[{"center":{"id":2,"lat":56.95482,"lng":24.22179,"created_at":"2019-03-08 00:55:12","updated_at":"2019-06-25 12:09:52","project_department":{"id":2,"center_id":2,"created_at":"2019-03-08 00:55:12","updated_at":"2019-03-08 00:55:12","work_time":[],"room":null},"maps_department":{"id":2,"center_id":2,"created_at":"2019-03-08 00:55:12","updated_at":"2019-03-08 00:55:12","work_time":[],"room":null},"work_department":{"id":2,"center_id":2,"created_at":"2019-03-08 00:55:12","updated_at":"2019-03-08 00:55:12","work_time":[],"room":null},"clearing_department":{"id":2,"center_id":2,"created_at":"2019-03-08 00:55:12","updated_at":"2019-03-08 00:55:12","work_time":[{"id":18,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"10:00","created_at":"2019-06-20 21:21:33","updated_at":"2019-06-20 21:21:33","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":2,"day":"P."},{"id":19,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"10:00","created_at":"2019-06-20 21:21:33","updated_at":"2019-06-20 21:21:33","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":2,"day":"O."},{"id":20,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"10:00","created_at":"2019-06-20 21:21:34","updated_at":"2019-06-20 21:21:34","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":2,"day":"T."},{"id":21,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"10:00","created_at":"2019-06-20 21:21:34","updated_at":"2019-06-20 21:21:34","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":2,"day":"C."},{"id":22,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"10:00","created_at":"2019-06-20 21:21:34","updated_at":"2019-06-20 21:21:34","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":2,"day":"Pk."}],"translations":[{"id":4,"clearing_department_id":2,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-03-08 00:55:12","updated_at":"2019-03-08 00:55:12"},{"id":3,"clearing_department_id":2,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-03-08 00:55:12","updated_at":"2019-06-20 21:19:24"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"name":"R\u012bga","address":"Stigu iela 8","description":"Taupiet laiku - saska\u0146ojiet projektus un darbus AS Sadales t\u012bkls e-vid\u0113!
Lai aizpild\u012btu pieteikumu, spiediet \u0161eit<\/a>.<\/font>"},"project_department":{"0":{"id":2,"center_id":2,"created_at":"2019-03-08 00:55:12","updated_at":"2019-03-08 00:55:12","work_time":[],"translations":[{"id":4,"project_department_id":2,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-03-08 00:55:12","updated_at":"2019-03-08 00:55:12"},{"id":3,"project_department_id":2,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-03-08 00:55:12","updated_at":"2019-03-08 00:55:12"}],"room":null},"work_times":[],"title":"Projektu, sh\u0113mu un topogr\u0101fisko pl\u0101nu ska\u0146o\u0161ana"},"maps_department":{"0":{"id":2,"center_id":2,"created_at":"2019-03-08 00:55:12","updated_at":"2019-03-08 00:55:12","work_time":[],"translations":[{"id":4,"maps_department_id":2,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-03-08 00:55:12","updated_at":"2019-03-08 00:55:12"},{"id":3,"maps_department_id":2,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-03-08 00:55:12","updated_at":"2019-03-08 00:55:12"}],"room":null},"work_times":[],"title":"Topogr\u0101fisko pl\u0101nu saska\u0146o\u0161ana "},"work_department":{"0":{"id":2,"center_id":2,"created_at":"2019-03-08 00:55:12","updated_at":"2019-03-08 00:55:12","work_time":[],"translations":[{"id":4,"work_department_id":2,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-03-08 00:55:12","updated_at":"2019-03-08 00:55:12"},{"id":3,"work_department_id":2,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-03-08 00:55:12","updated_at":"2019-03-08 00:55:12"}],"room":null},"work_times":[],"title":"Rak\u0161anas darbu saska\u0146o\u0161ana"},"clearing_department":{"0":{"id":2,"center_id":2,"created_at":"2019-03-08 00:55:12","updated_at":"2019-03-08 00:55:12","work_time":[{"id":18,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"10:00","created_at":"2019-06-20 21:21:33","updated_at":"2019-06-20 21:21:33","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":2,"translations":[{"id":36,"work_time_id":18,"day":"P.","locale":"en","created_at":"2019-06-20 21:21:33","updated_at":"2019-06-20 21:21:33"},{"id":35,"work_time_id":18,"day":"P.","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 21:21:33","updated_at":"2019-06-20 21:21:33"}],"day":"P."},{"id":19,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"10:00","created_at":"2019-06-20 21:21:33","updated_at":"2019-06-20 21:21:33","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":2,"translations":[{"id":38,"work_time_id":19,"day":"O.","locale":"en","created_at":"2019-06-20 21:21:33","updated_at":"2019-06-20 21:21:33"},{"id":37,"work_time_id":19,"day":"O.","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 21:21:33","updated_at":"2019-06-20 21:21:33"}],"day":"O."},{"id":20,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"10:00","created_at":"2019-06-20 21:21:34","updated_at":"2019-06-20 21:21:34","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":2,"translations":[{"id":40,"work_time_id":20,"day":"T.","locale":"en","created_at":"2019-06-20 21:21:34","updated_at":"2019-06-20 21:21:34"},{"id":39,"work_time_id":20,"day":"T.","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 21:21:34","updated_at":"2019-06-20 21:21:34"}],"day":"T."},{"id":21,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"10:00","created_at":"2019-06-20 21:21:34","updated_at":"2019-06-20 21:21:34","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":2,"translations":[{"id":42,"work_time_id":21,"day":"C.","locale":"en","created_at":"2019-06-20 21:21:34","updated_at":"2019-06-20 21:21:34"},{"id":41,"work_time_id":21,"day":"C.","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 21:21:34","updated_at":"2019-06-20 21:21:34"}],"day":"C."