:15:33","updated_at":"2019-06-20 22:15:33","work_time":[],"room":null},"work_department":{"id":8,"center_id":8,"created_at":"2019-06-20 22:15:33","updated_at":"2019-06-20 22:15:33","work_time":[{"id":41,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"12:00","created_at":"2019-06-20 22:16:00","updated_at":"2019-06-20 22:16:00","maps_department_id":null,"work_department_id":8,"clearing_department_id":null,"day":"C."}],"translations":[{"id":16,"work_department_id":8,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-20 22:15:33","updated_at":"2019-06-20 22:15:33"},{"id":15,"work_department_id":8,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 22:15:33","updated_at":"2019-06-20 22:16:00"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"clearing_department":{"id":8,"center_id":8,"created_at":"2019-06-20 22:15:33","updated_at":"2019-06-20 22:15:33","work_time":[],"room":null},"name":"Sigulda","address":"Aug\u013cu iela 2, Sigulda","description":"Taupiet laiku - saska\u0146ojiet projektus un darbus AS Sadales t\u012bkls e-vid\u0113!
Lai aizpild\u012btu pieteikumu, spiediet
\u0161eit<\/a>.<\/font>"},"project_department":{"0":{"id":8,"center_id":8,"created_at":"2019-06-20 22:15:33","updated_at":"2019-06-20 22:15:33","work_time":[],"translations":[{"id":16,"project_department_id":8,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-20 22:15:33","updated_at":"2019-06-20 22:15:33"},{"id":15,"project_department_id":8,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-06-20 22:15:33","updated_at":"2019-06-20 22:15:33"}],"room":null},"work_times":[],"title":"Projektu, sh\u0113mu un topogr\u0101fisko pl\u0101nu ska\u0146o\u0161ana"},"maps_department":{"0":{"id":8,"center_id":8,"created_at":"2019-06-20 22:15:33","updated_at":"2019-06-20 22:15:33","work_time":[],"translations":[{"id":16,"maps_department_id":8,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-20 22:15:33","updated_at":"2019-06-20 22:15:33"},{"id":15,"maps_department_id":8,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-06-20 22:15:33","updated_at":"2019-06-20 22:15:33"}],"room":null},"work_times":[],"title":"Topogr\u0101fisko pl\u0101nu saska\u0146o\u0161ana "},"work_department":{"0":{"id":8,"center_id":8,"created_at":"2019-06-20 22:15:33","updated_at":"2019-06-20 22:15:33","work_time":[{"id":41,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"12:00","created_at":"2019-06-20 22:16:00","updated_at":"2019-06-20 22:16:00","maps_department_id":null,"work_department_id":8,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":82,"work_time_id":41,"day":"C.","locale":"en","created_at":"2019-06-20 22:16:00","updated_at":"2019-06-20 22:16:00"},{"id":81,"work_time_id":41,"day":"C.","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 22:16:00","updated_at":"2019-06-20 22:16:00"}],"day":"C."}],"translations":[{"id":16,"work_department_id":8,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-20 22:15:33","updated_at":"2019-06-20 22:15:33"},{"id":15,"work_department_id":8,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 22:15:33","updated_at":"2019-06-20 22:16:00"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"work_times":[{"id":41,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"12:00","created_at":"2019-06-20 22:16:00","updated_at":"2019-06-20 22:16:00","maps_department_id":null,"work_department_id":8,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":82,"work_time_id":41,"day":"C.","locale":"en","created_at":"2019-06-20 22:16:00","updated_at":"2019-06-20 22:16:00"},{"id":81,"work_time_id":41,"day":"C.","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 22:16:00","updated_at":"2019-06-20 22:16:00"}],"day":"C."}],"title":"Rak\u0161anas darbu saska\u0146o\u0161ana"},"clearing_department":{"0":{"id":8,"center_id":8,"created_at":"2019-06-20 22:15:33","updated_at":"2019-06-20 22:15:33","work_time":[],"translations":[{"id":16,"clearing_department_id":8,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-20 22:15:33","updated_at":"2019-06-20 22:15:33"},{"id":15,"clearing_department_id":8,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-06-20 22:15:33","updated_at":"2019-06-20 22:15:33"}],"room":null},"work_times":[],"title":"At\u013cauja me\u017eizstr\u0101des un citu darbu veik\u0161anai aizsargjosl\u0101s"}},{"center":{"id":9,"lat":56.8194743,"lng":24.5973568,"created_at":"2019-06-20 22:19:33","updated_at":"2019-07-03 14:35:29","project_department":{"id":9,"center_id":9,"created_at":"2019-06-20 22:19:33","updated_at":"2019-06-20 22:19:33","work_time":[],"room":null},"maps_department":{"id":9,"center_id":9,"created_at":"2019-06-20 22:19:33","updated_at":"2019-06-20 22:19:33","work_time":[],"room":null},"work_department":{"id":9,"center_id":9,"created_at":"2019-06-20 22:19:33","updated_at":"2019-06-20 22:19:33","work_time":[{"id":42,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-20 22:19:33","updated_at":"2019-06-20 22:19:33","maps_department_id":null,"work_department_id":9,"clearing_department_id":null,"day":"O."}],"translations":[{"id":18,"work_department_id":9,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-20 22:19:33","updated_at":"2019-06-20 22:19:33"},{"id":17,"work_department_id":9,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 22:19:33","updated_at":"2019-06-20 22:19:33"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"clearing_department":{"id":9,"center_id":9,"created_at":"2019-06-20 22:19:33","updated_at":"2019-06-20 22:19:33","work_time":[],"room":null},"name":"Ogre","address":"Prie\u017eu iela 3, Ogre","description":"Taupiet laiku - saska\u0146ojiet projektus un darbus AS Sadales t\u012bkls e-vid\u0113!
Lai aizpild\u012btu pieteikumu, spiediet
\u0161eit<\/a>.<\/font>"},"project_department":{"0":{"id":9,"center_id":9,"created_at":"2019-06-20 22:19:33","updated_at":"2019-06-20 22:19:33","work_time":[],"translations":[{"id":18,"project_department_id":9,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-20 22:19:33","updated_at":"2019-06-20 22:19:33"},{"id":17,"project_department_id":9,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-06-20 22:19:33","updated_at":"2019-06-20 22:19:33"}],"room":null},"work_times":[],"title":"Projektu, sh\u0113mu un topogr\u0101fisko pl\u0101nu ska\u0146o\u0161ana"},"maps_department":{"0":{"id":9,"center_id":9,"created_at":"2019-06-20 22:19:33","updated_at":"2019-06-20 22:19:33","work_time":[],"translations":[{"id":18,"maps_department_id":9,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-20 22:19:33","updated_at":"2019-06-20 22:19:33"},{"id":17,"maps_department_id":9,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-06-20 22:19:33","updated_at":"2019-06-20 22:19:33"}],"room":null},"work_times":[],"title":"Topogr\u0101fisko pl\u0101nu saska\u0146o\u0161ana "},"work_department":{"0":{"id":9,"center_id":9,"created_at":"2019-06-20 22:19:33","updated_at":"2019-06-20 22:19:33","work_time":[{"id":42,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-20 22:19:33","updated_at":"2019-06-20 22:19:33","maps_department_id":null,"work_department_id":9,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":84,"work_time_id":42,"day":"O.","locale":"en","created_at":"2019-06-20 22:19:33","updated_at":"2019-06-20 22:19:33"},{"id":83,"work_time_id":42,"day":"O.","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 22:19:33","updated_at":"2019-06-20 22:19:33"}],"day":"O."}],"translations":[{"id":18,"work_department_id":9,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-20 22:19:33","updated_at":"2019-06-20 22:19:33"},{"id":17,"work_department_id":9,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 22:19:33","updated_at":"2019-06-20 22:19:33"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"work_times":[{"id":42,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-20 22:19:33","updated_at":"2019-06-20 22:19:33","maps_department_id":null,"work_department_id":9,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":84,"work_time_id":42,"day":"O.","locale":"en","created_at":"2019-06-20 22:19:33","updated_at":"2019-06-20 22:19:33"},{"id":83,"work_time_id":42,"day":"O.","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 22:19:33","updated_at":"2019-06-20 22:19:33"}],"day":"O."}],"title":"Rak\u0161anas darbu saska\u0146o\u0161ana"},"clearing_department":{"0":{"id":9,"center_id":9,"created_at":"2019-06-20 22:19:33","updated_at":"2019-06-20 22:19:33","work_time":[],"translations":[{"id":18,"clearing_department_id":9,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-20 22:19:33","updated_at":"2019-06-20 22:19:33"},{"id":17,"clearing_department_id":9,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-06-20 22:19:33","updated_at":"2019-06-20 22:19:33"}],"room":null},"work_times":[],"title":"At\u013cauja me\u017eizstr\u0101des un citu darbu veik\u0161anai aizsargjosl\u0101s"}},{"center":{"id":10,"lat":56.8304617,"lng":24.2335852,"created_at":"2019-06-20 22:45:54","updated_at":"2019-07-03 14:29:25","project_department":{"id":10,"center_id":10,"created_at":"2019-06-20 22:45:54","updated_at":"2019-06-20 22:45:54","work_time":[],"room":null},"maps_department":{"id":10,"center_id":10,"created_at":"2019-06-20 22:45:54","updated_at":"2019-06-20 22:45:54","work_time":[],"room":null},"work_department":{"id":10,"center_id":10,"created_at":"2019-06-20 22:45:54","updated_at":"2019-06-20 22:45:54","work_time":[{"id":43,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"15:00
(pusd. p\u0101rtr. 12:00-13:00)","created_at":"2019-06-20 22:46:26","updated_at":"2019-06-21 12:30:19","maps_department_id":null,"work_department_id":10,"clearing_department_id":null,"day":"C."}],"translations":[{"id":20,"work_department_id":10,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-20 22:45:54","updated_at":"2019-06-20 22:45:54"},{"id":19,"work_department_id":10,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 22:45:54","updated_at":"2019-06-20 22:46:26"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"clearing_department":{"id":10,"center_id":10,"created_at":"2019-06-20 22:45:54","updated_at":"2019-06-20 22:45:54","work_time":[],"room":null},"name":"\u0136ekava","address":"Gaismas iela 3, \u0136ekava","description":"Taupiet laiku - saska\u0146ojiet projektus un darbus AS Sadales t\u012bkls e-vid\u0113!
Lai aizpild\u012btu pieteikumu, spiediet
\u0161eit<\/a>.<\/font>"},"project_department":{"0":{"id":10,"center_id":10,"created_at":"2019-06-20 22:45:54","updated_at":"2019-06-20 22:45:54","work_time":[],"translations":[{"id":20,"project_department_id":10,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-20 22:45:54","updated_at":"2019-06-20 22:45:54"},{"id":19,"project_department_id":10,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-06-20 22:45:54","updated_at":"2019-06-20 22:45:54"}],"room":null},"work_times":[],"title":"Projektu, sh\u0113mu un topogr\u0101fisko pl\u0101nu ska\u0146o\u0161ana"},"maps_department":{"0":{"id":10,"center_id":10,"created_at":"2019-06-20 22:45:54","updated_at":"2019-06-20 22:45:54","work_time":[],"translations":[{"id":20,"maps_department_id":10,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-20 22:45:54","updated_at":"2019-06-20 22:45:54"},{"id":19,"maps_department_id":10,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-06-20 22:45:54","updated_at":"2019-06-20 22:45:54"}],"room":null},"work_times":[],"title":"Topogr\u0101fisko pl\u0101nu saska\u0146o\u0161ana "},"work_department":{"0":{"id":10,"center_id":10,"created_at":"2019-06-20 22:45:54","updated_at":"2019-06-20 22:45:54","work_time":[{"id":43,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"15:00
(pusd. p\u0101rtr. 12:00-13:00)","created_at":"2019-06-20 22:46:26","updated_at":"2019-06-21 12:30:19","maps_department_id":null,"work_department_id":10,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":86,"work_time_id":43,"day":"C.","locale":"en","created_at":"2019-06-20 22:46:26","updated_at":"2019-06-20 22:46:26"},{"id":85,"work_time_id":43,"day":"C.","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 22:46:26","updated_at":"2019-06-20 22:46:26"}],"day":"C."}],"translations":[{"id":20,"work_department_id":10,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-20 22:45:54","updated_at":"2019-06-20 22:45:54"},{"id":19,"work_department_id":10,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 22:45:54","updated_at":"2019-06-20 22:46:26"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"work_times":[{"id":43,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"15:00
(pusd. p\u0101rtr. 12:00-13:00)","created_at":"2019-06-20 22:46:26","updated_at":"2019-06-21 12:30:19","maps_department_id":null,"work_department_id":10,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":86,"work_time_id":43,"day":"C.","locale":"en","created_at":"2019-06-20 22:46:26","updated_at":"2019-06-20 22:46:26"},{"id":85,"work_time_id":43,"day":"C.","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 22:46:26","updated_at":"2019-06-20 22:46:26"}],"day":"C."}],"title":"Rak\u0161anas darbu saska\u0146o\u0161ana"},"clearing_department":{"0":{"id":10,"center_id":10,"created_at":"2019-06-20 22:45:54","updated_at":"2019-06-20 22:45:54","work_time":[],"translations":[{"id":20,"clearing_department_id":10,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-20 22:45:54","updated_at":"2019-06-20 22:45:54"},{"id":19,"clearing_department_id":10,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-06-20 22:45:54","updated_at":"2019-06-20 22:45:54"}],"room":null},"work_times":[],"title":"At\u013cauja me\u017eizstr\u0101des un citu darbu veik\u0161anai aizsargjosl\u0101s"}},{"center":{"id":11,"lat":56.9647079,"lng":23.8228563,"created_at":"2019-06-20 22:48:03","updated_at":"2019-07-03 14:36:15","project_department":{"id":11,"center_id":11,"created_at":"2019-06-20 22:48:03","updated_at":"2019-06-20 22:48:03","work_time":[],"room":null},"maps_department":{"id":11,"center_id":11,"created_at":"2019-06-20 22:48:03","updated_at":"2019-06-20 22:48:03","work_time":[],"room":null},"work_department":{"id":11,"center_id":11,"created_at":"2019-06-20 22:48:03","updated_at":"2019-06-20 22:48:03","work_time":[{"id":44,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"12:00","created_at":"2019-06-20 22:48:28","updated_at":"2019-06-20 22:48:28","maps_department_id":null,"work_department_id":11,"clearing_department_id":null,"day":"C."}],"translations":[{"id":22,"work_department_id":11,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-20 22:48:03","updated_at":"2019-06-20 22:48:03"},{"id":21,"work_department_id":11,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 22:48:03","updated_at":"2019-06-20 22:48:28"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"clearing_department":{"id":11,"center_id":11,"created_at":"2019-06-20 22:48:03","updated_at":"2019-06-20 22:48:03","work_time":[],"room":null},"name":"J\u016brmala","address":"Em\u012blijas iela 14, J\u016brmala","description":"Taupiet laiku - saska\u0146ojiet projektus un darbus AS Sadales t\u012bkls e-vid\u0113!