},{"id":22,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"10:00","created_at":"2019-06-20 21:21:34","updated_at":"2019-06-20 21:21:34","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":2,"translations":[{"id":44,"work_time_id":22,"day":"Pk.","locale":"en","created_at":"2019-06-20 21:21:34","updated_at":"2019-06-20 21:21:34"},{"id":43,"work_time_id":22,"day":"Pk.","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 21:21:34","updated_at":"2019-06-20 21:21:34"}],"day":"Pk."}],"translations":[{"id":4,"clearing_department_id":2,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-03-08 00:55:12","updated_at":"2019-03-08 00:55:12"},{"id":3,"clearing_department_id":2,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-03-08 00:55:12","updated_at":"2019-06-20 21:19:24"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"work_times":[{"id":18,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"10:00","created_at":"2019-06-20 21:21:33","updated_at":"2019-06-20 21:21:33","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":2,"translations":[{"id":36,"work_time_id":18,"day":"P.","locale":"en","created_at":"2019-06-20 21:21:33","updated_at":"2019-06-20 21:21:33"},{"id":35,"work_time_id":18,"day":"P.","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 21:21:33","updated_at":"2019-06-20 21:21:33"}],"day":"P."},{"id":19,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"10:00","created_at":"2019-06-20 21:21:33","updated_at":"2019-06-20 21:21:33","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":2,"translations":[{"id":38,"work_time_id":19,"day":"O.","locale":"en","created_at":"2019-06-20 21:21:33","updated_at":"2019-06-20 21:21:33"},{"id":37,"work_time_id":19,"day":"O.","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 21:21:33","updated_at":"2019-06-20 21:21:33"}],"day":"O."},{"id":20,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"10:00","created_at":"2019-06-20 21:21:34","updated_at":"2019-06-20 21:21:34","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":2,"translations":[{"id":40,"work_time_id":20,"day":"T.","locale":"en","created_at":"2019-06-20 21:21:34","updated_at":"2019-06-20 21:21:34"},{"id":39,"work_time_id":20,"day":"T.","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 21:21:34","updated_at":"2019-06-20 21:21:34"}],"day":"T."},{"id":21,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"10:00","created_at":"2019-06-20 21:21:34","updated_at":"2019-06-20 21:21:34","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":2,"translations":[{"id":42,"work_time_id":21,"day":"C.","locale":"en","created_at":"2019-06-20 21:21:34","updated_at":"2019-06-20 21:21:34"},{"id":41,"work_time_id":21,"day":"C.","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 21:21:34","updated_at":"2019-06-20 21:21:34"}],"day":"C."},{"id":22,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"10:00","created_at":"2019-06-20 21:21:34","updated_at":"2019-06-20 21:21:34","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":2,"translations":[{"id":44,"work_time_id":22,"day":"Pk.","locale":"en","created_at":"2019-06-20 21:21:34","updated_at":"2019-06-20 21:21:34"},{"id":43,"work_time_id":22,"day":"Pk.","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 21:21:34","updated_at":"2019-06-20 21:21:34"}],"day":"Pk."}],"title":"At\u013cauja me\u017eizstr\u0101des un citu darbu veik\u0161anai aizsargjosl\u0101s"}},{"center":{"id":5,"lat":56.9457797,"lng":24.36184,"created_at":"2019-06-20 21:40:30","updated_at":"2019-07-03 13:04:32","project_department":{"id":5,"center_id":5,"created_at":"2019-06-20 21:40:30","updated_at":"2019-06-20 21:40:30","work_time":[{"id":24,"project_department_id":5,"from":"13:00","to":"16:00","created_at":"2019-06-20 21:43:06","updated_at":"2019-06-20 21:43:06","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":null,"day":"P."},{"id":25,"project_department_id":5,"from":"09:00","to":"12:00","created_at":"2019-06-20 21:43:06","updated_at":"2019-06-20 21:43:06","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":null,"day":"O."},{"id":26,"project_department_id":5,"from":"09:00","to":"12:00","created_at":"2019-06-20 21:43:06","updated_at":"2019-06-20 21:43:06","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":null,"day":"T."},{"id":27,"project_department_id":5,"from":"13:00","to":"16:00","created_at":"2019-06-20 21:43:07","updated_at":"2019-06-20 21:43:07","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":null,"day":"C."},{"id":28,"project_department_id":5,"from":"09:00","to":"12:00","created_at":"2019-06-20 21:43:07","updated_at":"2019-06-20 21:43:07","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":null,"day":"Pk."}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"maps_department":{"id":5,"center_id":5,"created_at":"2019-06-20 21:40:30","updated_at":"2019-06-20 21:40:30","work_time":[],"room":null},"work_department":{"id":5,"center_id":5,"created_at":"2019-06-20 21:40:30","updated_at":"2019-06-20 21:40:30","work_time":[],"room":null},"clearing_department":{"id":5,"center_id":5,"created_at":"2019-06-20 21:40:31","updated_at":"2019-06-20 21:40:31","work_time":[{"id":29,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"12:00","created_at":"2019-06-20 21:43:07","updated_at":"2019-06-20 21:43:07","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":5,"day":"O."},{"id":30,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"12:00","created_at":"2019-06-20 21:43:07","updated_at":"2019-06-20 21:43:07","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":5,"day":"C."}],"translations":[{"id":10,"clearing_department_id":5,"room":"kab.308","locale":"en","created_at":"2019-06-20 21:40:31","updated_at":"2019-06-20 21:43:07"},{"id":9,"clearing_department_id":5,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 21:40:31","updated_at":"2019-06-20 21:43:46"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"name":"Pier\u012bga","address":"R\u012bgas iela 14, L\u012b\u010di, Stopi\u0146u nov.","description":"Taupiet laiku - saska\u0146ojiet projektus un darbus AS Sadales t\u012bkls e-vid\u0113!