Lai aizpild\u012btu pieteikumu, spiediet
\u0161eit<\/a>.<\/font>"},"project_department":{"0":{"id":11,"center_id":11,"created_at":"2019-06-20 22:48:03","updated_at":"2019-06-20 22:48:03","work_time":[],"translations":[{"id":22,"project_department_id":11,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-20 22:48:03","updated_at":"2019-06-20 22:48:03"},{"id":21,"project_department_id":11,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-06-20 22:48:03","updated_at":"2019-06-20 22:48:03"}],"room":null},"work_times":[],"title":"Projektu, sh\u0113mu un topogr\u0101fisko pl\u0101nu ska\u0146o\u0161ana"},"maps_department":{"0":{"id":11,"center_id":11,"created_at":"2019-06-20 22:48:03","updated_at":"2019-06-20 22:48:03","work_time":[],"translations":[{"id":22,"maps_department_id":11,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-20 22:48:03","updated_at":"2019-06-20 22:48:03"},{"id":21,"maps_department_id":11,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-06-20 22:48:03","updated_at":"2019-06-20 22:48:03"}],"room":null},"work_times":[],"title":"Topogr\u0101fisko pl\u0101nu saska\u0146o\u0161ana "},"work_department":{"0":{"id":11,"center_id":11,"created_at":"2019-06-20 22:48:03","updated_at":"2019-06-20 22:48:03","work_time":[{"id":44,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"12:00","created_at":"2019-06-20 22:48:28","updated_at":"2019-06-20 22:48:28","maps_department_id":null,"work_department_id":11,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":88,"work_time_id":44,"day":"C.","locale":"en","created_at":"2019-06-20 22:48:28","updated_at":"2019-06-20 22:48:28"},{"id":87,"work_time_id":44,"day":"C.","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 22:48:28","updated_at":"2019-06-20 22:48:28"}],"day":"C."}],"translations":[{"id":22,"work_department_id":11,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-20 22:48:03","updated_at":"2019-06-20 22:48:03"},{"id":21,"work_department_id":11,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 22:48:03","updated_at":"2019-06-20 22:48:28"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"work_times":[{"id":44,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"12:00","created_at":"2019-06-20 22:48:28","updated_at":"2019-06-20 22:48:28","maps_department_id":null,"work_department_id":11,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":88,"work_time_id":44,"day":"C.","locale":"en","created_at":"2019-06-20 22:48:28","updated_at":"2019-06-20 22:48:28"},{"id":87,"work_time_id":44,"day":"C.","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 22:48:28","updated_at":"2019-06-20 22:48:28"}],"day":"C."}],"title":"Rak\u0161anas darbu saska\u0146o\u0161ana"},"clearing_department":{"0":{"id":11,"center_id":11,"created_at":"2019-06-20 22:48:03","updated_at":"2019-06-20 22:48:03","work_time":[],"translations":[{"id":22,"clearing_department_id":11,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-20 22:48:03","updated_at":"2019-06-20 22:48:03"},{"id":21,"clearing_department_id":11,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-06-20 22:48:03","updated_at":"2019-06-20 22:48:03"}],"room":null},"work_times":[],"title":"At\u013cauja me\u017eizstr\u0101des un citu darbu veik\u0161anai aizsargjosl\u0101s"}},{"center":{"id":14,"lat":57.5474247,"lng":25.4228482,"created_at":"2019-06-20 23:41:36","updated_at":"2019-07-03 14:37:20","project_department":{"id":14,"center_id":14,"created_at":"2019-06-20 23:41:36","updated_at":"2019-06-20 23:41:36","work_time":[],"room":null},"maps_department":{"id":14,"center_id":14,"created_at":"2019-06-20 23:41:36","updated_at":"2019-06-20 23:41:36","work_time":[],"room":null},"work_department":{"id":14,"center_id":14,"created_at":"2019-06-20 23:41:36","updated_at":"2019-06-20 23:41:36","work_time":[{"id":47,"project_department_id":null,"from":"08:30","to":"12:00","created_at":"2019-06-20 23:43:01","updated_at":"2019-06-20 23:43:01","maps_department_id":null,"work_department_id":14,"clearing_department_id":null,"day":"O."},{"id":48,"project_department_id":null,"from":"08:30","to":"12:00","created_at":"2019-06-20 23:43:01","updated_at":"2019-06-20 23:43:01","maps_department_id":null,"work_department_id":14,"clearing_department_id":null,"day":"Pk."}],"translations":[{"id":28,"work_department_id":14,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-20 23:41:36","updated_at":"2019-06-20 23:41:36"},{"id":27,"work_department_id":14,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 23:41:36","updated_at":"2019-06-20 23:43:01"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"clearing_department":{"id":14,"center_id":14,"created_at":"2019-06-20 23:41:36","updated_at":"2019-06-20 23:41:36","work_time":[],"room":null},"name":"Valmiera","address":"Rai\u0146a iela 12, Valmiera","description":"Taupiet laiku - saska\u0146ojiet projektus un darbus AS Sadales t\u012bkls e-vid\u0113!
Lai aizpild\u012btu pieteikumu, spiediet
\u0161eit<\/a>.<\/font>"},"project_department":{"0":{"id":14,"center_id":14,"created_at":"2019-06-20 23:41:36","updated_at":"2019-06-20 23:41:36","work_time":[],"translations":[{"id":28,"project_department_id":14,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-20 23:41:36","updated_at":"2019-06-20 23:41:36"},{"id":27,"project_department_id":14,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-06-20 23:41:36","updated_at":"2019-06-20 23:41:36"}],"room":null},"work_times":[],"title":"Projektu, sh\u0113mu un topogr\u0101fisko pl\u0101nu ska\u0146o\u0161ana"},"maps_department":{"0":{"id":14,"center_id":14,"created_at":"2019-06-20 23:41:36","updated_at":"2019-06-20 23:41:36","work_time":[],"translations":[{"id":28,"maps_department_id":14,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-20 23:41:36","updated_at":"2019-06-20 23:41:36"},{"id":27,"maps_department_id":14,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-06-20 23:41:36","updated_at":"2019-06-20 23:41:36"}],"room":null},"work_times":[],"title":"Topogr\u0101fisko pl\u0101nu saska\u0146o\u0161ana "},"work_department":{"0":{"id":14,"center_id":14,"created_at":"2019-06-20 23:41:36","updated_at":"2019-06-20 23:41:36","work_time":[{"id":47,"project_department_id":null,"from":"08:30","to":"12:00","created_at":"2019-06-20 23:43:01","updated_at":"2019-06-20 23:43:01","maps_department_id":null,"work_department_id":14,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":94,"work_time_id":47,"day":"O.","locale":"en","created_at":"2019-06-20 23:43:01","updated_at":"2019-06-20 23:43:01"},{"id":93,"work_time_id":47,"day":"O.","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 23:43:01","updated_at":"2019-06-20 23:43:01"}],"day":"O."},{"id":48,"project_department_id":null,"from":"08:30","to":"12:00","created_at":"2019-06-20 23:43:01","updated_at":"2019-06-20 23:43:01","maps_department_id":null,"work_department_id":14,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":96,"work_time_id":48,"day":"Pk.","locale":"en","created_at":"2019-06-20 23:43:01","updated_at":"2019-06-20 23:43:01"},{"id":95,"work_time_id":48,"day":"Pk.","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 23:43:01","updated_at":"2019-06-20 23:43:01"}],"day":"Pk."}],"translations":[{"id":28,"work_department_id":14,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-20 23:41:36","updated_at":"2019-06-20 23:41:36"},{"id":27,"work_department_id":14,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 23:41:36","updated_at":"2019-06-20 23:43:01"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"work_times":[{"id":47,"project_department_id":null,"from":"08:30","to":"12:00","created_at":"2019-06-20 23:43:01","updated_at":"2019-06-20 23:43:01","maps_department_id":null,"work_department_id":14,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":94,"work_time_id":47,"day":"O.","locale":"en","created_at":"2019-06-20 23:43:01","updated_at":"2019-06-20 23:43:01"},{"id":93,"work_time_id":47,"day":"O.","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 23:43:01","updated_at":"2019-06-20 23:43:01"}],"day":"O."},{"id":48,"project_department_id":null,"from":"08:30","to":"12:00","created_at":"2019-06-20 23:43:01","updated_at":"2019-06-20 23:43:01","maps_department_id":null,"work_department_id":14,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":96,"work_time_id":48,"day":"Pk.","locale":"en","created_at":"2019-06-20 23:43:01","updated_at":"2019-06-20 23:43:01"},{"id":95,"work_time_id":48,"day":"Pk.","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 23:43:01","updated_at":"2019-06-20 23:43:01"}],"day":"Pk."}],"title":"Rak\u0161anas darbu saska\u0146o\u0161ana"},"clearing_department":{"0":{"id":14,"center_id":14,"created_at":"2019-06-20 23:41:36","updated_at":"2019-06-20 23:41:36","work_time":[],"translations":[{"id":28,"clearing_department_id":14,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-20 23:41:36","updated_at":"2019-06-20 23:41:36"},{"id":27,"clearing_department_id":14,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-06-20 23:41:36","updated_at":"2019-06-20 23:41:36"}],"room":null},"work_times":[],"title":"At\u013cauja me\u017eizstr\u0101des un citu darbu veik\u0161anai aizsargjosl\u0101s"}},{"center":{"id":15,"lat":56.6476987,"lng":23.7337689,"created_at":"2019-06-20 23:46:58","updated_at":"2019-07-03 14:38:01","project_department":{"id":15,"center_id":15,"created_at":"2019-06-20 23:46:58","updated_at":"2019-06-20 23:46:58","work_time":[{"id":110,"project_department_id":15,"from":"14:00","to":"17:00","created_at":"2019-06-21 12:22:37","updated_at":"2019-06-21 12:22:37","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":null,"day":"P."},{"id":111,"project_department_id":15,"from":"09:00","to":"12:00","created_at":"2019-06-21 12:22:37","updated_at":"2019-06-21 12:22:37","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":null,"day":"O."},{"id":112,"project_department_id":15,"from":"14:00","to":"17:00","created_at":"2019-06-21 12:22:37","updated_at":"2019-06-21 12:22:37","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":null,"day":"T."},{"id":113,"project_department_id":15,"from":"09:00","to":"12:00","created_at":"2019-06-21 12:22:37","updated_at":"2019-06-21 12:22:37","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":null,"day":"C."}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"maps_department":{"id":15,"center_id":15,"created_at":"2019-06-20 23:46:58","updated_at":"2019-06-20 23:46:58","work_time":[],"room":null},"work_department":{"id":15,"center_id":15,"created_at":"2019-06-20 23:46:58","updated_at":"2019-06-20 23:46:58","work_time":[{"id":49,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"12:00","created_at":"2019-06-20 23:49:42","updated_at":"2019-06-20 23:49:42","maps_department_id":null,"work_department_id":15,"clearing_department_id":null,"day":"O."},{"id":50,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"12:00","created_at":"2019-06-20 23:49:42","updated_at":"2019-06-20 23:49:42","maps_department_id":null,"work_department_id":15,"clearing_department_id":null,"day":"C."}],"translations":[{"id":30,"work_department_id":15,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-20 23:46:58","updated_at":"2019-06-20 23:46:58"},{"id":29,"work_department_id":15,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 23:46:58","updated_at":"2019-06-20 23:49:04"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"clearing_department":{"id":15,"center_id":15,"created_at":"2019-06-20 23:46:58","updated_at":"2019-06-20 23:46:58","work_time":[{"id":51,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"12:00","created_at":"2019-06-20 23:50:22","updated_at":"2019-06-20 23:50:22","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":15,"day":"O."},{"id":52,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"12:00","created_at":"2019-06-20 23:50:22","updated_at":"2019-06-20 23:50:22","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":15,"day":"C."}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"name":"Jelgava","address":"Elektr\u012bbas iela 10, Jelgava","description":"Taupiet laiku - saska\u0146ojiet projektus un darbus AS Sadales t\u012bkls e-vid\u0113!
Lai aizpild\u012btu pieteikumu, spiediet

Lai aizpild\u012btu pieteikumu, spiediet

Lai aizpild\u012btu pieteikumu, spiediet

Lai aizpild\u012btu pieteikumu, spiediet

Lai aizpild\u012btu pieteikumu, spiediet
\u0161eit<\/a>.<\/font>"},"project_department":{"0":{"id":19,"center_id":19,"created_at":"2019-06-21 00:51:03","updated_at":"2019-06-21 00:51:03","work_time":[],"translations":[{"id":38,"project_department_id":19,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 00:51:03","updated_at":"2019-06-21 00:51:03"},{"id":37,"project_department_id":19,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-06-21 00:51:03","updated_at":"2019-06-28 06:50:08"}],"room":null},"work_times":[],"title":"Projektu, sh\u0113mu un topogr\u0101fisko pl\u0101nu ska\u0146o\u0161ana"},"maps_department":{"0":{"id":19,"center_id":19,"created_at":"2019-06-21 00:51:03","updated_at":"2019-06-21 00:51:03","work_time":[],"translations":[{"id":38,"maps_department_id":19,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 00:51:03","updated_at":"2019-06-21 00:51:03"},{"id":37,"maps_department_id":19,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-06-21 00:51:03","updated_at":"2019-06-21 00:51:03"}],"room":null},"work_times":[],"title":"Topogr\u0101fisko pl\u0101nu saska\u0146o\u0161ana "},"work_department":{"0":{"id":19,"center_id":19,"created_at":"2019-06-21 00:51:03","updated_at":"2019-06-21 00:51:03","work_time":[{"id":71,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 00:51:43","updated_at":"2019-06-21 00:51:43","maps_department_id":null,"work_department_id":19,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":142,"work_time_id":71,"day":"O.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 00:51:43","updated_at":"2019-06-21 00:51:43"},{"id":141,"work_time_id":71,"day":"O.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 00:51:43","updated_at":"2019-06-21 00:51:43"}],"day":"O."},{"id":72,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 00:51:43","updated_at":"2019-06-21 00:51:43","maps_department_id":null,"work_department_id":19,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":144,"work_time_id":72,"day":"C.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 00:51:43","updated_at":"2019-06-21 00:51:43"},{"id":143,"work_time_id":72,"day":"C.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 00:51:43","updated_at":"2019-06-21 00:51:43"}],"day":"C."}],"translations":[{"id":38,"work_department_id":19,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 00:51:03","updated_at":"2019-06-21 00:51:03"},{"id":37,"work_department_id":19,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 00:51:03","updated_at":"2019-06-21 00:51:43"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"work_times":[{"id":71,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 00:51:43","updated_at":"2019-06-21 00:51:43","maps_department_id":null,"work_department_id":19,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":142,"work_time_id":71,"day":"O.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 00:51:43","updated_at":"2019-06-21 00:51:43"},{"id":141,"work_time_id":71,"day":"O.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 00:51:43","updated_at":"2019-06-21 00:51:43"}],"day":"O."},{"id":72,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 00:51:43","updated_at":"2019-06-21 00:51:43","maps_department_id":null,"work_department_id":19,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":144,"work_time_id":72,"day":"C.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 00:51:43","updated_at":"2019-06-21 00:51:43"},{"id":143,"work_time_id":72,"day":"C.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 00:51:43","updated_at":"2019-06-21 00:51:43"}],"day":"C."}],"title":"Rak\u0161anas darbu saska\u0146o\u0161ana"},"clearing_department":{"0":{"id":19,"center_id":19,"created_at":"2019-06-21 00:51:03","updated_at":"2019-06-21 00:51:03","work_time":[{"id":73,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 00:52:17","updated_at":"2019-06-21 00:52:17","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":19,"translations":[{"id":146,"work_time_id":73,"day":"O.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 00:52:17","updated_at":"2019-06-21 00:52:17"},{"id":145,"work_time_id":73,"day":"O.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 00:52:17","updated_at":"2019-06-21 00:52:17"}],"day":"O."},{"id":74,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 00:52:17","updated_at":"2019-06-21 00:52:17","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":19,"translations":[{"id":148,"work_time_id":74,"day":"C.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 00:52:17","updated_at":"2019-06-21 00:52:17"},{"id":147,"work_time_id":74,"day":"C.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 00:52:17","updated_at":"2019-06-21 00:52:17"}],"day":"C."}],"translations":[{"id":38,"clearing_department_id":19,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 00:51:03","updated_at":"2019-06-21 00:51:03"},{"id":37,"clearing_department_id":19,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 00:51:03","updated_at":"2019-06-21 00:52:17"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"work_times":[{"id":73,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 00:52:17","updated_at":"2019-06-21 00:52:17","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":19,"translations":[{"id":146,"work_time_id":73,"day":"O.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 00:52:17","updated_at":"2019-06-21 00:52:17"},{"id":145,"work_time_id":73,"day":"O.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 00:52:17","updated_at":"2019-06-21 00:52:17"}],"day":"O."},{"id":74,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 00:52:17","updated_at":"2019-06-21 00:52:17","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":19,"translations":[{"id":148,"work_time_id":74,"day":"C.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 00:52:17","updated_at":"2019-06-21 00:52:17"},{"id":147,"work_time_id":74,"day":"C.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 00:52:17","updated_at":"2019-06-21 00:52:17"}],"day":"C."}],"title":"At\u013cauja me\u017eizstr\u0101des un citu darbu veik\u0161anai aizsargjosl\u0101s"}},{"center":{"id":20,"lat":57.232922,"lng":22.587379,"created_at":"2019-06-21 00:53:32","updated_at":"2019-07-03 14:43:23","project_department":{"id":20,"center_id":20,"created_at":"2019-06-21 00:53:32","updated_at":"2019-06-21 00:53:32","work_time":[],"room":null},"maps_department":{"id":20,"center_id":20,"created_at":"2019-06-21 00:53:32","updated_at":"2019-06-21 00:53:32","work_time":[],"room":null},"work_department":{"id":20,"center_id":20,"created_at":"2019-06-21 00:53:32","updated_at":"2019-06-21 00:53:32","work_time":[{"id":77,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"12:00","created_at":"2019-06-21 00:54:14","updated_at":"2019-06-21 00:54:14","maps_department_id":null,"work_department_id":20,"clearing_department_id":null,"day":"O."},{"id":78,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"12:00","created_at":"2019-06-21 00:54:14","updated_at":"2019-06-21 00:54:14","maps_department_id":null,"work_department_id":20,"clearing_department_id":null,"day":"C."}],"translations":[{"id":40,"work_department_id":20,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 00:53:32","updated_at":"2019-06-21 00:53:32"},{"id":39,"work_department_id":20,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 00:53:32","updated_at":"2019-06-21 00:54:14"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"clearing_department":{"id":20,"center_id":20,"created_at":"2019-06-21 00:53:32","updated_at":"2019-06-21 00:53:32","work_time":[],"room":null},"name":"Talsi","address":"Stendes iela 10, Talsi","description":"Taupiet laiku - saska\u0146ojiet projektus un darbus AS Sadales t\u012bkls e-vid\u0113!