Lai aizpild\u012btu pieteikumu, spiediet

Lai aizpild\u012btu pieteikumu, spiediet
\u0161eit<\/a>.<\/font>"},"project_department":{"0":{"id":6,"center_id":6,"created_at":"2019-06-20 21:50:09","updated_at":"2019-06-20 21:50:09","work_time":[],"translations":[{"id":12,"project_department_id":6,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-20 21:50:09","updated_at":"2019-06-20 21:50:09"},{"id":11,"project_department_id":6,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-06-20 21:50:09","updated_at":"2019-06-20 23:53:16"}],"room":null},"work_times":[],"title":"Projektu, sh\u0113mu un topogr\u0101fisko pl\u0101nu ska\u0146o\u0161ana"},"maps_department":{"0":{"id":6,"center_id":6,"created_at":"2019-06-20 21:50:09","updated_at":"2019-06-20 21:50:09","work_time":[],"translations":[{"id":12,"maps_department_id":6,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-20 21:50:09","updated_at":"2019-06-20 21:50:09"},{"id":11,"maps_department_id":6,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-06-20 21:50:09","updated_at":"2019-06-20 21:50:09"}],"room":null},"work_times":[],"title":"Topogr\u0101fisko pl\u0101nu saska\u0146o\u0161ana "},"work_department":{"0":{"id":6,"center_id":6,"created_at":"2019-06-20 21:50:09","updated_at":"2019-06-20 21:50:09","work_time":[{"id":33,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-20 21:51:47","updated_at":"2019-06-20 21:51:47","maps_department_id":null,"work_department_id":6,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":66,"work_time_id":33,"day":"O.","locale":"en","created_at":"2019-06-20 21:51:47","updated_at":"2019-06-20 21:51:47"},{"id":65,"work_time_id":33,"day":"O.","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 21:51:47","updated_at":"2019-06-20 21:51:47"}],"day":"O."},{"id":34,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-20 21:51:47","updated_at":"2019-06-20 21:52:45","maps_department_id":null,"work_department_id":6,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":68,"work_time_id":34,"day":"C.","locale":"en","created_at":"2019-06-20 21:51:47","updated_at":"2019-06-20 21:51:47"},{"id":67,"work_time_id":34,"day":"C.","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 21:51:47","updated_at":"2019-06-20 21:51:47"}],"day":"C."}],"translations":[{"id":12,"work_department_id":6,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-20 21:50:09","updated_at":"2019-06-20 21:50:09"},{"id":11,"work_department_id":6,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 21:50:09","updated_at":"2019-06-20 21:51:47"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"work_times":[{"id":33,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-20 21:51:47","updated_at":"2019-06-20 21:51:47","maps_department_id":null,"work_department_id":6,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":66,"work_time_id":33,"day":"O.","locale":"en","created_at":"2019-06-20 21:51:47","updated_at":"2019-06-20 21:51:47"},{"id":65,"work_time_id":33,"day":"O.","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 21:51:47","updated_at":"2019-06-20 21:51:47"}],"day":"O."},{"id":34,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-20 21:51:47","updated_at":"2019-06-20 21:52:45","maps_department_id":null,"work_department_id":6,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":68,"work_time_id":34,"day":"C.","locale":"en","created_at":"2019-06-20 21:51:47","updated_at":"2019-06-20 21:51:47"},{"id":67,"work_time_id":34,"day":"C.","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 21:51:47","updated_at":"2019-06-20 21:51:47"}],"day":"C."}],"title":"Rak\u0161anas darbu saska\u0146o\u0161ana"},"clearing_department":{"0":{"id":6,"center_id":6,"created_at":"2019-06-20 21:50:09","updated_at":"2019-06-20 21:50:09","work_time":[{"id":31,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-20 21:51:09","updated_at":"2019-06-20 21:51:09","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":6,"translations":[{"id":62,"work_time_id":31,"day":"O.","locale":"en","created_at":"2019-06-20 21:51:09","updated_at":"2019-06-20 21:51:09"},{"id":61,"work_time_id":31,"day":"O.","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 21:51:09","updated_at":"2019-06-20 21:51:09"}],"day":"O."},{"id":32,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-20 21:51:09","updated_at":"2019-06-20 21:51:09","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":6,"translations":[{"id":64,"work_time_id":32,"day":"C.","locale":"en","created_at":"2019-06-20 21:51:09","updated_at":"2019-06-20 21:51:09"},{"id":63,"work_time_id":32,"day":"C.","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 21:51:09","updated_at":"2019-06-20 21:51:09"}],"day":"C."}],"translations":[{"id":12,"clearing_department_id":6,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-20 21:50:09","updated_at":"2019-06-20 21:50:09"},{"id":11,"clearing_department_id":6,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 21:50:09","updated_at":"2019-06-20 21:51:09"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"work_times":[{"id":31,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-20 21:51:09","updated_at":"2019-06-20 21:51:09","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":6,"translations":[{"id":62,"work_time_id":31,"day":"O.","locale":"en","created_at":"2019-06-20 21:51:09","updated_at":"2019-06-20 21:51:09"},{"id":61,"work_time_id":31,"day":"O.","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 21:51:09","updated_at":"2019-06-20 21:51:09"}],"day":"O."},{"id":32,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-20 21:51:09","updated_at":"2019-06-20 21:51:09","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":6,"translations":[{"id":64,"work_time_id":32,"day":"C.","locale":"en","created_at":"2019-06-20 21:51:09","updated_at":"2019-06-20 21:51:09"},{"id":63,"work_time_id":32,"day":"C.","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 21:51:09","updated_at":"2019-06-20 21:51:09"}],"day":"C."}],"title":"At\u013cauja me\u017eizstr\u0101des un citu darbu veik\u0161anai aizsargjosl\u0101s"}},{"center":{"id":7,"lat":57.3812233,"lng":21.5667397,"created_at":"2019-06-20 22:09:33","updated_at":"2019-07-04 06:00:23","project_department":{"id":7,"center_id":7,"created_at":"2019-06-20 22:09:33","updated_at":"2019-06-20 22:09:33","work_time":[{"id":35,"project_department_id":7,"from":"10:00","to":"16:00
(pusd.p\u0101rtr.12:00-12:45)","created_at":"2019-06-20 22:13:47","updated_at":"2019-06-21 12:48:49","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":null,"day":"O."},{"id":36,"project_department_id":7,"from":"10:00","to":"16:00
(pusd.p\u0101rtr.12:00-12:45)","created_at":"2019-06-20 22:13:47","updated_at":"2019-06-21 12:48:55","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":null,"day":"C."}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"maps_department":{"id":7,"center_id":7,"created_at":"2019-06-20 22:09:33","updated_at":"2019-06-20 22:09:33","work_time":[],"room":null},"work_department":{"id":7,"center_id":7,"created_at":"2019-06-20 22:09:33","updated_at":"2019-06-20 22:09:33","work_time":[{"id":37,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-20 22:13:47","updated_at":"2019-06-20 22:13:47","maps_department_id":null,"work_department_id":7,"clearing_department_id":null,"day":"O."},{"id":38,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-20 22:13:47","updated_at":"2019-06-20 22:13:47","maps_department_id":null,"work_department_id":7,"clearing_department_id":null,"day":"C."}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"clearing_department":{"id":7,"center_id":7,"created_at":"2019-06-20 22:09:33","updated_at":"2019-06-20 22:09:33","work_time":[{"id":39,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-20 22:13:47","updated_at":"2019-06-20 22:13:47","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":7,"day":"O."},{"id":40,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-20 22:13:47","updated_at":"2019-06-20 22:13:47","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":7,"day":"C."}],"translations":[{"id":14,"clearing_department_id":7,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-20 22:09:33","updated_at":"2019-06-20 22:09:33"},{"id":13,"clearing_department_id":7,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 22:09:33","updated_at":"2019-06-20 22:09:33"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"name":"Ventspils","address":"Zvaig\u017e\u0146u iela 5, Ventspils","description":"Taupiet laiku - saska\u0146ojiet projektus un darbus AS Sadales t\u012bkls e-vid\u0113!