Lai aizpild\u012btu pieteikumu, spiediet
\u0161eit<\/a>.<\/font>"},"project_department":{"0":{"id":20,"center_id":20,"created_at":"2019-06-21 00:53:32","updated_at":"2019-06-21 00:53:32","work_time":[],"translations":[{"id":40,"project_department_id":20,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 00:53:32","updated_at":"2019-06-21 00:53:32"},{"id":39,"project_department_id":20,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-06-21 00:53:32","updated_at":"2019-06-21 00:53:32"}],"room":null},"work_times":[],"title":"Projektu, sh\u0113mu un topogr\u0101fisko pl\u0101nu ska\u0146o\u0161ana"},"maps_department":{"0":{"id":20,"center_id":20,"created_at":"2019-06-21 00:53:32","updated_at":"2019-06-21 00:53:32","work_time":[],"translations":[{"id":40,"maps_department_id":20,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 00:53:32","updated_at":"2019-06-21 00:53:32"},{"id":39,"maps_department_id":20,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-06-21 00:53:32","updated_at":"2019-06-21 00:53:32"}],"room":null},"work_times":[],"title":"Topogr\u0101fisko pl\u0101nu saska\u0146o\u0161ana "},"work_department":{"0":{"id":20,"center_id":20,"created_at":"2019-06-21 00:53:32","updated_at":"2019-06-21 00:53:32","work_time":[{"id":77,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"12:00","created_at":"2019-06-21 00:54:14","updated_at":"2019-06-21 00:54:14","maps_department_id":null,"work_department_id":20,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":154,"work_time_id":77,"day":"O.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 00:54:14","updated_at":"2019-06-21 00:54:14"},{"id":153,"work_time_id":77,"day":"O.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 00:54:14","updated_at":"2019-06-21 00:54:14"}],"day":"O."},{"id":78,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"12:00","created_at":"2019-06-21 00:54:14","updated_at":"2019-06-21 00:54:14","maps_department_id":null,"work_department_id":20,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":156,"work_time_id":78,"day":"C.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 00:54:14","updated_at":"2019-06-21 00:54:14"},{"id":155,"work_time_id":78,"day":"C.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 00:54:14","updated_at":"2019-06-21 00:54:14"}],"day":"C."}],"translations":[{"id":40,"work_department_id":20,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 00:53:32","updated_at":"2019-06-21 00:53:32"},{"id":39,"work_department_id":20,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 00:53:32","updated_at":"2019-06-21 00:54:14"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"work_times":[{"id":77,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"12:00","created_at":"2019-06-21 00:54:14","updated_at":"2019-06-21 00:54:14","maps_department_id":null,"work_department_id":20,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":154,"work_time_id":77,"day":"O.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 00:54:14","updated_at":"2019-06-21 00:54:14"},{"id":153,"work_time_id":77,"day":"O.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 00:54:14","updated_at":"2019-06-21 00:54:14"}],"day":"O."},{"id":78,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"12:00","created_at":"2019-06-21 00:54:14","updated_at":"2019-06-21 00:54:14","maps_department_id":null,"work_department_id":20,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":156,"work_time_id":78,"day":"C.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 00:54:14","updated_at":"2019-06-21 00:54:14"},{"id":155,"work_time_id":78,"day":"C.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 00:54:14","updated_at":"2019-06-21 00:54:14"}],"day":"C."}],"title":"Rak\u0161anas darbu saska\u0146o\u0161ana"},"clearing_department":{"0":{"id":20,"center_id":20,"created_at":"2019-06-21 00:53:32","updated_at":"2019-06-21 00:53:32","work_time":[],"translations":[{"id":40,"clearing_department_id":20,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 00:53:32","updated_at":"2019-06-21 00:53:32"},{"id":39,"clearing_department_id":20,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-06-21 00:53:32","updated_at":"2019-06-21 00:53:32"}],"room":null},"work_times":[],"title":"At\u013cauja me\u017eizstr\u0101des un citu darbu veik\u0161anai aizsargjosl\u0101s"}},{"center":{"id":21,"lat":57.4129182,"lng":27.0533696,"created_at":"2019-06-21 00:56:49","updated_at":"2019-07-03 14:47:27","project_department":{"id":21,"center_id":21,"created_at":"2019-06-21 00:56:49","updated_at":"2019-06-21 00:56:49","work_time":[],"room":null},"maps_department":{"id":21,"center_id":21,"created_at":"2019-06-21 00:56:49","updated_at":"2019-06-21 00:56:49","work_time":[],"room":null},"work_department":{"id":21,"center_id":21,"created_at":"2019-06-21 00:56:49","updated_at":"2019-06-21 00:56:49","work_time":[{"id":79,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 00:57:22","updated_at":"2019-06-21 00:57:22","maps_department_id":null,"work_department_id":21,"clearing_department_id":null,"day":"P."}],"translations":[{"id":42,"work_department_id":21,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 00:56:49","updated_at":"2019-06-21 00:56:49"},{"id":41,"work_department_id":21,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 00:56:49","updated_at":"2019-06-21 00:57:22"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"clearing_department":{"id":21,"center_id":21,"created_at":"2019-06-21 00:56:49","updated_at":"2019-06-21 00:56:49","work_time":[{"id":80,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 00:57:41","updated_at":"2019-06-21 00:57:41","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":21,"day":"P."}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"name":"Al\u016bksne","address":"Hel\u0113nas iela 86, Al\u016bksne","description":"Taupiet laiku - saska\u0146ojiet projektus un darbus AS Sadales t\u012bkls e-vid\u0113!
Lai aizpild\u012btu pieteikumu, spiediet
\u0161eit<\/a>.<\/font>"},"project_department":{"0":{"id":21,"center_id":21,"created_at":"2019-06-21 00:56:49","updated_at":"2019-06-21 00:56:49","work_time":[],"translations":[{"id":42,"project_department_id":21,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 00:56:49","updated_at":"2019-06-21 00:56:49"},{"id":41,"project_department_id":21,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-06-21 00:56:49","updated_at":"2019-06-21 00:56:49"}],"room":null},"work_times":[],"title":"Projektu, sh\u0113mu un topogr\u0101fisko pl\u0101nu ska\u0146o\u0161ana"},"maps_department":{"0":{"id":21,"center_id":21,"created_at":"2019-06-21 00:56:49","updated_at":"2019-06-21 00:56:49","work_time":[],"translations":[{"id":42,"maps_department_id":21,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 00:56:49","updated_at":"2019-06-21 00:56:49"},{"id":41,"maps_department_id":21,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-06-21 00:56:49","updated_at":"2019-06-21 00:56:49"}],"room":null},"work_times":[],"title":"Topogr\u0101fisko pl\u0101nu saska\u0146o\u0161ana "},"work_department":{"0":{"id":21,"center_id":21,"created_at":"2019-06-21 00:56:49","updated_at":"2019-06-21 00:56:49","work_time":[{"id":79,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 00:57:22","updated_at":"2019-06-21 00:57:22","maps_department_id":null,"work_department_id":21,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":158,"work_time_id":79,"day":"P.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 00:57:22","updated_at":"2019-06-21 00:57:22"},{"id":157,"work_time_id":79,"day":"P.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 00:57:22","updated_at":"2019-06-21 00:57:22"}],"day":"P."}],"translations":[{"id":42,"work_department_id":21,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 00:56:49","updated_at":"2019-06-21 00:56:49"},{"id":41,"work_department_id":21,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 00:56:49","updated_at":"2019-06-21 00:57:22"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"work_times":[{"id":79,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 00:57:22","updated_at":"2019-06-21 00:57:22","maps_department_id":null,"work_department_id":21,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":158,"work_time_id":79,"day":"P.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 00:57:22","updated_at":"2019-06-21 00:57:22"},{"id":157,"work_time_id":79,"day":"P.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 00:57:22","updated_at":"2019-06-21 00:57:22"}],"day":"P."}],"title":"Rak\u0161anas darbu saska\u0146o\u0161ana"},"clearing_department":{"0":{"id":21,"center_id":21,"created_at":"2019-06-21 00:56:49","updated_at":"2019-06-21 00:56:49","work_time":[{"id":80,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 00:57:41","updated_at":"2019-06-21 00:57:41","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":21,"translations":[{"id":160,"work_time_id":80,"day":"P.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 00:57:41","updated_at":"2019-06-21 00:57:41"},{"id":159,"work_time_id":80,"day":"P.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 00:57:41","updated_at":"2019-06-21 00:57:41"}],"day":"P."}],"translations":[{"id":42,"clearing_department_id":21,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 00:56:49","updated_at":"2019-06-21 00:56:49"},{"id":41,"clearing_department_id":21,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 00:56:49","updated_at":"2019-06-21 00:57:41"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"work_times":[{"id":80,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 00:57:41","updated_at":"2019-06-21 00:57:41","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":21,"translations":[{"id":160,"work_time_id":80,"day":"P.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 00:57:41","updated_at":"2019-06-21 00:57:41"},{"id":159,"work_time_id":80,"day":"P.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 00:57:41","updated_at":"2019-06-21 00:57:41"}],"day":"P."}],"title":"At\u013cauja me\u017eizstr\u0101des un citu darbu veik\u0161anai aizsargjosl\u0101s"}},{"center":{"id":22,"lat":57.1277602,"lng":27.2662314,"created_at":"2019-06-21 00:59:03","updated_at":"2019-07-03 14:48:56","project_department":{"id":22,"center_id":22,"created_at":"2019-06-21 00:59:03","updated_at":"2019-06-21 00:59:03","work_time":[],"room":null},"maps_department":{"id":22,"center_id":22,"created_at":"2019-06-21 00:59:03","updated_at":"2019-06-21 00:59:03","work_time":[],"room":null},"work_department":{"id":22,"center_id":22,"created_at":"2019-06-21 00:59:03","updated_at":"2019-06-21 00:59:03","work_time":[{"id":81,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 00:59:29","updated_at":"2019-06-21 00:59:29","maps_department_id":null,"work_department_id":22,"clearing_department_id":null,"day":"P."}],"translations":[{"id":44,"work_department_id":22,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 00:59:03","updated_at":"2019-06-21 00:59:03"},{"id":43,"work_department_id":22,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 00:59:03","updated_at":"2019-06-21 00:59:29"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"clearing_department":{"id":22,"center_id":22,"created_at":"2019-06-21 00:59:03","updated_at":"2019-06-21 00:59:03","work_time":[{"id":82,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 00:59:46","updated_at":"2019-06-21 00:59:46","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":22,"day":"P."}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"name":"Balvi","address":"B\u0113rzpils iela 19, Balvi","description":"Taupiet laiku - saska\u0146ojiet projektus un darbus AS Sadales t\u012bkls e-vid\u0113!
Lai aizpild\u012btu pieteikumu, spiediet
\u0161eit<\/a>.<\/font>"},"project_department":{"0":{"id":22,"center_id":22,"created_at":"2019-06-21 00:59:03","updated_at":"2019-06-21 00:59:03","work_time":[],"translations":[{"id":44,"project_department_id":22,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 00:59:03","updated_at":"2019-06-21 00:59:03"},{"id":43,"project_department_id":22,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-06-21 00:59:03","updated_at":"2019-06-21 00:59:03"}],"room":null},"work_times":[],"title":"Projektu, sh\u0113mu un topogr\u0101fisko pl\u0101nu ska\u0146o\u0161ana"},"maps_department":{"0":{"id":22,"center_id":22,"created_at":"2019-06-21 00:59:03","updated_at":"2019-06-21 00:59:03","work_time":[],"translations":[{"id":44,"maps_department_id":22,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 00:59:03","updated_at":"2019-06-21 00:59:03"},{"id":43,"maps_department_id":22,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-06-21 00:59:03","updated_at":"2019-06-21 00:59:03"}],"room":null},"work_times":[],"title":"Topogr\u0101fisko pl\u0101nu saska\u0146o\u0161ana "},"work_department":{"0":{"id":22,"center_id":22,"created_at":"2019-06-21 00:59:03","updated_at":"2019-06-21 00:59:03","work_time":[{"id":81,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 00:59:29","updated_at":"2019-06-21 00:59:29","maps_department_id":null,"work_department_id":22,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":162,"work_time_id":81,"day":"P.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 00:59:29","updated_at":"2019-06-21 00:59:29"},{"id":161,"work_time_id":81,"day":"P.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 00:59:29","updated_at":"2019-06-21 00:59:29"}],"day":"P."}],"translations":[{"id":44,"work_department_id":22,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 00:59:03","updated_at":"2019-06-21 00:59:03"},{"id":43,"work_department_id":22,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 00:59:03","updated_at":"2019-06-21 00:59:29"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"work_times":[{"id":81,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 00:59:29","updated_at":"2019-06-21 00:59:29","maps_department_id":null,"work_department_id":22,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":162,"work_time_id":81,"day":"P.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 00:59:29","updated_at":"2019-06-21 00:59:29"},{"id":161,"work_time_id":81,"day":"P.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 00:59:29","updated_at":"2019-06-21 00:59:29"}],"day":"P."}],"title":"Rak\u0161anas darbu saska\u0146o\u0161ana"},"clearing_department":{"0":{"id":22,"center_id":22,"created_at":"2019-06-21 00:59:03","updated_at":"2019-06-21 00:59:03","work_time":[{"id":82,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 00:59:46","updated_at":"2019-06-21 00:59:46","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":22,"translations":[{"id":164,"work_time_id":82,"day":"P.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 00:59:46","updated_at":"2019-06-21 00:59:46"},{"id":163,"work_time_id":82,"day":"P.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 00:59:46","updated_at":"2019-06-21 00:59:46"}],"day":"P."}],"translations":[{"id":44,"clearing_department_id":22,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 00:59:03","updated_at":"2019-06-21 00:59:03"},{"id":43,"clearing_department_id":22,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 00:59:03","updated_at":"2019-06-21 00:59:46"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"work_times":[{"id":82,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 00:59:46","updated_at":"2019-06-21 00:59:46","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":22,"translations":[{"id":164,"work_time_id":82,"day":"P.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 00:59:46","updated_at":"2019-06-21 00:59:46"},{"id":163,"work_time_id":82,"day":"P.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 00:59:46","updated_at":"2019-06-21 00:59:46"}],"day":"P."}],"title":"At\u013cauja me\u017eizstr\u0101des un citu darbu veik\u0161anai aizsargjosl\u0101s"}},{"center":{"id":23,"lat":57.7606159,"lng":24.8799664,"created_at":"2019-06-21 01:01:32","updated_at":"2019-07-03 14:50:07","project_department":{"id":23,"center_id":23,"created_at":"2019-06-21 01:01:32","updated_at":"2019-06-21 01:01:32","work_time":[],"room":null},"maps_department":{"id":23,"center_id":23,"created_at":"2019-06-21 01:01:32","updated_at":"2019-06-21 01:01:32","work_time":[],"room":null},"work_department":{"id":23,"center_id":23,"created_at":"2019-06-21 01:01:32","updated_at":"2019-06-21 01:01:32","work_time":[{"id":83,"project_department_id":null,"from":"08:30","to":"12:00","created_at":"2019-06-21 01:02:06","updated_at":"2019-06-21 01:02:06","maps_department_id":null,"work_department_id":23,"clearing_department_id":null,"day":"O."},{"id":84,"project_department_id":null,"from":"08:30","to":"12:00","created_at":"2019-06-21 01:02:24","updated_at":"2019-06-21 01:02:24","maps_department_id":null,"work_department_id":23,"clearing_department_id":null,"day":"Pk."}],"translations":[{"id":46,"work_department_id":23,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 01:01:32","updated_at":"2019-06-21 01:01:32"},{"id":45,"work_department_id":23,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 01:01:32","updated_at":"2019-06-21 01:02:06"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"clearing_department":{"id":23,"center_id":23,"created_at":"2019-06-21 01:01:32","updated_at":"2019-06-21 01:01:32","work_time":[],"room":null},"name":"Aloja","address":"R\u012bgas iela 22, Aloja","description":"Taupiet laiku - saska\u0146ojiet projektus un darbus AS Sadales t\u012bkls e-vid\u0113!
Lai aizpild\u012btu pieteikumu, spiediet
\u0161eit<\/a>.<\/font>"},"project_department":{"0":{"id":23,"center_id":23,"created_at":"2019-06-21 01:01:32","updated_at":"2019-06-21 01:01:32","work_time":[],"translations":[{"id":46,"project_department_id":23,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 01:01:32","updated_at":"2019-06-21 01:01:32"},{"id":45,"project_department_id":23,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-06-21 01:01:32","updated_at":"2019-06-21 01:01:32"}],"room":null},"work_times":[],"title":"Projektu, sh\u0113mu un topogr\u0101fisko pl\u0101nu ska\u0146o\u0161ana"},"maps_department":{"0":{"id":23,"center_id":23,"created_at":"2019-06-21 01:01:32","updated_at":"2019-06-21 01:01:32","work_time":[],"translations":[{"id":46,"maps_department_id":23,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 01:01:32","updated_at":"2019-06-21 01:01:32"},{"id":45,"maps_department_id":23,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-06-21 01:01:32","updated_at":"2019-06-21 01:01:32"}],"room":null},"work_times":[],"title":"Topogr\u0101fisko pl\u0101nu saska\u0146o\u0161ana "},"work_department":{"0":{"id":23,"center_id":23,"created_at":"2019-06-21 01:01:32","updated_at":"2019-06-21 01:01:32","work_time":[{"id":83,"project_department_id":null,"from":"08:30","to":"12:00","created_at":"2019-06-21 01:02:06","updated_at":"2019-06-21 01:02:06","maps_department_id":null,"work_department_id":23,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":166,"work_time_id":83,"day":"O.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 01:02:06","updated_at":"2019-06-21 01:02:06"},{"id":165,"work_time_id":83,"day":"O.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 01:02:06","updated_at":"2019-06-21 01:02:06"}],"day":"O."},{"id":84,"project_department_id":null,"from":"08:30","to":"12:00","created_at":"2019-06-21 01:02:24","updated_at":"2019-06-21 01:02:24","maps_department_id":null,"work_department_id":23,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":168,"work_time_id":84,"day":"Pk.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 01:02:24","updated_at":"2019-06-21 01:02:24"},{"id":167,"work_time_id":84,"day":"Pk.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 01:02:24","updated_at":"2019-06-21 01:02:24"}],"day":"Pk."}],"translations":[{"id":46,"work_department_id":23,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 01:01:32","updated_at":"2019-06-21 01:01:32"},{"id":45,"work_department_id":23,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 01:01:32","updated_at":"2019-06-21 01:02:06"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"work_times":[{"id":83,"project_department_id":null,"from":"08:30","to":"12:00","created_at":"2019-06-21 01:02:06","updated_at":"2019-06-21 01:02:06","maps_department_id":null,"work_department_id":23,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":166,"work_time_id":83,"day":"O.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 01:02:06","updated_at":"2019-06-21 01:02:06"},{"id":165,"work_time_id":83,"day":"O.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 01:02:06","updated_at":"2019-06-21 01:02:06"}],"day":"O."},{"id":84,"project_department_id":null,"from":"08:30","to":"12:00","created_at":"2019-06-21 01:02:24","updated_at":"2019-06-21 01:02:24","maps_department_id":null,"work_department_id":23,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":168,"work_time_id":84,"day":"Pk.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 01:02:24","updated_at":"2019-06-21 01:02:24"},{"id":167,"work_time_id":84,"day":"Pk.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 01:02:24","updated_at":"2019-06-21 01:02:24"}],"day":"Pk."}],"title":"Rak\u0161anas darbu saska\u0146o\u0161ana"},"clearing_department":{"0":{"id":23,"center_id":23,"created_at":"2019-06-21 01:01:32","updated_at":"2019-06-21 01:01:32","work_time":[],"translations":[{"id":46,"clearing_department_id":23,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 01:01:32","updated_at":"2019-06-21 01:01:32"},{"id":45,"clearing_department_id":23,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-06-21 01:01:32","updated_at":"2019-06-21 01:01:32"}],"room":null},"work_times":[],"title":"At\u013cauja me\u017eizstr\u0101des un citu darbu veik\u0161anai aizsargjosl\u0101s"}},{"center":{"id":24,"lat":56.6598288,"lng":22.4890413,"created_at":"2019-06-21 08:14:50","updated_at":"2019-07-03 14:57:18","project_department":{"id":24,"center_id":24,"created_at":"2019-06-21 08:14:50","updated_at":"2019-06-21 08:14:50","work_time":[],"room":null},"maps_department":{"id":24,"center_id":24,"created_at":"2019-06-21 08:14:50","updated_at":"2019-06-21 08:14:50","work_time":[],"room":null},"work_department":{"id":24,"center_id":24,"created_at":"2019-06-21 08:14:50","updated_at":"2019-06-21 08:14:50","work_time":[{"id":85,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 08:15:25","updated_at":"2019-06-21 08:15:25","maps_department_id":null,"work_department_id":24,"clearing_department_id":null,"day":"O."},{"id":86,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 08:15:40","updated_at":"2019-06-21 08:15:40","maps_department_id":null,"work_department_id":24,"clearing_department_id":null,"day":"C."}],"translations":[{"id":48,"work_department_id":24,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:14:50","updated_at":"2019-06-21 08:14:50"},{"id":47,"work_department_id":24,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:14:50","updated_at":"2019-06-21 08:15:25"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"clearing_department":{"id":24,"center_id":24,"created_at":"2019-06-21 08:14:50","updated_at":"2019-06-21 08:14:50","work_time":[{"id":87,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 08:16:05","updated_at":"2019-06-21 08:16:05","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":24,"day":"O."},{"id":88,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 08:16:22","updated_at":"2019-06-21 08:16:22","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":24,"day":"C."}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"name":"Saldus","address":"Liel\u0101 iela 30, Saldus","description":"Taupiet laiku - saska\u0146ojiet projektus un darbus AS Sadales t\u012bkls e-vid\u0113!
Lai aizpild\u012btu pieteikumu, spiediet
\u0161eit<\/a>.<\/font>"},"project_department":{"0":{"id":24,"center_id":24,"created_at":"2019-06-21 08:14:50","updated_at":"2019-06-21 08:14:50","work_time":[],"translations":[{"id":48,"project_department_id":24,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:14:50","updated_at":"2019-06-21 08:14:50"},{"id":47,"project_department_id":24,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:14:50","updated_at":"2019-06-21 08:14:50"}],"room":null},"work_times":[],"title":"Projektu, sh\u0113mu un topogr\u0101fisko pl\u0101nu ska\u0146o\u0161ana"},"maps_department":{"0":{"id":24,"center_id":24,"created_at":"2019-06-21 08:14:50","updated_at":"2019-06-21 08:14:50","work_time":[],"translations":[{"id":48,"maps_department_id":24,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:14:50","updated_at":"2019-06-21 08:14:50"},{"id":47,"maps_department_id":24,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:14:50","updated_at":"2019-06-21 08:14:50"}],"room":null},"work_times":[],"title":"Topogr\u0101fisko pl\u0101nu saska\u0146o\u0161ana "},"work_department":{"0":{"id":24,"center_id":24,"created_at":"2019-06-21 08:14:50","updated_at":"2019-06-21 08:14:50","work_time":[{"id":85,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 08:15:25","updated_at":"2019-06-21 08:15:25","maps_department_id":null,"work_department_id":24,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":170,"work_time_id":85,"day":"O.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:15:25","updated_at":"2019-06-21 08:15:25"},{"id":169,"work_time_id":85,"day":"O.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:15:25","updated_at":"2019-06-21 08:15:25"}],"day":"O."},{"id":86,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 08:15:40","updated_at":"2019-06-21 08:15:40","maps_department_id":null,"work_department_id":24,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":172,"work_time_id":86,"day":"C.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:15:40","updated_at":"2019-06-21 08:15:40"},{"id":171,"work_time_id":86,"day":"C.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:15:40","updated_at":"2019-06-21 08:15:40"}],"day":"C."}],"translations":[{"id":48,"work_department_id":24,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:14:50","updated_at":"2019-06-21 08:14:50"},{"id":47,"work_department_id":24,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:14:50","updated_at":"2019-06-21 08:15:25"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"work_times":[{"id":85,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 08:15:25","updated_at":"2019-06-21 08:15:25","maps_department_id":null,"work_department_id":24,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":170,"work_time_id":85,"day":"O.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:15:25","updated_at":"2019-06-21 08:15:25"},{"id":169,"work_time_id":85,"day":"O.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:15:25","updated_at":"2019-06-21 08:15:25"}],"day":"O."},{"id":86,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 08:15:40","updated_at":"2019-06-21 08:15:40","maps_department_id":null,"work_department_id":24,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":172,"work_time_id":86,"day":"C.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:15:40","updated_at":"2019-06-21 08:15:40"},{"id":171,"work_time_id":86,"day":"C.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:15:40","updated_at":"2019-06-21 08:15:40"}],"day":"C."}],"title":"Rak\u0161anas darbu saska\u0146o\u0161ana"},"clearing_department":{"0":{"id":24,"center_id":24,"created_at":"2019-06-21 08:14:50","updated_at":"2019-06-21 08:14:50","work_time":[{"id":87,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 08:16:05","updated_at":"2019-06-21 08:16:05","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":24,"translations":[{"id":174,"work_time_id":87,"day":"O.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:16:05","updated_at":"2019-06-21 08:16:05"},{"id":173,"work_time_id":87,"day":"O.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:16:05","updated_at":"2019-06-21 08:16:05"}],"day":"O."},{"id":88,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 08:16:22","updated_at":"2019-06-21 08:16:22","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":24,"translations":[{"id":176,"work_time_id":88,"day":"C.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:16:22","updated_at":"2019-06-21 08:16:22"},{"id":175,"work_time_id":88,"day":"C.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:16:22","updated_at":"2019-06-21 08:16:22"}],"day":"C."}],"translations":[{"id":48,"clearing_department_id":24,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:14:50","updated_at":"2019-06-21 08:14:50"},{"id":47,"clearing_department_id":24,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:14:50","updated_at":"2019-06-21 08:16:05"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"work_times":[{"id":87,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 08:16:05","updated_at":"2019-06-21 08:16:05","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":24,"translations":[{"id":174,"work_time_id":87,"day":"O.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:16:05","updated_at":"2019-06-21 08:16:05"},{"id":173,"work_time_id":87,"day":"O.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:16:05","updated_at":"2019-06-21 08:16:05"}],"day":"O."},{"id":88,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 08:16:22","updated_at":"2019-06-21 08:16:22","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":24,"translations":[{"id":176,"work_time_id":88,"day":"C.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:16:22","updated_at":"2019-06-21 08:16:22"},{"id":175,"work_time_id":88,"day":"C.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:16:22","updated_at":"2019-06-21 08:16:22"}],"day":"C."}],"title":"At\u013cauja me\u017eizstr\u0101des un citu darbu veik\u0161anai aizsargjosl\u0101s"}},{"center":{"id":25,"lat":56.9746212,"lng":21.9639515,"created_at":"2019-06-21 08:18:39","updated_at":"2019-07-03 14:58:05","project_department":{"id":25,"center_id":25,"created_at":"2019-06-21 08:18:39","updated_at":"2019-06-21 08:18:39","work_time":[],"room":null},"maps_department":{"id":25,"center_id":25,"created_at":"2019-06-21 08:18:39","updated_at":"2019-06-21 08:18:39","work_time":[],"room":null},"work_department":{"id":25,"center_id":25,"created_at":"2019-06-21 08:18:39","updated_at":"2019-06-21 08:18:39","work_time":[{"id":89,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 08:19:01","updated_at":"2019-06-21 08:19:01","maps_department_id":null,"work_department_id":25,"clearing_department_id":null,"day":"O."},{"id":90,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 08:19:16","updated_at":"2019-06-21 08:19:16","maps_department_id":null,"work_department_id":25,"clearing_department_id":null,"day":"C."}],"translations":[{"id":50,"work_department_id":25,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:18:39","updated_at":"2019-06-21 08:18:39"},{"id":49,"work_department_id":25,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:18:39","updated_at":"2019-06-21 08:19:01"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"clearing_department":{"id":25,"center_id":25,"created_at":"2019-06-21 08:18:39","updated_at":"2019-06-21 08:18:39","work_time":[{"id":91,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 08:19:35","updated_at":"2019-06-21 08:19:35","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":25,"day":"O."},{"id":92,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 08:19:50","updated_at":"2019-06-21 08:19:50","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":25,"day":"C."}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"name":"Kuld\u012bga","address":"Virkas iela 6, Kuld\u012bga","description":"Taupiet laiku - saska\u0146ojiet projektus un darbus AS Sadales t\u012bkls e-vid\u0113!