Lai aizpild\u012btu pieteikumu, spiediet
\u0161eit<\/a>.<\/font>"},"project_department":{"0":{"id":7,"center_id":7,"created_at":"2019-06-20 22:09:33","updated_at":"2019-06-20 22:09:33","work_time":[{"id":35,"project_department_id":7,"from":"10:00","to":"16:00
(pusd.p\u0101rtr.12:00-12:45)","created_at":"2019-06-20 22:13:47","updated_at":"2019-06-21 12:48:49","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":70,"work_time_id":35,"day":"O.","locale":"en","created_at":"2019-06-20 22:13:47","updated_at":"2019-06-20 22:13:47"},{"id":69,"work_time_id":35,"day":"O.","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 22:13:47","updated_at":"2019-06-20 22:13:47"}],"day":"O."},{"id":36,"project_department_id":7,"from":"10:00","to":"16:00
(pusd.p\u0101rtr.12:00-12:45)","created_at":"2019-06-20 22:13:47","updated_at":"2019-06-21 12:48:55","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":72,"work_time_id":36,"day":"C.","locale":"en","created_at":"2019-06-20 22:13:47","updated_at":"2019-06-20 22:13:47"},{"id":71,"work_time_id":36,"day":"C.","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 22:13:47","updated_at":"2019-06-20 22:13:47"}],"day":"C."}],"translations":[{"id":14,"project_department_id":7,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-20 22:09:33","updated_at":"2019-06-20 22:09:33"},{"id":13,"project_department_id":7,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 22:09:33","updated_at":"2019-06-20 22:09:33"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"work_times":[{"id":35,"project_department_id":7,"from":"10:00","to":"16:00
(pusd.p\u0101rtr.12:00-12:45)","created_at":"2019-06-20 22:13:47","updated_at":"2019-06-21 12:48:49","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":70,"work_time_id":35,"day":"O.","locale":"en","created_at":"2019-06-20 22:13:47","updated_at":"2019-06-20 22:13:47"},{"id":69,"work_time_id":35,"day":"O.","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 22:13:47","updated_at":"2019-06-20 22:13:47"}],"day":"O."},{"id":36,"project_department_id":7,"from":"10:00","to":"16:00
(pusd.p\u0101rtr.12:00-12:45)","created_at":"2019-06-20 22:13:47","updated_at":"2019-06-21 12:48:55","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":72,"work_time_id":36,"day":"C.","locale":"en","created_at":"2019-06-20 22:13:47","updated_at":"2019-06-20 22:13:47"},{"id":71,"work_time_id":36,"day":"C.","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 22:13:47","updated_at":"2019-06-20 22:13:47"}],"day":"C."}],"title":"Projektu, sh\u0113mu un topogr\u0101fisko pl\u0101nu ska\u0146o\u0161ana"},"maps_department":{"0":{"id":7,"center_id":7,"created_at":"2019-06-20 22:09:33","updated_at":"2019-06-20 22:09:33","work_time":[],"translations":[{"id":14,"maps_department_id":7,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-20 22:09:33","updated_at":"2019-06-20 22:09:33"},{"id":13,"maps_department_id":7,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-06-20 22:09:33","updated_at":"2019-06-20 22:09:33"}],"room":null},"work_times":[],"title":"Topogr\u0101fisko pl\u0101nu saska\u0146o\u0161ana "},"work_department":{"0":{"id":7,"center_id":7,"created_at":"2019-06-20 22:09:33","updated_at":"2019-06-20 22:09:33","work_time":[{"id":37,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-20 22:13:47","updated_at":"2019-06-20 22:13:47","maps_department_id":null,"work_department_id":7,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":74,"work_time_id":37,"day":"O.","locale":"en","created_at":"2019-06-20 22:13:47","updated_at":"2019-06-20 22:13:47"},{"id":73,"work_time_id":37,"day":"O.","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 22:13:47","updated_at":"2019-06-20 22:13:47"}],"day":"O."},{"id":38,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-20 22:13:47","updated_at":"2019-06-20 22:13:47","maps_department_id":null,"work_department_id":7,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":76,"work_time_id":38,"day":"C.","locale":"en","created_at":"2019-06-20 22:13:47","updated_at":"2019-06-20 22:13:47"},{"id":75,"work_time_id":38,"day":"C.","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 22:13:47","updated_at":"2019-06-20 22:13:47"}],"day":"C."}],"translations":[{"id":14,"work_department_id":7,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-20 22:09:33","updated_at":"2019-06-20 22:09:33"},{"id":13,"work_department_id":7,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 22:09:33","updated_at":"2019-06-20 22:09:33"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"work_times":[{"id":37,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-20 22:13:47","updated_at":"2019-06-20 22:13:47","maps_department_id":null,"work_department_id":7,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":74,"work_time_id":37,"day":"O.","locale":"en","created_at":"2019-06-20 22:13:47","updated_at":"2019-06-20 22:13:47"},{"id":73,"work_time_id":37,"day":"O.","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 22:13:47","updated_at":"2019-06-20 22:13:47"}],"day":"O."},{"id":38,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-20 22:13:47","updated_at":"2019-06-20 22:13:47","maps_department_id":null,"work_department_id":7,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":76,"work_time_id":38,"day":"C.","locale":"en","created_at":"2019-06-20 22:13:47","updated_at":"2019-06-20 22:13:47"},{"id":75,"work_time_id":38,"day":"C.","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 22:13:47","updated_at":"2019-06-20 22:13:47"}],"day":"C."}],"title":"Rak\u0161anas darbu saska\u0146o\u0161ana"},"clearing_department":{"0":{"id":7,"center_id":7,"created_at":"2019-06-20 22:09:33","updated_at":"2019-06-20 22:09:33","work_time":[{"id":39,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-20 22:13:47","updated_at":"2019-06-20 22:13:47","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":7,"translations":[{"id":78,"work_time_id":39,"day":"O.","locale":"en","created_at":"2019-06-20 22:13:47","updated_at":"2019-06-20 22:13:47"},{"id":77,"work_time_id":39,"day":"O.","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 22:13:47","updated_at":"2019-06-20 22:13:47"}],"day":"O."},{"id":40,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-20 22:13:47","updated_at":"2019-06-20 22:13:47","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":7,"translations":[{"id":80,"work_time_id":40,"day":"C.","locale":"en","created_at":"2019-06-20 22:13:47","updated_at":"2019-06-20 22:13:47"},{"id":79,"work_time_id":40,"day":"C.","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 22:13:47","updated_at":"2019-06-20 22:13:47"}],"day":"C."