Lai aizpild\u012btu pieteikumu, spiediet
\u0161eit<\/a>.<\/font>"},"project_department":{"0":{"id":25,"center_id":25,"created_at":"2019-06-21 08:18:39","updated_at":"2019-06-21 08:18:39","work_time":[],"translations":[{"id":50,"project_department_id":25,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:18:39","updated_at":"2019-06-21 08:18:39"},{"id":49,"project_department_id":25,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:18:39","updated_at":"2019-06-21 08:18:39"}],"room":null},"work_times":[],"title":"Projektu, sh\u0113mu un topogr\u0101fisko pl\u0101nu ska\u0146o\u0161ana"},"maps_department":{"0":{"id":25,"center_id":25,"created_at":"2019-06-21 08:18:39","updated_at":"2019-06-21 08:18:39","work_time":[],"translations":[{"id":50,"maps_department_id":25,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:18:39","updated_at":"2019-06-21 08:18:39"},{"id":49,"maps_department_id":25,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:18:39","updated_at":"2019-06-21 08:18:39"}],"room":null},"work_times":[],"title":"Topogr\u0101fisko pl\u0101nu saska\u0146o\u0161ana "},"work_department":{"0":{"id":25,"center_id":25,"created_at":"2019-06-21 08:18:39","updated_at":"2019-06-21 08:18:39","work_time":[{"id":89,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 08:19:01","updated_at":"2019-06-21 08:19:01","maps_department_id":null,"work_department_id":25,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":178,"work_time_id":89,"day":"O.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:19:01","updated_at":"2019-06-21 08:19:01"},{"id":177,"work_time_id":89,"day":"O.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:19:01","updated_at":"2019-06-21 08:19:01"}],"day":"O."},{"id":90,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 08:19:16","updated_at":"2019-06-21 08:19:16","maps_department_id":null,"work_department_id":25,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":180,"work_time_id":90,"day":"C.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:19:16","updated_at":"2019-06-21 08:19:16"},{"id":179,"work_time_id":90,"day":"C.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:19:16","updated_at":"2019-06-21 08:19:16"}],"day":"C."}],"translations":[{"id":50,"work_department_id":25,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:18:39","updated_at":"2019-06-21 08:18:39"},{"id":49,"work_department_id":25,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:18:39","updated_at":"2019-06-21 08:19:01"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"work_times":[{"id":89,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 08:19:01","updated_at":"2019-06-21 08:19:01","maps_department_id":null,"work_department_id":25,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":178,"work_time_id":89,"day":"O.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:19:01","updated_at":"2019-06-21 08:19:01"},{"id":177,"work_time_id":89,"day":"O.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:19:01","updated_at":"2019-06-21 08:19:01"}],"day":"O."},{"id":90,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 08:19:16","updated_at":"2019-06-21 08:19:16","maps_department_id":null,"work_department_id":25,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":180,"work_time_id":90,"day":"C.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:19:16","updated_at":"2019-06-21 08:19:16"},{"id":179,"work_time_id":90,"day":"C.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:19:16","updated_at":"2019-06-21 08:19:16"}],"day":"C."}],"title":"Rak\u0161anas darbu saska\u0146o\u0161ana"},"clearing_department":{"0":{"id":25,"center_id":25,"created_at":"2019-06-21 08:18:39","updated_at":"2019-06-21 08:18:39","work_time":[{"id":91,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 08:19:35","updated_at":"2019-06-21 08:19:35","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":25,"translations":[{"id":182,"work_time_id":91,"day":"O.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:19:35","updated_at":"2019-06-21 08:19:35"},{"id":181,"work_time_id":91,"day":"O.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:19:35","updated_at":"2019-06-21 08:19:35"}],"day":"O."},{"id":92,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 08:19:50","updated_at":"2019-06-21 08:19:50","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":25,"translations":[{"id":184,"work_time_id":92,"day":"C.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:19:50","updated_at":"2019-06-21 08:19:50"},{"id":183,"work_time_id":92,"day":"C.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:19:50","updated_at":"2019-06-21 08:19:50"}],"day":"C."}],"translations":[{"id":50,"clearing_department_id":25,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:18:39","updated_at":"2019-06-21 08:18:39"},{"id":49,"clearing_department_id":25,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:18:39","updated_at":"2019-06-21 08:19:35"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"work_times":[{"id":91,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 08:19:35","updated_at":"2019-06-21 08:19:35","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":25,"translations":[{"id":182,"work_time_id":91,"day":"O.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:19:35","updated_at":"2019-06-21 08:19:35"},{"id":181,"work_time_id":91,"day":"O.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:19:35","updated_at":"2019-06-21 08:19:35"}],"day":"O."},{"id":92,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 08:19:50","updated_at":"2019-06-21 08:19:50","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":25,"translations":[{"id":184,"work_time_id":92,"day":"C.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:19:50","updated_at":"2019-06-21 08:19:50"},{"id":183,"work_time_id":92,"day":"C.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:19:50","updated_at":"2019-06-21 08:19:50"}],"day":"C."}],"title":"At\u013cauja me\u017eizstr\u0101des un citu darbu veik\u0161anai aizsargjosl\u0101s"}},{"center":{"id":26,"lat":56.2881467,"lng":26.7375059,"created_at":"2019-06-21 08:29:36","updated_at":"2019-07-03 14:41:00","project_department":{"id":26,"center_id":26,"created_at":"2019-06-21 08:29:36","updated_at":"2019-06-21 08:29:36","work_time":[],"room":null},"maps_department":{"id":26,"center_id":26,"created_at":"2019-06-21 08:29:36","updated_at":"2019-06-21 08:29:36","work_time":[],"room":null},"work_department":{"id":26,"center_id":26,"created_at":"2019-06-21 08:29:36","updated_at":"2019-06-21 08:29:36","work_time":[{"id":93,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"12:00","created_at":"2019-06-21 08:30:07","updated_at":"2019-06-21 08:30:07","maps_department_id":null,"work_department_id":26,"clearing_department_id":null,"day":"T."}],"translations":[{"id":52,"work_department_id":26,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:29:36","updated_at":"2019-06-21 08:29:36"},{"id":51,"work_department_id":26,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:29:36","updated_at":"2019-06-21 08:30:07"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"clearing_department":{"id":26,"center_id":26,"created_at":"2019-06-21 08:29:36","updated_at":"2019-06-21 08:29:36","work_time":[{"id":94,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"12:00","created_at":"2019-06-21 08:30:27","updated_at":"2019-06-21 08:30:27","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":26,"day":"T."}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"name":"Prei\u013ci","address":"Aglonas iela 60, Prei\u013ci","description":"Taupiet laiku - saska\u0146ojiet projektus un darbus AS Sadales t\u012bkls e-vid\u0113!
Lai aizpild\u012btu pieteikumu, spiediet
\u0161eit<\/a>.<\/font>"},"project_department":{"0":{"id":26,"center_id":26,"created_at":"2019-06-21 08:29:36","updated_at":"2019-06-21 08:29:36","work_time":[],"translations":[{"id":52,"project_department_id":26,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:29:36","updated_at":"2019-06-21 08:29:36"},{"id":51,"project_department_id":26,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:29:36","updated_at":"2019-06-21 08:29:36"}],"room":null},"work_times":[],"title":"Projektu, sh\u0113mu un topogr\u0101fisko pl\u0101nu ska\u0146o\u0161ana"},"maps_department":{"0":{"id":26,"center_id":26,"created_at":"2019-06-21 08:29:36","updated_at":"2019-06-21 08:29:36","work_time":[],"translations":[{"id":52,"maps_department_id":26,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:29:36","updated_at":"2019-06-21 08:29:36"},{"id":51,"maps_department_id":26,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:29:36","updated_at":"2019-06-21 08:29:36"}],"room":null},"work_times":[],"title":"Topogr\u0101fisko pl\u0101nu saska\u0146o\u0161ana "},"work_department":{"0":{"id":26,"center_id":26,"created_at":"2019-06-21 08:29:36","updated_at":"2019-06-21 08:29:36","work_time":[{"id":93,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"12:00","created_at":"2019-06-21 08:30:07","updated_at":"2019-06-21 08:30:07","maps_department_id":null,"work_department_id":26,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":186,"work_time_id":93,"day":"T.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:30:07","updated_at":"2019-06-21 08:30:07"},{"id":185,"work_time_id":93,"day":"T.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:30:07","updated_at":"2019-06-21 08:30:07"}],"day":"T."}],"translations":[{"id":52,"work_department_id":26,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:29:36","updated_at":"2019-06-21 08:29:36"},{"id":51,"work_department_id":26,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:29:36","updated_at":"2019-06-21 08:30:07"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"work_times":[{"id":93,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"12:00","created_at":"2019-06-21 08:30:07","updated_at":"2019-06-21 08:30:07","maps_department_id":null,"work_department_id":26,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":186,"work_time_id":93,"day":"T.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:30:07","updated_at":"2019-06-21 08:30:07"},{"id":185,"work_time_id":93,"day":"T.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:30:07","updated_at":"2019-06-21 08:30:07"}],"day":"T."}],"title":"Rak\u0161anas darbu saska\u0146o\u0161ana"},"clearing_department":{"0":{"id":26,"center_id":26,"created_at":"2019-06-21 08:29:36","updated_at":"2019-06-21 08:29:36","work_time":[{"id":94,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"12:00","created_at":"2019-06-21 08:30:27","updated_at":"2019-06-21 08:30:27","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":26,"translations":[{"id":188,"work_time_id":94,"day":"T.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:30:27","updated_at":"2019-06-21 08:30:27"},{"id":187,"work_time_id":94,"day":"T.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:30:27","updated_at":"2019-06-21 08:30:27"}],"day":"T."}],"translations":[{"id":52,"clearing_department_id":26,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:29:36","updated_at":"2019-06-21 08:29:36"},{"id":51,"clearing_department_id":26,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:29:36","updated_at":"2019-06-21 08:30:27"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"work_times":[{"id":94,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"12:00","created_at":"2019-06-21 08:30:27","updated_at":"2019-06-21 08:30:27","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":26,"translations":[{"id":188,"work_time_id":94,"day":"T.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:30:27","updated_at":"2019-06-21 08:30:27"},{"id":187,"work_time_id":94,"day":"T.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:30:27","updated_at":"2019-06-21 08:30:27"}],"day":"T."}],"title":"At\u013cauja me\u017eizstr\u0101des un citu darbu veik\u0161anai aizsargjosl\u0101s"}},{"center":{"id":27,"lat":56.0918643,"lng":27.5288386,"created_at":"2019-06-21 08:31:55","updated_at":"2019-07-03 14:59:13","project_department":{"id":27,"center_id":27,"created_at":"2019-06-21 08:31:55","updated_at":"2019-06-21 08:31:55","work_time":[],"room":null},"maps_department":{"id":27,"center_id":27,"created_at":"2019-06-21 08:31:55","updated_at":"2019-06-21 08:31:55","work_time":[],"room":null},"work_department":{"id":27,"center_id":27,"created_at":"2019-06-21 08:31:55","updated_at":"2019-06-21 08:31:55","work_time":[{"id":95,"project_department_id":null,"from":"08:30","to":"10:00","created_at":"2019-06-21 08:32:16","updated_at":"2019-06-21 12:19:23","maps_department_id":null,"work_department_id":27,"clearing_department_id":null,"day":"O."},{"id":108,"project_department_id":null,"from":"08:30","to":"10:00","created_at":"2019-06-21 12:19:23","updated_at":"2019-06-21 12:20:08","maps_department_id":null,"work_department_id":27,"clearing_department_id":null,"day":"C."}],"translations":[{"id":54,"work_department_id":27,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:31:55","updated_at":"2019-06-21 08:31:55"},{"id":53,"work_department_id":27,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:31:55","updated_at":"2019-06-21 08:32:16"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"clearing_department":{"id":27,"center_id":27,"created_at":"2019-06-21 08:31:55","updated_at":"2019-06-21 08:31:55","work_time":[{"id":96,"project_department_id":null,"from":"08:30","to":"10:00","created_at":"2019-06-21 08:32:36","updated_at":"2019-06-21 12:20:08","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":27,"day":"O."},{"id":109,"project_department_id":null,"from":"08:30","to":"10:00","created_at":"2019-06-21 12:20:08","updated_at":"2019-06-21 12:20:08","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":27,"day":"C."}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"name":"Dagda","address":"Daugavpils iela 19, Dagda","description":"Taupiet laiku - saska\u0146ojiet projektus un darbus AS Sadales t\u012bkls e-vid\u0113!
Lai aizpild\u012btu pieteikumu, spiediet
\u0161eit<\/a>.<\/font>"},"project_department":{"0":{"id":27,"center_id":27,"created_at":"2019-06-21 08:31:55","updated_at":"2019-06-21 08:31:55","work_time":[],"translations":[{"id":54,"project_department_id":27,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:31:55","updated_at":"2019-06-21 08:31:55"},{"id":53,"project_department_id":27,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:31:55","updated_at":"2019-06-21 08:31:55"}],"room":null},"work_times":[],"title":"Projektu, sh\u0113mu un topogr\u0101fisko pl\u0101nu ska\u0146o\u0161ana"},"maps_department":{"0":{"id":27,"center_id":27,"created_at":"2019-06-21 08:31:55","updated_at":"2019-06-21 08:31:55","work_time":[],"translations":[{"id":54,"maps_department_id":27,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:31:55","updated_at":"2019-06-21 08:31:55"},{"id":53,"maps_department_id":27,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:31:55","updated_at":"2019-06-21 08:31:55"}],"room":null},"work_times":[],"title":"Topogr\u0101fisko pl\u0101nu saska\u0146o\u0161ana "},"work_department":{"0":{"id":27,"center_id":27,"created_at":"2019-06-21 08:31:55","updated_at":"2019-06-21 08:31:55","work_time":[{"id":95,"project_department_id":null,"from":"08:30","to":"10:00","created_at":"2019-06-21 08:32:16","updated_at":"2019-06-21 12:19:23","maps_department_id":null,"work_department_id":27,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":190,"work_time_id":95,"day":"O.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:32:16","updated_at":"2019-06-21 12:19:23"},{"id":189,"work_time_id":95,"day":"O.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:32:16","updated_at":"2019-06-21 12:19:23"}],"day":"O."},{"id":108,"project_department_id":null,"from":"08:30","to":"10:00","created_at":"2019-06-21 12:19:23","updated_at":"2019-06-21 12:20:08","maps_department_id":null,"work_department_id":27,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":216,"work_time_id":108,"day":"C.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 12:19:23","updated_at":"2019-06-21 12:19:36"},{"id":215,"work_time_id":108,"day":"C.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 12:19:23","updated_at":"2019-06-21 12:19:36"}],"day":"C."}],"translations":[{"id":54,"work_department_id":27,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:31:55","updated_at":"2019-06-21 08:31:55"},{"id":53,"work_department_id":27,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:31:55","updated_at":"2019-06-21 08:32:16"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"work_times":[{"id":95,"project_department_id":null,"from":"08:30","to":"10:00","created_at":"2019-06-21 08:32:16","updated_at":"2019-06-21 12:19:23","maps_department_id":null,"work_department_id":27,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":190,"work_time_id":95,"day":"O.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:32:16","updated_at":"2019-06-21 12:19:23"},{"id":189,"work_time_id":95,"day":"O.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:32:16","updated_at":"2019-06-21 12:19:23"}],"day":"O."},{"id":108,"project_department_id":null,"from":"08:30","to":"10:00","created_at":"2019-06-21 12:19:23","updated_at":"2019-06-21 12:20:08","maps_department_id":null,"work_department_id":27,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":216,"work_time_id":108,"day":"C.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 12:19:23","updated_at":"2019-06-21 12:19:36"},{"id":215,"work_time_id":108,"day":"C.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 12:19:23","updated_at":"2019-06-21 12:19:36"}],"day":"C."}],"title":"Rak\u0161anas darbu saska\u0146o\u0161ana"},"clearing_department":{"0":{"id":27,"center_id":27,"created_at":"2019-06-21 08:31:55","updated_at":"2019-06-21 08:31:55","work_time":[{"id":96,"project_department_id":null,"from":"08:30","to":"10:00","created_at":"2019-06-21 08:32:36","updated_at":"2019-06-21 12:20:08","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":27,"translations":[{"id":192,"work_time_id":96,"day":"O.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:32:36","updated_at":"2019-06-21 12:20:08"},{"id":191,"work_time_id":96,"day":"O.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:32:36","updated_at":"2019-06-21 12:19:36"}],"day":"O."},{"id":109,"project_department_id":null,"from":"08:30","to":"10:00","created_at":"2019-06-21 12:20:08","updated_at":"2019-06-21 12:20:08","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":27,"translations":[{"id":218,"work_time_id":109,"day":"C.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 12:20:08","updated_at":"2019-06-21 12:20:08"},{"id":217,"work_time_id":109,"day":"C.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 12:20:08","updated_at":"2019-06-21 12:20:08"}],"day":"C."}],"translations":[{"id":54,"clearing_department_id":27,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:31:55","updated_at":"2019-06-21 08:31:55"},{"id":53,"clearing_department_id":27,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:31:55","updated_at":"2019-06-21 08:32:36"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"work_times":[{"id":96,"project_department_id":null,"from":"08:30","to":"10:00","created_at":"2019-06-21 08:32:36","updated_at":"2019-06-21 12:20:08","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":27,"translations":[{"id":192,"work_time_id":96,"day":"O.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:32:36","updated_at":"2019-06-21 12:20:08"},{"id":191,"work_time_id":96,"day":"O.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:32:36","updated_at":"2019-06-21 12:19:36"}],"day":"O."},{"id":109,"project_department_id":null,"from":"08:30","to":"10:00","created_at":"2019-06-21 12:20:08","updated_at":"2019-06-21 12:20:08","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":27,"translations":[{"id":218,"work_time_id":109,"day":"C.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 12:20:08","updated_at":"2019-06-21 12:20:08"},{"id":217,"work_time_id":109,"day":"C.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 12:20:08","updated_at":"2019-06-21 12:20:08"}],"day":"C."}],"title":"At\u013cauja me\u017eizstr\u0101des un citu darbu veik\u0161anai aizsargjosl\u0101s"}},{"center":{"id":28,"lat":56.6004749,"lng":25.2463536,"created_at":"2019-06-21 08:35:59","updated_at":"2019-07-03 14:59:57","project_department":{"id":28,"center_id":28,"created_at":"2019-06-21 08:35:59","updated_at":"2019-06-21 08:35:59","work_time":[],"room":null},"maps_department":{"id":28,"center_id":28,"created_at":"2019-06-21 08:35:59","updated_at":"2019-06-21 08:35:59","work_time":[],"room":null},"work_department":{"id":28,"center_id":28,"created_at":"2019-06-21 08:35:59","updated_at":"2019-06-21 08:35:59","work_time":[{"id":97,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 08:50:10","updated_at":"2019-06-21 08:50:10","maps_department_id":null,"work_department_id":28,"clearing_department_id":null,"day":"P."}],"translations":[{"id":56,"work_department_id":28,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:35:59","updated_at":"2019-06-21 08:35:59"},{"id":55,"work_department_id":28,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:35:59","updated_at":"2019-06-21 08:50:10"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"clearing_department":{"id":28,"center_id":28,"created_at":"2019-06-21 08:35:59","updated_at":"2019-06-21 08:35:59","work_time":[{"id":98,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 08:53:45","updated_at":"2019-06-21 08:53:45","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":28,"day":"P."}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"name":"Aizkraukle","address":"Mednieku iela 3, Aizkraukle","description":"Taupiet laiku - saska\u0146ojiet projektus un darbus AS Sadales t\u012bkls e-vid\u0113!
Lai aizpild\u012btu pieteikumu, spiediet
\u0161eit<\/a>.<\/font>"},"project_department":{"0":{"id":28,"center_id":28,"created_at":"2019-06-21 08:35:59","updated_at":"2019-06-21 08:35:59","work_time":[],"translations":[{"id":56,"project_department_id":28,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:35:59","updated_at":"2019-06-21 08:35:59"},{"id":55,"project_department_id":28,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:35:59","updated_at":"2019-06-21 08:35:59"}],"room":null},"work_times":[],"title":"Projektu, sh\u0113mu un topogr\u0101fisko pl\u0101nu ska\u0146o\u0161ana"},"maps_department":{"0":{"id":28,"center_id":28,"created_at":"2019-06-21 08:35:59","updated_at":"2019-06-21 08:35:59","work_time":[],"translations":[{"id":56,"maps_department_id":28,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:35:59","updated_at":"2019-06-21 08:35:59"},{"id":55,"maps_department_id":28,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:35:59","updated_at":"2019-06-21 08:35:59"}],"room":null},"work_times":[],"title":"Topogr\u0101fisko pl\u0101nu saska\u0146o\u0161ana "},"work_department":{"0":{"id":28,"center_id":28,"created_at":"2019-06-21 08:35:59","updated_at":"2019-06-21 08:35:59","work_time":[{"id":97,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 08:50:10","updated_at":"2019-06-21 08:50:10","maps_department_id":null,"work_department_id":28,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":194,"work_time_id":97,"day":"P.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:50:10","updated_at":"2019-06-21 08:50:10"},{"id":193,"work_time_id":97,"day":"P.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:50:10","updated_at":"2019-06-21 08:50:10"}],"day":"P."}],"translations":[{"id":56,"work_department_id":28,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:35:59","updated_at":"2019-06-21 08:35:59"},{"id":55,"work_department_id":28,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:35:59","updated_at":"2019-06-21 08:50:10"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"work_times":[{"id":97,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 08:50:10","updated_at":"2019-06-21 08:50:10","maps_department_id":null,"work_department_id":28,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":194,"work_time_id":97,"day":"P.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:50:10","updated_at":"2019-06-21 08:50:10"},{"id":193,"work_time_id":97,"day":"P.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:50:10","updated_at":"2019-06-21 08:50:10"}],"day":"P."}],"title":"Rak\u0161anas darbu saska\u0146o\u0161ana"},"clearing_department":{"0":{"id":28,"center_id":28,"created_at":"2019-06-21 08:35:59","updated_at":"2019-06-21 08:35:59","work_time":[{"id":98,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 08:53:45","updated_at":"2019-06-21 08:53:45","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":28,"translations":[{"id":196,"work_time_id":98,"day":"P.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:53:45","updated_at":"2019-06-21 08:53:45"},{"id":195,"work_time_id":98,"day":"P.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:53:45","updated_at":"2019-06-21 08:53:45"}],"day":"P."}],"translations":[{"id":56,"clearing_department_id":28,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:35:59","updated_at":"2019-06-21 08:35:59"},{"id":55,"clearing_department_id":28,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:35:59","updated_at":"2019-06-21 08:53:45"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"work_times":[{"id":98,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 08:53:45","updated_at":"2019-06-21 08:53:45","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":28,"translations":[{"id":196,"work_time_id":98,"day":"P.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:53:45","updated_at":"2019-06-21 08:53:45"},{"id":195,"work_time_id":98,"day":"P.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:53:45","updated_at":"2019-06-21 08:53:45"}],"day":"P."}],"title":"At\u013cauja me\u017eizstr\u0101des un citu darbu veik\u0161anai aizsargjosl\u0101s"}},{"center":{"id":29,"lat":56.1564555,"lng":25.7398681,"created_at":"2019-06-21 09:03:03","updated_at":"2019-07-03 15:00:39","project_department":{"id":29,"center_id":29,"created_at":"2019-06-21 09:03:03","updated_at":"2019-06-21 09:03:03","work_time":[],"room":null},"maps_department":{"id":29,"center_id":29,"created_at":"2019-06-21 09:03:03","updated_at":"2019-06-21 09:03:03","work_time":[],"room":null},"work_department":{"id":29,"center_id":29,"created_at":"2019-06-21 09:03:03","updated_at":"2019-06-21 09:03:03","work_time":[{"id":99,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 09:03:27","updated_at":"2019-06-21 09:03:27","maps_department_id":null,"work_department_id":29,"clearing_department_id":null,"day":"P."}],"translations":[{"id":58,"work_department_id":29,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 09:03:03","updated_at":"2019-06-21 09:03:03"},{"id":57,"work_department_id":29,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 09:03:03","updated_at":"2019-06-21 09:03:27"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"clearing_department":{"id":29,"center_id":29,"created_at":"2019-06-21 09:03:03","updated_at":"2019-06-21 09:03:03","work_time":[{"id":100,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 09:03:45","updated_at":"2019-06-21 09:03:45","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":29,"day":"P."}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"name":"Akn\u012bste","address":"Parka iela 6a, Akn\u012bste","description":"Taupiet laiku - saska\u0146ojiet projektus un darbus AS Sadales t\u012bkls e-vid\u0113!
Lai aizpild\u012btu pieteikumu, spiediet
\u0161eit<\/a>.<\/font>"},"project_department":{"0":{"id":29,"center_id":29,"created_at":"2019-06-21 09:03:03","updated_at":"2019-06-21 09:03:03","work_time":[],"translations":[{"id":58,"project_department_id":29,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 09:03:03","updated_at":"2019-06-21 09:03:03"},{"id":57,"project_department_id":29,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-06-21 09:03:03","updated_at":"2019-06-21 09:03:03"}],"room":null},"work_times":[],"title":"Projektu, sh\u0113mu un topogr\u0101fisko pl\u0101nu ska\u0146o\u0161ana"},"maps_department":{"0":{"id":29,"center_id":29,"created_at":"2019-06-21 09:03:03","updated_at":"2019-06-21 09:03:03","work_time":[],"translations":[{"id":58,"maps_department_id":29,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 09:03:03","updated_at":"2019-06-21 09:03:03"},{"id":57,"maps_department_id":29,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-06-21 09:03:03","updated_at":"2019-06-21 09:03:03"}],"room":null},"work_times":[],"title":"Topogr\u0101fisko pl\u0101nu saska\u0146o\u0161ana "},"work_department":{"0":{"id":29,"center_id":29,"created_at":"2019-06-21 09:03:03","updated_at":"2019-06-21 09:03:03","work_time":[{"id":99,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 09:03:27","updated_at":"2019-06-21 09:03:27","maps_department_id":null,"work_department_id":29,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":198,"work_time_id":99,"day":"P.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 09:03:27","updated_at":"2019-06-21 09:03:27"},{"id":197,"work_time_id":99,"day":"P.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 09:03:27","updated_at":"2019-06-21 09:03:27"}],"day":"P."}],"translations":[{"id":58,"work_department_id":29,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 09:03:03","updated_at":"2019-06-21 09:03:03"},{"id":57,"work_department_id":29,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 09:03:03","updated_at":"2019-06-21 09:03:27"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"work_times":[{"id":99,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 09:03:27","updated_at":"2019-06-21 09:03:27","maps_department_id":null,"work_department_id":29,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":198,"work_time_id":99,"day":"P.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 09:03:27","updated_at":"2019-06-21 09:03:27"},{"id":197,"work_time_id":99,"day":"P.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 09:03:27","updated_at":"2019-06-21 09:03:27"}],"day":"P."}],"title":"Rak\u0161anas darbu saska\u0146o\u0161ana"},"clearing_department":{"0":{"id":29,"center_id":29,"created_at":"2019-06-21 09:03:03","updated_at":"2019-06-21 09:03:03","work_time":[{"id":100,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 09:03:45","updated_at":"2019-06-21 09:03:45","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":29,"translations":[{"id":200,"work_time_id":100,"day":"P.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 09:03:45","updated_at":"2019-06-21 09:03:45"},{"id":199,"work_time_id":100,"day":"P.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 09:03:45","updated_at":"2019-06-21 09:03:45"}],"day":"P."}],"translations":[{"id":58,"clearing_department_id":29,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 09:03:03","updated_at":"2019-06-21 09:03:03"},{"id":57,"clearing_department_id":29,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 09:03:03","updated_at":"2019-06-21 09:03:45"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"work_times":[{"id":100,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 09:03:45","updated_at":"2019-06-21 09:03:45","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":29,"translations":[{"id":200,"work_time_id":100,"day":"P.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 09:03:45","updated_at":"2019-06-21 09:03:45"},{"id":199,"work_time_id":100,"day":"P.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 09:03:45","updated_at":"2019-06-21 09:03:45"}],"day":"P."}],"title":"At\u013cauja me\u017eizstr\u0101des un citu darbu veik\u0161anai aizsargjosl\u0101s"}},{"center":{"id":30,"lat":56.8628788,"lng":26.2206867,"created_at":"2019-06-21 09:53:05","updated_at":"2019-07-03 14:48:00","project_department":{"id":30,"center_id":30,"created_at":"2019-06-21 09:53:05","updated_at":"2019-06-21 09:53:05","work_time":[{"id":132,"project_department_id":30,"from":"9:00","to":"11:00","created_at":"2019-07-08 11:54:28","updated_at":"2019-07-08 11:54:28","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":null,"day":"P."}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"maps_department":{"id":30,"center_id":30,"created_at":"2019-06-21 09:53:05","updated_at":"2019-06-21 09:53:05","work_time":[],"room":null},"work_department":{"id":30,"center_id":30,"created_at":"2019-06-21 09:53:05","updated_at":"2019-06-21 09:53:05","work_time":[{"id":103,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 09:56:04","updated_at":"2019-07-08 10:56:12","maps_department_id":null,"work_department_id":30,"clearing_department_id":null,"day":"P."}],"translations":[{"id":60,"work_department_id":30,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 09:53:05","updated_at":"2019-06-21 09:53:05"},{"id":59,"work_department_id":30,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 09:53:05","updated_at":"2019-06-21 09:56:04"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"clearing_department":{"id":30,"center_id":30,"created_at":"2019-06-21 09:53:05","updated_at":"2019-06-21 09:53:05","work_time":[{"id":104,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 09:56:25","updated_at":"2019-07-08 10:57:17","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":30,"day":"P."}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"name":"Madona","address":"R\u016bpniec\u012bbas iela 37, Madona","description":"Taupiet laiku - saska\u0146ojiet projektus un darbus AS Sadales t\u012bkls e-vid\u0113!
Lai aizpild\u012btu pieteikumu, spiediet
\u0161eit<\/a>.<\/font>"},"project_department":{"0":{"id":30,"center_id":30,"created_at":"2019-06-21 09:53:05","updated_at":"2019-06-21 09:53:05","work_time":[{"id":132,"project_department_id":30,"from":"9:00","to":"11:00","created_at":"2019-07-08 11:54:28","updated_at":"2019-07-08 11:54:28","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":264,"work_time_id":132,"day":"P.","locale":"en","created_at":"2019-07-08 11:54:28","updated_at":"2019-07-08 11:54:28"},{"id":263,"work_time_id":132,"day":"P.","locale":"lv","created_at":"2019-07-08 11:54:28","updated_at":"2019-07-08 11:54:28"}],"day":"P."}],"translations":[{"id":60,"project_department_id":30,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 09:53:05","updated_at":"2019-06-21 09:53:05"},{"id":59,"project_department_id":30,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 09:53:05","updated_at":"2019-07-08 11:59:19"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"work_times":[{"id":132,"project_department_id":30,"from":"9:00","to":"11:00","created_at":"2019-07-08 11:54:28","updated_at":"2019-07-08 11:54:28","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":264,"work_time_id":132,"day":"P.","locale":"en","created_at":"2019-07-08 11:54:28","updated_at":"2019-07-08 11:54:28"},{"id":263,"work_time_id":132,"day":"P.","locale":"lv","created_at":"2019-07-08 11:54:28","updated_at":"2019-07-08 11:54:28"}],"day":"P."}],"title":"Projektu, sh\u0113mu un topogr\u0101fisko pl\u0101nu ska\u0146o\u0161ana"},"maps_department":{"0":{"id":30,"center_id":30,"created_at":"2019-06-21 09:53:05","updated_at":"2019-06-21 09:53:05","work_time":[],"translations":[{"id":60,"maps_department_id":30,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 09:53:05","updated_at":"2019-06-21 09:53:05"},{"id":59,"maps_department_id":30,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-06-21 09:53:05","updated_at":"2019-06-21 09:53:05"}],"room":null},"work_times":[],"title":"Topogr\u0101fisko pl\u0101nu saska\u0146o\u0161ana "},"work_department":{"0":{"id":30,"center_id":30,"created_at":"2019-06-21 09:53:05","updated_at":"2019-06-21 09:53:05","work_time":[{"id":103,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 09:56:04","updated_at":"2019-07-08 10:56:12","maps_department_id":null,"work_department_id":30,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":206,"work_time_id":103,"day":"P.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 09:56:04","updated_at":"2019-06-21 09:56:04"},{"id":205,"work_time_id":103,"day":"P.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 09:56:04","updated_at":"2019-06-21 09:56:04"}],"day":"P."}],"translations":[{"id":60,"work_department_id":30,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 09:53:05","updated_at":"2019-06-21 09:53:05"},{"id":59,"work_department_id":30,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 09:53:05","updated_at":"2019-06-21 09:56:04"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"work_times":[{"id":103,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 09:56:04","updated_at":"2019-07-08 10:56:12","maps_department_id":null,"work_department_id":30,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":206,"work_time_id":103,"day":"P.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 09:56:04","updated_at":"2019-06-21 09:56:04"},{"id":205,"work_time_id":103,"day":"P.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 09:56:04","updated_at":"2019-06-21 09:56:04"}],"day":"P."}],"title":"Rak\u0161anas darbu saska\u0146o\u0161ana"},"clearing_department":{"0":{"id":30,"center_id":30,"created_at":"2019-06-21 09:53:05","updated_at":"2019-06-21 09:53:05","work_time":[{"id":104,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 09:56:25","updated_at":"2019-07-08 10:57:17","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":30,"translations":[{"id":208,"work_time_id":104,"day":"P.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 09:56:25","updated_at":"2019-06-21 09:56:25"},{"id":207,"work_time_id":104,"day":"P.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 09:56:25","updated_at":"2019-06-21 09:56:25"}],"day":"P."}],"translations":[{"id":60,"clearing_department_id":30,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 09:53:05","updated_at":"2019-06-21 09:53:05"},{"id":59,"clearing_department_id":30,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 09:53:05","updated_at":"2019-06-21 09:56:25"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"work_times":[{"id":104,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 09:56:25","updated_at":"2019-07-08 10:57:17","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":30,"translations":[{"id":208,"work_time_id":104,"day":"P.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 09:56:25","updated_at":"2019-06-21 09:56:25"},{"id":207,"work_time_id":104,"day":"P.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 09:56:25","updated_at":"2019-06-21 09:56:25"}],"day":"P."}],"title":"At\u013cauja me\u017eizstr\u0101des un citu darbu veik\u0161anai aizsargjosl\u0101s"}},{"center":{"id":31,"lat":56.4918665,"lng":25.8659537,"created_at":"2019-06-21 10:00:14","updated_at":"2019-07-03 15:01:34","project_department":{"id":31,"center_id":31,"created_at":"2019-06-21 10:00:14","updated_at":"2019-06-21 10:00:14","work_time":[],"room":null},"maps_department":{"id":31,"center_id":31,"created_at":"2019-06-21 10:00:14","updated_at":"2019-06-21 10:00:14","work_time":[],"room":null},"work_department":{"id":31,"center_id":31,"created_at":"2019-06-21 10:00:14","updated_at":"2019-06-21 10:00:14","work_time":[{"id":106,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 10:02:52","updated_at":"2019-07-08 11:56:46","maps_department_id":null,"work_department_id":31,"clearing_department_id":null,"day":"P."}],"translations":[{"id":62,"work_department_id":31,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 10:00:14","updated_at":"2019-06-21 10:00:14"},{"id":61,"work_department_id":31,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 10:00:14","updated_at":"2019-06-21 10:02:52"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"clearing_department":{"id":31,"center_id":31,"created_at":"2019-06-21 10:00:14","updated_at":"2019-06-21 10:00:14","work_time":[{"id":107,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 10:03:15","updated_at":"2019-07-08 11:57:16","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":31,"day":"P."}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"name":"J\u0113kabpils","address":"Jaun\u0101 iela 31a, J\u0113kabpils","description":"Taupiet laiku - saska\u0146ojiet projektus un darbus AS Sadales t\u012bkls e-vid\u0113!