}],"translations":[{"id":14,"clearing_department_id":7,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-20 22:09:33","updated_at":"2019-06-20 22:09:33"},{"id":13,"clearing_department_id":7,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 22:09:33","updated_at":"2019-06-20 22:09:33"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"work_times":[{"id":39,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-20 22:13:47","updated_at":"2019-06-20 22:13:47","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":7,"translations":[{"id":78,"work_time_id":39,"day":"O.","locale":"en","created_at":"2019-06-20 22:13:47","updated_at":"2019-06-20 22:13:47"},{"id":77,"work_time_id":39,"day":"O.","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 22:13:47","updated_at":"2019-06-20 22:13:47"}],"day":"O."},{"id":40,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-20 22:13:47","updated_at":"2019-06-20 22:13:47","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":7,"translations":[{"id":80,"work_time_id":40,"day":"C.","locale":"en","created_at":"2019-06-20 22:13:47","updated_at":"2019-06-20 22:13:47"},{"id":79,"work_time_id":40,"day":"C.","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 22:13:47","updated_at":"2019-06-20 22:13:47"}],"day":"C."}],"title":"At\u013cauja me\u017eizstr\u0101des un citu darbu veik\u0161anai aizsargjosl\u0101s"}},{"center":{"id":13,"lat":57.5482313,"lng":25.4227795,"created_at":"2019-06-20 23:38:06","updated_at":"2019-07-03 14:33:52","project_department":{"id":13,"center_id":13,"created_at":"2019-06-20 23:38:06","updated_at":"2019-06-20 23:38:06","work_time":[{"id":122,"project_department_id":13,"from":"08:30","to":"12:00","created_at":"2019-06-21 12:47:07","updated_at":"2019-06-21 12:47:07","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":null,"day":"O."},{"id":123,"project_department_id":13,"from":"08:30","to":"12:00","created_at":"2019-06-21 12:47:29","updated_at":"2019-06-21 12:47:29","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":null,"day":"Pk."}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"maps_department":{"id":13,"center_id":13,"created_at":"2019-06-20 23:38:06","updated_at":"2019-06-20 23:38:06","work_time":[],"room":null},"work_department":{"id":13,"center_id":13,"created_at":"2019-06-20 23:38:06","updated_at":"2019-06-20 23:38:06","work_time":[],"room":null},"clearing_department":{"id":13,"center_id":13,"created_at":"2019-06-20 23:38:06","updated_at":"2019-06-20 23:38:06","work_time":[{"id":46,"project_department_id":null,"from":"10:00","to":"12:00","created_at":"2019-06-20 23:39:16","updated_at":"2019-06-20 23:39:16","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":13,"day":"Pk."}],"translations":[{"id":26,"clearing_department_id":13,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-20 23:38:06","updated_at":"2019-06-20 23:38:06"},{"id":25,"clearing_department_id":13,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 23:38:06","updated_at":"2019-06-20 23:39:16"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"name":"Valmiera","address":"Rai\u0146a iela 14, Valmiera","description":"Taupiet laiku - saska\u0146ojiet projektus un darbus AS Sadales t\u012bkls e-vid\u0113!
Lai aizpild\u012btu pieteikumu, spiediet
\u0161eit<\/a>.<\/font>"},"project_department":{"0":{"id":13,"center_id":13,"created_at":"2019-06-20 23:38:06","updated_at":"2019-06-20 23:38:06","work_time":[{"id":122,"project_department_id":13,"from":"08:30","to":"12:00","created_at":"2019-06-21 12:47:07","updated_at":"2019-06-21 12:47:07","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":244,"work_time_id":122,"day":"O.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 12:47:07","updated_at":"2019-06-21 12:47:07"},{"id":243,"work_time_id":122,"day":"O.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 12:47:07","updated_at":"2019-06-21 12:47:07"}],"day":"O."},{"id":123,"project_department_id":13,"from":"08:30","to":"12:00","created_at":"2019-06-21 12:47:29","updated_at":"2019-06-21 12:47:29","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":246,"work_time_id":123,"day":"Pk.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 12:47:29","updated_at":"2019-06-21 12:47:29"},{"id":245,"work_time_id":123,"day":"Pk.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 12:47:29","updated_at":"2019-06-21 12:47:29"}],"day":"Pk."}],"translations":[{"id":26,"project_department_id":13,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-20 23:38:06","updated_at":"2019-06-20 23:38:06"},{"id":25,"project_department_id":13,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 23:38:06","updated_at":"2019-06-21 12:47:07"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"work_times":[{"id":122,"project_department_id":13,"from":"08:30","to":"12:00","created_at":"2019-06-21 12:47:07","updated_at":"2019-06-21 12:47:07","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":244,"work_time_id":122,"day":"O.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 12:47:07","updated_at":"2019-06-21 12:47:07"},{"id":243,"work_time_id":122,"day":"O.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 12:47:07","updated_at":"2019-06-21 12:47:07"}],"day":"O."},{"id":123,"project_department_id":13,"from":"08:30","to":"12:00","created_at":"2019-06-21 12:47:29","updated_at":"2019-06-21 12:47:29","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":246,"work_time_id":123,"day":"Pk.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 12:47:29","updated_at":"2019-06-21 12:47:29"},{"id":245,"work_time_id":123,"day":"Pk.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 12:47:29","updated_at":"2019-06-21 12:47:29"}],"day":"Pk."