Lai aizpild\u012btu pieteikumu, spiediet
\u0161eit<\/a>.<\/font>"},"project_department":{"0":{"id":31,"center_id":31,"created_at":"2019-06-21 10:00:14","updated_at":"2019-06-21 10:00:14","work_time":[],"translations":[{"id":62,"project_department_id":31,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 10:00:14","updated_at":"2019-06-21 10:00:14"},{"id":61,"project_department_id":31,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-06-21 10:00:14","updated_at":"2019-09-04 07:18:44"}],"room":null},"work_times":[],"title":"Projektu, sh\u0113mu un topogr\u0101fisko pl\u0101nu ska\u0146o\u0161ana"},"maps_department":{"0":{"id":31,"center_id":31,"created_at":"2019-06-21 10:00:14","updated_at":"2019-06-21 10:00:14","work_time":[],"translations":[{"id":62,"maps_department_id":31,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 10:00:14","updated_at":"2019-06-21 10:00:14"},{"id":61,"maps_department_id":31,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-06-21 10:00:14","updated_at":"2019-06-21 10:00:14"}],"room":null},"work_times":[],"title":"Topogr\u0101fisko pl\u0101nu saska\u0146o\u0161ana "},"work_department":{"0":{"id":31,"center_id":31,"created_at":"2019-06-21 10:00:14","updated_at":"2019-06-21 10:00:14","work_time":[{"id":106,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 10:02:52","updated_at":"2019-07-08 11:56:46","maps_department_id":null,"work_department_id":31,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":212,"work_time_id":106,"day":"P.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 10:02:52","updated_at":"2019-07-08 11:56:46"},{"id":211,"work_time_id":106,"day":"P.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 10:02:52","updated_at":"2019-07-08 11:56:46"}],"day":"P."}],"translations":[{"id":62,"work_department_id":31,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 10:00:14","updated_at":"2019-06-21 10:00:14"},{"id":61,"work_department_id":31,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 10:00:14","updated_at":"2019-06-21 10:02:52"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"work_times":[{"id":106,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 10:02:52","updated_at":"2019-07-08 11:56:46","maps_department_id":null,"work_department_id":31,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":212,"work_time_id":106,"day":"P.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 10:02:52","updated_at":"2019-07-08 11:56:46"},{"id":211,"work_time_id":106,"day":"P.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 10:02:52","updated_at":"2019-07-08 11:56:46"}],"day":"P."}],"title":"Rak\u0161anas darbu saska\u0146o\u0161ana"},"clearing_department":{"0":{"id":31,"center_id":31,"created_at":"2019-06-21 10:00:14","updated_at":"2019-06-21 10:00:14","work_time":[{"id":107,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 10:03:15","updated_at":"2019-07-08 11:57:16","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":31,"translations":[{"id":214,"work_time_id":107,"day":"P.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 10:03:15","updated_at":"2019-07-08 11:57:16"},{"id":213,"work_time_id":107,"day":"P.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 10:03:15","updated_at":"2019-07-08 11:57:16"}],"day":"P."}],"translations":[{"id":62,"clearing_department_id":31,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 10:00:14","updated_at":"2019-06-21 10:00:14"},{"id":61,"clearing_department_id":31,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 10:00:14","updated_at":"2019-06-21 10:03:15"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"work_times":[{"id":107,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 10:03:15","updated_at":"2019-07-08 11:57:16","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":31,"translations":[{"id":214,"work_time_id":107,"day":"P.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 10:03:15","updated_at":"2019-07-08 11:57:16"},{"id":213,"work_time_id":107,"day":"P.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 10:03:15","updated_at":"2019-07-08 11:57:16"}],"day":"P."}],"title":"At\u013cauja me\u017eizstr\u0101des un citu darbu veik\u0161anai aizsargjosl\u0101s"}},{"center":{"id":32,"lat":57.5128728,"lng":24.6866067,"created_at":"2019-07-03 14:54:48","updated_at":"2019-07-03 14:54:48","project_department":{"id":32,"center_id":32,"created_at":"2019-07-03 14:54:48","updated_at":"2019-07-03 14:54:48","work_time":[],"room":null},"maps_department":{"id":32,"center_id":32,"created_at":"2019-07-03 14:54:48","updated_at":"2019-07-03 14:54:48","work_time":[],"room":null},"work_department":{"id":32,"center_id":32,"created_at":"2019-07-03 14:54:48","updated_at":"2019-07-03 14:54:48","work_time":[{"id":124,"project_department_id":null,"from":"08:30","to":"12:00","created_at":"2019-07-03 14:55:15","updated_at":"2019-07-03 14:55:15","maps_department_id":null,"work_department_id":32,"clearing_department_id":null,"day":"O."},{"id":125,"project_department_id":null,"from":"08:30","to":"12:00","created_at":"2019-07-03 14:55:50","updated_at":"2019-07-03 14:55:50","maps_department_id":null,"work_department_id":32,"clearing_department_id":null,"day":"Pk."}],"translations":[{"id":64,"work_department_id":32,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"en","created_at":"2019-07-03 14:54:48","updated_at":"2019-07-03 14:55:15"},{"id":63,"work_department_id":32,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-07-03 14:54:48","updated_at":"2019-07-03 14:55:15"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"clearing_department":{"id":32,"center_id":32,"created_at":"2019-07-03 14:54:48","updated_at":"2019-07-03 14:54:48","work_time":[],"room":null},"name":"Limba\u017ei","address":"\"Apak\u0161stacija 2\", Limba\u017eu pag.","description":"Taupiet laiku - saska\u0146ojiet projektus un darbus AS Sadales t\u012bkls e-vid\u0113!
Lai aizpild\u012btu pieteikumu, spiediet
\u0161eit<\/a>.<\/font>"},"project_department":{"0":{"id":32,"center_id":32,"created_at":"2019-07-03 14:54:48","updated_at":"2019-07-03 14:54:48","work_time":[],"translations":[{"id":64,"project_department_id":32,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-07-03 14:54:48","updated_at":"2019-07-03 14:54:48"},{"id":63,"project_department_id":32,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-07-03 14:54:48","updated_at":"2019-07-03 14:54:48"}],"room":null},"work_times":[],"title":"Projektu, sh\u0113mu un topogr\u0101fisko pl\u0101nu ska\u0146o\u0161ana"},"maps_department":{"0":{"id":32,"center_id":32,"created_at":"2019-07-03 14:54:48","updated_at":"2019-07-03 14:54:48","work_time":[],"translations":[{"id":64,"maps_department_id":32,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-07-03 14:54:48","updated_at":"2019-07-03 14:54:48"},{"id":63,"maps_department_id":32,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-07-03 14:54:48","updated_at":"2019-07-03 14:54:48"}],"room":null},"work_times":[],"title":"Topogr\u0101fisko pl\u0101nu saska\u0146o\u0161ana "},"work_department":{"0":{"id":32,"center_id":32,"created_at":"2019-07-03 14:54:48","updated_at":"2019-07-03 14:54:48","work_time":[{"id":124,"project_department_id":null,"from":"08:30","to":"12:00","created_at":"2019-07-03 14:55:15","updated_at":"2019-07-03 14:55:15","maps_department_id":null,"work_department_id":32,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":248,"work_time_id":124,"day":"O.","locale":"en","created_at":"2019-07-03 14:55:15","updated_at":"2019-07-03 14:55:15"},{"id":247,"work_time_id":124,"day":"O.","locale":"lv","created_at":"2019-07-03 14:55:15","updated_at":"2019-07-03 14:55:15"}],"day":"O."},{"id":125,"project_department_id":null,"from":"08:30","to":"12:00","created_at":"2019-07-03 14:55:50","updated_at":"2019-07-03 14:55:50","maps_department_id":null,"work_department_id":32,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":250,"work_time_id":125,"day":"Pk.","locale":"en","created_at":"2019-07-03 14:55:50","updated_at":"2019-07-03 14:55:50"},{"id":249,"work_time_id":125,"day":"Pk.","locale":"lv","created_at":"2019-07-03 14:55:50","updated_at":"2019-07-03 14:55:50"}],"day":"Pk."}],"translations":[{"id":64,"work_department_id":32,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"en","created_at":"2019-07-03 14:54:48","updated_at":"2019-07-03 14:55:15"},{"id":63,"work_department_id":32,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-07-03 14:54:48","updated_at":"2019-07-03 14:55:15"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"work_times":[{"id":124,"project_department_id":null,"from":"08:30","to":"12:00","created_at":"2019-07-03 14:55:15","updated_at":"2019-07-03 14:55:15","maps_department_id":null,"work_department_id":32,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":248,"work_time_id":124,"day":"O.","locale":"en","created_at":"2019-07-03 14:55:15","updated_at":"2019-07-03 14:55:15"},{"id":247,"work_time_id":124,"day":"O.","locale":"lv","created_at":"2019-07-03 14:55:15","updated_at":"2019-07-03 14:55:15"}],"day":"O."},{"id":125,"project_department_id":null,"from":"08:30","to":"12:00","created_at":"2019-07-03 14:55:50","updated_at":"2019-07-03 14:55:50","maps_department_id":null,"work_department_id":32,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":250,"work_time_id":125,"day":"Pk.","locale":"en","created_at":"2019-07-03 14:55:50","updated_at":"2019-07-03 14:55:50"},{"id":249,"work_time_id":125,"day":"Pk.","locale":"lv","created_at":"2019-07-03 14:55:50","updated_at":"2019-07-03 14:55:50"}],"day":"Pk."}],"title":"Rak\u0161anas darbu saska\u0146o\u0161ana"},"clearing_department":{"0":{"id":32,"center_id":32,"created_at":"2019-07-03 14:54:48","updated_at":"2019-07-03 14:54:48","work_time":[],"translations":[{"id":64,"clearing_department_id":32,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-07-03 14:54:48","updated_at":"2019-07-03 14:54:48"},{"id":63,"clearing_department_id":32,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-07-03 14:54:48","updated_at":"2019-07-03 14:54:48"}],"room":null},"work_times":[],"title":"At\u013cauja me\u017eizstr\u0101des un citu darbu veik\u0161anai aizsargjosl\u0101s"}},{"center":{"id":33,"lat":56.4098696,"lng":24.1722048,"created_at":"2019-07-03 15:03:19","updated_at":"2019-07-03 15:03:19","project_department":{"id":33,"center_id":33,"created_at":"2019-07-03 15:03:19","updated_at":"2019-07-03 15:03:19","work_time":[],"room":null},"maps_department":{"id":33,"center_id":33,"created_at":"2019-07-03 15:03:19","updated_at":"2019-07-03 15:03:19","work_time":[],"room":null},"work_department":{"id":33,"center_id":33,"created_at":"2019-07-03 15:03:19","updated_at":"2019-07-03 15:03:19","work_time":[{"id":126,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"12:00","created_at":"2019-07-03 15:04:12","updated_at":"2019-07-03 15:04:12","maps_department_id":null,"work_department_id":33,"clearing_department_id":null,"day":"O."},{"id":127,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"12:00","created_at":"2019-07-03 15:04:12","updated_at":"2019-07-03 15:04:12","maps_department_id":null,"work_department_id":33,"clearing_department_id":null,"day":"C."}],"translations":[{"id":66,"work_department_id":33,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"en","created_at":"2019-07-03 15:03:19","updated_at":"2019-07-03 15:03:36"},{"id":65,"work_department_id":33,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-07-03 15:03:19","updated_at":"2019-07-03 15:03:36"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"clearing_department":{"id":33,"center_id":33,"created_at":"2019-07-03 15:03:19","updated_at":"2019-07-03 15:03:19","work_time":[],"room":null},"name":"Spriegumi","address":"Elektri\u0137i, \"Spriegumi\", Codes pag.","description":"Taupiet laiku - saska\u0146ojiet projektus un darbus AS Sadales t\u012bkls e-vid\u0113!
Lai aizpild\u012btu pieteikumu, spiediet
\u0161eit<\/a>.<\/font>"},"project_department":{"0":{"id":33,"center_id":33,"created_at":"2019-07-03 15:03:19","updated_at":"2019-07-03 15:03:19","work_time":[],"translations":[{"id":66,"project_department_id":33,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-07-03 15:03:19","updated_at":"2019-07-03 15:03:19"},{"id":65,"project_department_id":33,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-07-03 15:03:19","updated_at":"2019-07-03 15:03:19"}],"room":null},"work_times":[],"title":"Projektu, sh\u0113mu un topogr\u0101fisko pl\u0101nu ska\u0146o\u0161ana"},"maps_department":{"0":{"id":33,"center_id":33,"created_at":"2019-07-03 15:03:19","updated_at":"2019-07-03 15:03:19","work_time":[],"translations":[{"id":66,"maps_department_id":33,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-07-03 15:03:19","updated_at":"2019-07-03 15:03:19"},{"id":65,"maps_department_id":33,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-07-03 15:03:19","updated_at":"2019-07-03 15:03:19"}],"room":null},"work_times":[],"title":"Topogr\u0101fisko pl\u0101nu saska\u0146o\u0161ana "},"work_department":{"0":{"id":33,"center_id":33,"created_at":"2019-07-03 15:03:19","updated_at":"2019-07-03 15:03:19","work_time":[{"id":126,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"12:00","created_at":"2019-07-03 15:04:12","updated_at":"2019-07-03 15:04:12","maps_department_id":null,"work_department_id":33,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":252,"work_time_id":126,"day":"O.","locale":"en","created_at":"2019-07-03 15:04:12","updated_at":"2019-07-03 15:04:12"},{"id":251,"work_time_id":126,"day":"O.","locale":"lv","created_at":"2019-07-03 15:04:12","updated_at":"2019-07-03 15:04:12"}],"day":"O."},{"id":127,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"12:00","created_at":"2019-07-03 15:04:12","updated_at":"2019-07-03 15:04:12","maps_department_id":null,"work_department_id":33,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":254,"work_time_id":127,"day":"C.","locale":"en","created_at":"2019-07-03 15:04:12","updated_at":"2019-07-03 15:04:12"},{"id":253,"work_time_id":127,"day":"C.","locale":"lv","created_at":"2019-07-03 15:04:12","updated_at":"2019-07-03 15:04:12"}],"day":"C."}],"translations":[{"id":66,"work_department_id":33,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"en","created_at":"2019-07-03 15:03:19","updated_at":"2019-07-03 15:03:36"},{"id":65,"work_department_id":33,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-07-03 15:03:19","updated_at":"2019-07-03 15:03:36"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"work_times":[{"id":126,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"12:00","created_at":"2019-07-03 15:04:12","updated_at":"2019-07-03 15:04:12","maps_department_id":null,"work_department_id":33,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":252,"work_time_id":126,"day":"O.","locale":"en","created_at":"2019-07-03 15:04:12","updated_at":"2019-07-03 15:04:12"},{"id":251,"work_time_id":126,"day":"O.","locale":"lv","created_at":"2019-07-03 15:04:12","updated_at":"2019-07-03 15:04:12"}],"day":"O."},{"id":127,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"12:00","created_at":"2019-07-03 15:04:12","updated_at":"2019-07-03 15:04:12","maps_department_id":null,"work_department_id":33,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":254,"work_time_id":127,"day":"C.","locale":"en","created_at":"2019-07-03 15:04:12","updated_at":"2019-07-03 15:04:12"},{"id":253,"work_time_id":127,"day":"C.","locale":"lv","created_at":"2019-07-03 15:04:12","updated_at":"2019-07-03 15:04:12"}],"day":"C."}],"title":"Rak\u0161anas darbu saska\u0146o\u0161ana"},"clearing_department":{"0":{"id":33,"center_id":33,"created_at":"2019-07-03 15:03:19","updated_at":"2019-07-03 15:03:19","work_time":[],"translations":[{"id":66,"clearing_department_id":33,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-07-03 15:03:19","updated_at":"2019-07-03 15:03:19"},{"id":65,"clearing_department_id":33,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-07-03 15:03:19","updated_at":"2019-07-03 15:03:19"}],"room":null},"work_times":[],"title":"At\u013cauja me\u017eizstr\u0101des un citu darbu veik\u0161anai aizsargjosl\u0101s"}},{"center":{"id":34,"lat":57.4326629,"lng":25.8839678,"created_at":"2019-07-03 15:05:59","updated_at":"2019-07-03 15:05:59","project_department":{"id":34,"center_id":34,"created_at":"2019-07-03 15:05:59","updated_at":"2019-07-03 15:05:59","work_time":[],"room":null},"maps_department":{"id":34,"center_id":34,"created_at":"2019-07-03 15:05:59","updated_at":"2019-07-03 15:05:59","work_time":[],"room":null},"work_department":{"id":34,"center_id":34,"created_at":"2019-07-03 15:05:59","updated_at":"2019-07-03 15:05:59","work_time":[{"id":128,"project_department_id":null,"from":"08:30","to":"12:00","created_at":"2019-07-03 15:06:37","updated_at":"2019-07-03 15:06:37","maps_department_id":null,"work_department_id":34,"clearing_department_id":null,"day":"O."},{"id":129,"project_department_id":null,"from":"08:30","to":"12:00","created_at":"2019-07-03 15:06:37","updated_at":"2019-07-03 15:06:37","maps_department_id":null,"work_department_id":34,"clearing_department_id":null,"day":"Pk."}],"translations":[{"id":68,"work_department_id":34,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"en","created_at":"2019-07-03 15:05:59","updated_at":"2019-07-03 15:06:37"},{"id":67,"work_department_id":34,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-07-03 15:05:59","updated_at":"2019-07-03 15:06:37"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"clearing_department":{"id":34,"center_id":34,"created_at":"2019-07-03 15:05:59","updated_at":"2019-07-03 15:05:59","work_time":[],"room":null},"name":"Smiltene","address":"\"ZETI\", Smiltenes pag.","description":"Taupiet laiku - saska\u0146ojiet projektus un darbus AS Sadales t\u012bkls e-vid\u0113!
Lai aizpild\u012btu pieteikumu, spiediet
\u0161eit<\/a>.<\/font>"},"project_department":{"0":{"id":34,"center_id":34,"created_at":"2019-07-03 15:05:59","updated_at":"2019-07-03 15:05:59","work_time":[],"translations":[{"id":68,"project_department_id":34,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-07-03 15:05:59","updated_at":"2019-07-03 15:05:59"},{"id":67,"project_department_id":34,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-07-03 15:05:59","updated_at":"2019-07-03 15:05:59"}],"room":null},"work_times":[],"title":"Projektu, sh\u0113mu un topogr\u0101fisko pl\u0101nu ska\u0146o\u0161ana"},"maps_department":{"0":{"id":34,"center_id":34,"created_at":"2019-07-03 15:05:59","updated_at":"2019-07-03 15:05:59","work_time":[],"translations":[{"id":68,"maps_department_id":34,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-07-03 15:05:59","updated_at":"2019-07-03 15:05:59"},{"id":67,"maps_department_id":34,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-07-03 15:05:59","updated_at":"2019-07-03 15:05:59"}],"room":null},"work_times":[],"title":"Topogr\u0101fisko pl\u0101nu saska\u0146o\u0161ana "},"work_department":{"0":{"id":34,"center_id":34,"created_at":"2019-07-03 15:05:59","updated_at":"2019-07-03 15:05:59","work_time":[{"id":128,"project_department_id":null,"from":"08:30","to":"12:00","created_at":"2019-07-03 15:06:37","updated_at":"2019-07-03 15:06:37","maps_department_id":null,"work_department_id":34,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":256,"work_time_id":128,"day":"O.","locale":"en","created_at":"2019-07-03 15:06:37","updated_at":"2019-07-03 15:06:37"},{"id":255,"work_time_id":128,"day":"O.","locale":"lv","created_at":"2019-07-03 15:06:37","updated_at":"2019-07-03 15:06:37"}],"day":"O."},{"id":129,"project_department_id":null,"from":"08:30","to":"12:00","created_at":"2019-07-03 15:06:37","updated_at":"2019-07-03 15:06:37","maps_department_id":null,"work_department_id":34,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":258,"work_time_id":129,"day":"Pk.","locale":"en","created_at":"2019-07-03 15:06:37","updated_at":"2019-07-03 15:06:37"},{"id":257,"work_time_id":129,"day":"Pk.","locale":"lv","created_at":"2019-07-03 15:06:37","updated_at":"2019-07-03 15:06:37"}],"day":"Pk."}],"translations":[{"id":68,"work_department_id":34,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"en","created_at":"2019-07-03 15:05:59","updated_at":"2019-07-03 15:06:37"},{"id":67,"work_department_id":34,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-07-03 15:05:59","updated_at":"2019-07-03 15:06:37"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"work_times":[{"id":128,"project_department_id":null,"from":"08:30","to":"12:00","created_at":"2019-07-03 15:06:37","updated_at":"2019-07-03 15:06:37","maps_department_id":null,"work_department_id":34,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":256,"work_time_id":128,"day":"O.","locale":"en","created_at":"2019-07-03 15:06:37","updated_at":"2019-07-03 15:06:37"},{"id":255,"work_time_id":128,"day":"O.","locale":"lv","created_at":"2019-07-03 15:06:37","updated_at":"2019-07-03 15:06:37"}],"day":"O."},{"id":129,"project_department_id":null,"from":"08:30","to":"12:00","created_at":"2019-07-03 15:06:37","updated_at":"2019-07-03 15:06:37","maps_department_id":null,"work_department_id":34,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":258,"work_time_id":129,"day":"Pk.","locale":"en","created_at":"2019-07-03 15:06:37","updated_at":"2019-07-03 15:06:37"},{"id":257,"work_time_id":129,"day":"Pk.","locale":"lv","created_at":"2019-07-03 15:06:37","updated_at":"2019-07-03 15:06:37"}],"day":"Pk."}],"title":"Rak\u0161anas darbu saska\u0146o\u0161ana"},"clearing_department":{"0":{"id":34,"center_id":34,"created_at":"2019-07-03 15:05:59","updated_at":"2019-07-03 15:05:59","work_time":[],"translations":[{"id":68,"clearing_department_id":34,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-07-03 15:05:59","updated_at":"2019-07-03 15:05:59"},{"id":67,"clearing_department_id":34,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-07-03 15:05:59","updated_at":"2019-07-03 15:05:59"}],"room":null},"work_times":[],"title":"At\u013cauja me\u017eizstr\u0101des un citu darbu veik\u0161anai aizsargjosl\u0101s"}},{"center":{"id":35,"lat":57.0600277,"lng":25.8242093,"created_at":"2019-07-03 15:08:24","updated_at":"2019-07-03 15:08:24","project_department":{"id":35,"center_id":35,"created_at":"2019-07-03 15:08:24","updated_at":"2019-07-03 15:08:24","work_time":[],"room":null},"maps_department":{"id":35,"center_id":35,"created_at":"2019-07-03 15:08:24","updated_at":"2019-07-03 15:08:24","work_time":[],"room":null},"work_department":{"id":35,"center_id":35,"created_at":"2019-07-03 15:08:24","updated_at":"2019-07-03 15:08:24","work_time":[{"id":130,"project_department_id":null,"from":"08:30","to":"12:00","created_at":"2019-07-03 15:08:58","updated_at":"2019-07-03 15:08:58","maps_department_id":null,"work_department_id":35,"clearing_department_id":null,"day":"O."},{"id":131,"project_department_id":null,"from":"08:30","to":"12:00","created_at":"2019-07-03 15:08:58","updated_at":"2019-07-03 15:08:58","maps_department_id":null,"work_department_id":35,"clearing_department_id":null,"day":"Pk."}],"translations":[{"id":70,"work_department_id":35,"room":"Sadales t\u012bks","locale":"en","created_at":"2019-07-03 15:08:24","updated_at":"2019-07-03 15:08:58"},{"id":69,"work_department_id":35,"room":"Sadales t\u012bks","locale":"lv","created_at":"2019-07-03 15:08:24","updated_at":"2019-07-03 15:08:58"}],"room":"Sadales t\u012bks"},"clearing_department":{"id":35,"center_id":35,"created_at":"2019-07-03 15:08:24","updated_at":"2019-07-03 15:08:24","work_time":[],"room":null},"name":"Vecpiebalga","address":"\"Pilskalns\", Vecpiebalga","description":"Taupiet laiku - saska\u0146ojiet projektus un darbus AS Sadales t\u012bkls e-vid\u0113!
Lai aizpild\u012btu pieteikumu, spiediet
\u0161eit<\/a>.<\/font>"},"project_department":{"0":{"id":35,"center_id":35,"created_at":"2019-07-03 15:08:24","updated_at":"2019-07-03 15:08:24","work_time":[],"translations":[{"id":70,"project_department_id":35,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-07-03 15:08:24","updated_at":"2019-07-03 15:08:24"},{"id":69,"project_department_id":35,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-07-03 15:08:24","updated_at":"2019-07-03 15:08:24"}],"room":null},"work_times":[],"title":"Projektu, sh\u0113mu un topogr\u0101fisko pl\u0101nu ska\u0146o\u0161ana"},"maps_department":{"0":{"id":35,"center_id":35,"created_at":"2019-07-03 15:08:24","updated_at":"2019-07-03 15:08:24","work_time":[],"translations":[{"id":70,"maps_department_id":35,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-07-03 15:08:24","updated_at":"2019-07-03 15:08:24"},{"id":69,"maps_department_id":35,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-07-03 15:08:24","updated_at":"2019-07-03 15:08:24"}],"room":null},"work_times":[],"title":"Topogr\u0101fisko pl\u0101nu saska\u0146o\u0161ana "},"work_department":{"0":{"id":35,"center_id":35,"created_at":"2019-07-03 15:08:24","updated_at":"2019-07-03 15:08:24","work_time":[{"id":130,"project_department_id":null,"from":"08:30","to":"12:00","created_at":"2019-07-03 15:08:58","updated_at":"2019-07-03 15:08:58","maps_department_id":null,"work_department_id":35,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":260,"work_time_id":130,"day":"O.","locale":"en","created_at":"2019-07-03 15:08:58","updated_at":"2019-07-03 15:08:58"},{"id":259,"work_time_id":130,"day":"O.","locale":"lv","created_at":"2019-07-03 15:08:58","updated_at":"2019-07-03 15:08:58"}],"day":"O."},{"id":131,"project_department_id":null,"from":"08:30","to":"12:00","created_at":"2019-07-03 15:08:58","updated_at":"2019-07-03 15:08:58","maps_department_id":null,"work_department_id":35,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":262,"work_time_id":131,"day":"Pk.","locale":"en","created_at":"2019-07-03 15:08:58","updated_at":"2019-07-03 15:08:58"},{"id":261,"work_time_id":131,"day":"Pk.","locale":"lv","created_at":"2019-07-03 15:08:58","updated_at":"2019-07-03 15:08:58"}],"day":"Pk."}],"translations":[{"id":70,"work_department_id":35,"room":"Sadales t\u012bks","locale":"en","created_at":"2019-07-03 15:08:24","updated_at":"2019-07-03 15:08:58"},{"id":69,"work_department_id":35,"room":"Sadales t\u012bks","locale":"lv","created_at":"2019-07-03 15:08:24","updated_at":"2019-07-03 15:08:58"}],"room":"Sadales t\u012bks"},"work_times":[{"id":130,"project_department_id":null,"from":"08:30","to":"12:00","created_at":"2019-07-03 15:08:58","updated_at":"2019-07-03 15:08:58","maps_department_id":null,"work_department_id":35,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":260,"work_time_id":130,"day":"O.","locale":"en","created_at":"2019-07-03 15:08:58","updated_at":"2019-07-03 15:08:58"},{"id":259,"work_time_id":130,"day":"O.","locale":"lv","created_at":"2019-07-03 15:08:58","updated_at":"2019-07-03 15:08:58"}],"day":"O."},{"id":131,"project_department_id":null,"from":"08:30","to":"12:00","created_at":"2019-07-03 15:08:58","updated_at":"2019-07-03 15:08:58","maps_department_id":null,"work_department_id":35,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":262,"work_time_id":131,"day":"Pk.","locale":"en","created_at":"2019-07-03 15:08:58","updated_at":"2019-07-03 15:08:58"},{"id":261,"work_time_id":131,"day":"Pk.","locale":"lv","created_at":"2019-07-03 15:08:58","updated_at":"2019-07-03 15:08:58"}],"day":"Pk."}],"title":"Rak\u0161anas darbu saska\u0146o\u0161ana"},"clearing_department":{"0":{"id":35,"center_id":35,"created_at":"2019-07-03 15:08:24","updated_at":"2019-07-03 15:08:24","work_time":[],"translations":[{"id":70,"clearing_department_id":35,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-07-03 15:08:24","updated_at":"2019-07-03 15:08:24"},{"id":69,"clearing_department_id":35,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-07-03 15:08:24","updated_at":"2019-07-03 15:08:24"}],"room":null},"work_times":[],"title":"At\u013cauja me\u017eizstr\u0101des un citu darbu veik\u0161anai aizsargjosl\u0101s"}}]