}],"title":"Projektu, sh\u0113mu un topogr\u0101fisko pl\u0101nu ska\u0146o\u0161ana"},"maps_department":{"0":{"id":13,"center_id":13,"created_at":"2019-06-20 23:38:06","updated_at":"2019-06-20 23:38:06","work_time":[],"translations":[{"id":26,"maps_department_id":13,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-20 23:38:06","updated_at":"2019-06-20 23:38:06"},{"id":25,"maps_department_id":13,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-06-20 23:38:06","updated_at":"2019-06-20 23:38:06"}],"room":null},"work_times":[],"title":"Topogr\u0101fisko pl\u0101nu saska\u0146o\u0161ana "},"work_department":{"0":{"id":13,"center_id":13,"created_at":"2019-06-20 23:38:06","updated_at":"2019-06-20 23:38:06","work_time":[],"translations":[{"id":26,"work_department_id":13,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-20 23:38:06","updated_at":"2019-06-20 23:38:06"},{"id":25,"work_department_id":13,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-06-20 23:38:06","updated_at":"2019-06-20 23:38:06"}],"room":null},"work_times":[],"title":"Rak\u0161anas darbu saska\u0146o\u0161ana"},"clearing_department":{"0":{"id":13,"center_id":13,"created_at":"2019-06-20 23:38:06","updated_at":"2019-06-20 23:38:06","work_time":[{"id":46,"project_department_id":null,"from":"10:00","to":"12:00","created_at":"2019-06-20 23:39:16","updated_at":"2019-06-20 23:39:16","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":13,"translations":[{"id":92,"work_time_id":46,"day":"O.","locale":"en","created_at":"2019-06-20 23:39:16","updated_at":"2019-06-20 23:39:16"},{"id":91,"work_time_id":46,"day":"Pk.","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 23:39:16","updated_at":"2019-06-20 23:39:46"}],"day":"Pk."}],"translations":[{"id":26,"clearing_department_id":13,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-20 23:38:06","updated_at":"2019-06-20 23:38:06"},{"id":25,"clearing_department_id":13,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 23:38:06","updated_at":"2019-06-20 23:39:16"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"work_times":[{"id":46,"project_department_id":null,"from":"10:00","to":"12:00","created_at":"2019-06-20 23:39:16","updated_at":"2019-06-20 23:39:16","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":13,"translations":[{"id":92,"work_time_id":46,"day":"O.","locale":"en","created_at":"2019-06-20 23:39:16","updated_at":"2019-06-20 23:39:16"},{"id":91,"work_time_id":46,"day":"Pk.","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 23:39:16","updated_at":"2019-06-20 23:39:46"}],"day":"Pk."}],"title":"At\u013cauja me\u017eizstr\u0101des un citu darbu veik\u0161anai aizsargjosl\u0101s"}},{"center":{"id":15,"lat":56.6476987,"lng":23.7337689,"created_at":"2019-06-20 23:46:58","updated_at":"2019-07-03 14:38:01","project_department":{"id":15,"center_id":15,"created_at":"2019-06-20 23:46:58","updated_at":"2019-06-20 23:46:58","work_time":[{"id":110,"project_department_id":15,"from":"14:00","to":"17:00","created_at":"2019-06-21 12:22:37","updated_at":"2019-06-21 12:22:37","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":null,"day":"P."},{"id":111,"project_department_id":15,"from":"09:00","to":"12:00","created_at":"2019-06-21 12:22:37","updated_at":"2019-06-21 12:22:37","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":null,"day":"O."},{"id":112,"project_department_id":15,"from":"14:00","to":"17:00","created_at":"2019-06-21 12:22:37","updated_at":"2019-06-21 12:22:37","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":null,"day":"T."},{"id":113,"project_department_id":15,"from":"09:00","to":"12:00","created_at":"2019-06-21 12:22:37","updated_at":"2019-06-21 12:22:37","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":null,"day":"C."}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"maps_department":{"id":15,"center_id":15,"created_at":"2019-06-20 23:46:58","updated_at":"2019-06-20 23:46:58","work_time":[],"room":null},"work_department":{"id":15,"center_id":15,"created_at":"2019-06-20 23:46:58","updated_at":"2019-06-20 23:46:58","work_time":[{"id":49,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"12:00","created_at":"2019-06-20 23:49:42","updated_at":"2019-06-20 23:49:42","maps_department_id":null,"work_department_id":15,"clearing_department_id":null,"day":"O."},{"id":50,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"12:00","created_at":"2019-06-20 23:49:42","updated_at":"2019-06-20 23:49:42","maps_department_id":null,"work_department_id":15,"clearing_department_id":null,"day":"C."}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"clearing_department":{"id":15,"center_id":15,"created_at":"2019-06-20 23:46:58","updated_at":"2019-06-20 23:46:58","work_time":[{"id":51,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"12:00","created_at":"2019-06-20 23:50:22","updated_at":"2019-06-20 23:50:22","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":15,"day":"O."},{"id":52,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"12:00","created_at":"2019-06-20 23:50:22","updated_at":"2019-06-20 23:50:22","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":15,"day":"C."}],"translations":[{"id":30,"clearing_department_id":15,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-20 23:46:58","updated_at":"2019-06-20 23:46:58"},{"id":29,"clearing_department_id":15,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-20 23:46:58","updated_at":"2019-06-20 23:49:04"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"name":"Jelgava","address":"Elektr\u012bbas iela 10, Jelgava","description":"Taupiet laiku - saska\u0146ojiet projektus un darbus AS Sadales t\u012bkls e-vid\u0113!
Lai aizpild\u012btu pieteikumu, spiediet

Lai aizpild\u012btu pieteikumu, spiediet

Lai aizpild\u012btu pieteikumu, spiediet

Lai aizpild\u012btu pieteikumu, spiediet
\u0161eit<\/a>.<\/font>"},"project_department":{"0":{"id":19,"center_id":19,"created_at":"2019-06-21 00:51:03","updated_at":"2019-06-21 00:51:03","work_time":[],"translations":[{"id":38,"project_department_id":19,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 00:51:03","updated_at":"2019-06-21 00:51:03"},{"id":37,"project_department_id":19,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-06-21 00:51:03","updated_at":"2019-06-28 06:50:08"}],"room":null},"work_times":[],"title":"Projektu, sh\u0113mu un topogr\u0101fisko pl\u0101nu ska\u0146o\u0161ana"},"maps_department":{"0":{"id":19,"center_id":19,"created_at":"2019-06-21 00:51:03","updated_at":"2019-06-21 00:51:03","work_time":[],"translations":[{"id":38,"maps_department_id":19,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 00:51:03","updated_at":"2019-06-21 00:51:03"},{"id":37,"maps_department_id":19,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-06-21 00:51:03","updated_at":"2019-06-21 00:51:03"}],"room":null},"work_times":[],"title":"Topogr\u0101fisko pl\u0101nu saska\u0146o\u0161ana "},"work_department":{"0":{"id":19,"center_id":19,"created_at":"2019-06-21 00:51:03","updated_at":"2019-06-21 00:51:03","work_time":[{"id":71,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 00:51:43","updated_at":"2019-06-21 00:51:43","maps_department_id":null,"work_department_id":19,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":142,"work_time_id":71,"day":"O.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 00:51:43","updated_at":"2019-06-21 00:51:43"},{"id":141,"work_time_id":71,"day":"O.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 00:51:43","updated_at":"2019-06-21 00:51:43"}],"day":"O."},{"id":72,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 00:51:43","updated_at":"2019-06-21 00:51:43","maps_department_id":null,"work_department_id":19,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":144,"work_time_id":72,"day":"C.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 00:51:43","updated_at":"2019-06-21 00:51:43"},{"id":143,"work_time_id":72,"day":"C.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 00:51:43","updated_at":"2019-06-21 00:51:43"}],"day":"C."}],"translations":[{"id":38,"work_department_id":19,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 00:51:03","updated_at":"2019-06-21 00:51:03"},{"id":37,"work_department_id":19,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 00:51:03","updated_at":"2019-06-21 00:51:43"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"work_times":[{"id":71,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 00:51:43","updated_at":"2019-06-21 00:51:43","maps_department_id":null,"work_department_id":19,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":142,"work_time_id":71,"day":"O.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 00:51:43","updated_at":"2019-06-21 00:51:43"},{"id":141,"work_time_id":71,"day":"O.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 00:51:43","updated_at":"2019-06-21 00:51:43"}],"day":"O."},{"id":72,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 00:51:43","updated_at":"2019-06-21 00:51:43","maps_department_id":null,"work_department_id":19,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":144,"work_time_id":72,"day":"C.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 00:51:43","updated_at":"2019-06-21 00:51:43"},{"id":143,"work_time_id":72,"day":"C.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 00:51:43","updated_at":"2019-06-21 00:51:43"}],"day":"C."}],"title":"Rak\u0161anas darbu saska\u0146o\u0161ana"},"clearing_department":{"0":{"id":19,"center_id":19,"created_at":"2019-06-21 00:51:03","updated_at":"2019-06-21 00:51:03","work_time":[{"id":73,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 00:52:17","updated_at":"2019-06-21 00:52:17","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":19,"translations":[{"id":146,"work_time_id":73,"day":"O.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 00:52:17","updated_at":"2019-06-21 00:52:17"},{"id":145,"work_time_id":73,"day":"O.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 00:52:17","updated_at":"2019-06-21 00:52:17"}],"day":"O."},{"id":74,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 00:52:17","updated_at":"2019-06-21 00:52:17","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":19,"translations":[{"id":148,"work_time_id":74,"day":"C.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 00:52:17","updated_at":"2019-06-21 00:52:17"},{"id":147,"work_time_id":74,"day":"C.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 00:52:17","updated_at":"2019-06-21 00:52:17"}],"day":"C."}],"translations":[{"id":38,"clearing_department_id":19,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 00:51:03","updated_at":"2019-06-21 00:51:03"},{"id":37,"clearing_department_id":19,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 00:51:03","updated_at":"2019-06-21 00:52:17"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"work_times":[{"id":73,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 00:52:17","updated_at":"2019-06-21 00:52:17","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":19,"translations":[{"id":146,"work_time_id":73,"day":"O.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 00:52:17","updated_at":"2019-06-21 00:52:17"},{"id":145,"work_time_id":73,"day":"O.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 00:52:17","updated_at":"2019-06-21 00:52:17"}],"day":"O."},{"id":74,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 00:52:17","updated_at":"2019-06-21 00:52:17","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":19,"translations":[{"id":148,"work_time_id":74,"day":"C.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 00:52:17","updated_at":"2019-06-21 00:52:17"},{"id":147,"work_time_id":74,"day":"C.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 00:52:17","updated_at":"2019-06-21 00:52:17"}],"day":"C."}],"title":"At\u013cauja me\u017eizstr\u0101des un citu darbu veik\u0161anai aizsargjosl\u0101s"}},{"center":{"id":21,"lat":57.4129182,"lng":27.0533696,"created_at":"2019-06-21 00:56:49","updated_at":"2019-07-03 14:47:27","project_department":{"id":21,"center_id":21,"created_at":"2019-06-21 00:56:49","updated_at":"2019-06-21 00:56:49","work_time":[],"room":null},"maps_department":{"id":21,"center_id":21,"created_at":"2019-06-21 00:56:49","updated_at":"2019-06-21 00:56:49","work_time":[],"room":null},"work_department":{"id":21,"center_id":21,"created_at":"2019-06-21 00:56:49","updated_at":"2019-06-21 00:56:49","work_time":[{"id":79,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 00:57:22","updated_at":"2019-06-21 00:57:22","maps_department_id":null,"work_department_id":21,"clearing_department_id":null,"day":"P."}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"clearing_department":{"id":21,"center_id":21,"created_at":"2019-06-21 00:56:49","updated_at":"2019-06-21 00:56:49","work_time":[{"id":80,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 00:57:41","updated_at":"2019-06-21 00:57:41","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":21,"day":"P."}],"translations":[{"id":42,"clearing_department_id":21,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 00:56:49","updated_at":"2019-06-21 00:56:49"},{"id":41,"clearing_department_id":21,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 00:56:49","updated_at":"2019-06-21 00:57:41"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"name":"Al\u016bksne","address":"Hel\u0113nas iela 86, Al\u016bksne","description":"Taupiet laiku - saska\u0146ojiet projektus un darbus AS Sadales t\u012bkls e-vid\u0113!
Lai aizpild\u012btu pieteikumu, spiediet
\u0161eit<\/a>.<\/font>"},"project_department":{"0":{"id":21,"center_id":21,"created_at":"2019-06-21 00:56:49","updated_at":"2019-06-21 00:56:49","work_time":[],"translations":[{"id":42,"project_department_id":21,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 00:56:49","updated_at":"2019-06-21 00:56:49"},{"id":41,"project_department_id":21,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-06-21 00:56:49","updated_at":"2019-06-21 00:56:49"}],"room":null},"work_times":[],"title":"Projektu, sh\u0113mu un topogr\u0101fisko pl\u0101nu ska\u0146o\u0161ana"},"maps_department":{"0":{"id":21,"center_id":21,"created_at":"2019-06-21 00:56:49","updated_at":"2019-06-21 00:56:49","work_time":[],"translations":[{"id":42,"maps_department_id":21,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 00:56:49","updated_at":"2019-06-21 00:56:49"},{"id":41,"maps_department_id":21,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-06-21 00:56:49","updated_at":"2019-06-21 00:56:49"}],"room":null},"work_times":[],"title":"Topogr\u0101fisko pl\u0101nu saska\u0146o\u0161ana "},"work_department":{"0":{"id":21,"center_id":21,"created_at":"2019-06-21 00:56:49","updated_at":"2019-06-21 00:56:49","work_time":[{"id":79,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 00:57:22","updated_at":"2019-06-21 00:57:22","maps_department_id":null,"work_department_id":21,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":158,"work_time_id":79,"day":"P.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 00:57:22","updated_at":"2019-06-21 00:57:22"},{"id":157,"work_time_id":79,"day":"P.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 00:57:22","updated_at":"2019-06-21 00:57:22"}],"day":"P."}],"translations":[{"id":42,"work_department_id":21,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 00:56:49","updated_at":"2019-06-21 00:56:49"},{"id":41,"work_department_id":21,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 00:56:49","updated_at":"2019-06-21 00:57:22"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"work_times":[{"id":79,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 00:57:22","updated_at":"2019-06-21 00:57:22","maps_department_id":null,"work_department_id":21,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":158,"work_time_id":79,"day":"P.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 00:57:22","updated_at":"2019-06-21 00:57:22"},{"id":157,"work_time_id":79,"day":"P.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 00:57:22","updated_at":"2019-06-21 00:57:22"}],"day":"P."}],"title":"Rak\u0161anas darbu saska\u0146o\u0161ana"},"clearing_department":{"0":{"id":21,"center_id":21,"created_at":"2019-06-21 00:56:49","updated_at":"2019-06-21 00:56:49","work_time":[{"id":80,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 00:57:41","updated_at":"2019-06-21 00:57:41","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":21,"translations":[{"id":160,"work_time_id":80,"day":"P.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 00:57:41","updated_at":"2019-06-21 00:57:41"},{"id":159,"work_time_id":80,"day":"P.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 00:57:41","updated_at":"2019-06-21 00:57:41"}],"day":"P."}],"translations":[{"id":42,"clearing_department_id":21,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 00:56:49","updated_at":"2019-06-21 00:56:49"},{"id":41,"clearing_department_id":21,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 00:56:49","updated_at":"2019-06-21 00:57:41"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"work_times":[{"id":80,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 00:57:41","updated_at":"2019-06-21 00:57:41","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":21,"translations":[{"id":160,"work_time_id":80,"day":"P.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 00:57:41","updated_at":"2019-06-21 00:57:41"},{"id":159,"work_time_id":80,"day":"P.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 00:57:41","updated_at":"2019-06-21 00:57:41"}],"day":"P."}],"title":"At\u013cauja me\u017eizstr\u0101des un citu darbu veik\u0161anai aizsargjosl\u0101s"}},{"center":{"id":22,"lat":57.1277602,"lng":27.2662314,"created_at":"2019-06-21 00:59:03","updated_at":"2019-07-03 14:48:56","project_department":{"id":22,"center_id":22,"created_at":"2019-06-21 00:59:03","updated_at":"2019-06-21 00:59:03","work_time":[],"room":null},"maps_department":{"id":22,"center_id":22,"created_at":"2019-06-21 00:59:03","updated_at":"2019-06-21 00:59:03","work_time":[],"room":null},"work_department":{"id":22,"center_id":22,"created_at":"2019-06-21 00:59:03","updated_at":"2019-06-21 00:59:03","work_time":[{"id":81,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 00:59:29","updated_at":"2019-06-21 00:59:29","maps_department_id":null,"work_department_id":22,"clearing_department_id":null,"day":"P."}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"clearing_department":{"id":22,"center_id":22,"created_at":"2019-06-21 00:59:03","updated_at":"2019-06-21 00:59:03","work_time":[{"id":82,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 00:59:46","updated_at":"2019-06-21 00:59:46","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":22,"day":"P."}],"translations":[{"id":44,"clearing_department_id":22,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 00:59:03","updated_at":"2019-06-21 00:59:03"},{"id":43,"clearing_department_id":22,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 00:59:03","updated_at":"2019-06-21 00:59:46"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"name":"Balvi","address":"B\u0113rzpils iela 19, Balvi","description":"Taupiet laiku - saska\u0146ojiet projektus un darbus AS Sadales t\u012bkls e-vid\u0113!
Lai aizpild\u012btu pieteikumu, spiediet
\u0161eit<\/a>.<\/font>"},"project_department":{"0":{"id":22,"center_id":22,"created_at":"2019-06-21 00:59:03","updated_at":"2019-06-21 00:59:03","work_time":[],"translations":[{"id":44,"project_department_id":22,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 00:59:03","updated_at":"2019-06-21 00:59:03"},{"id":43,"project_department_id":22,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-06-21 00:59:03","updated_at":"2019-06-21 00:59:03"}],"room":null},"work_times":[],"title":"Projektu, sh\u0113mu un topogr\u0101fisko pl\u0101nu ska\u0146o\u0161ana"},"maps_department":{"0":{"id":22,"center_id":22,"created_at":"2019-06-21 00:59:03","updated_at":"2019-06-21 00:59:03","work_time":[],"translations":[{"id":44,"maps_department_id":22,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 00:59:03","updated_at":"2019-06-21 00:59:03"},{"id":43,"maps_department_id":22,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-06-21 00:59:03","updated_at":"2019-06-21 00:59:03"}],"room":null},"work_times":[],"title":"Topogr\u0101fisko pl\u0101nu saska\u0146o\u0161ana "},"work_department":{"0":{"id":22,"center_id":22,"created_at":"2019-06-21 00:59:03","updated_at":"2019-06-21 00:59:03","work_time":[{"id":81,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 00:59:29","updated_at":"2019-06-21 00:59:29","maps_department_id":null,"work_department_id":22,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":162,"work_time_id":81,"day":"P.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 00:59:29","updated_at":"2019-06-21 00:59:29"},{"id":161,"work_time_id":81,"day":"P.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 00:59:29","updated_at":"2019-06-21 00:59:29"}],"day":"P."}],"translations":[{"id":44,"work_department_id":22,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 00:59:03","updated_at":"2019-06-21 00:59:03"},{"id":43,"work_department_id":22,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 00:59:03","updated_at":"2019-06-21 00:59:29"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"work_times":[{"id":81,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 00:59:29","updated_at":"2019-06-21 00:59:29","maps_department_id":null,"work_department_id":22,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":162,"work_time_id":81,"day":"P.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 00:59:29","updated_at":"2019-06-21 00:59:29"},{"id":161,"work_time_id":81,"day":"P.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 00:59:29","updated_at":"2019-06-21 00:59:29"}],"day":"P."}],"title":"Rak\u0161anas darbu saska\u0146o\u0161ana"},"clearing_department":{"0":{"id":22,"center_id":22,"created_at":"2019-06-21 00:59:03","updated_at":"2019-06-21 00:59:03","work_time":[{"id":82,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 00:59:46","updated_at":"2019-06-21 00:59:46","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":22,"translations":[{"id":164,"work_time_id":82,"day":"P.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 00:59:46","updated_at":"2019-06-21 00:59:46"},{"id":163,"work_time_id":82,"day":"P.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 00:59:46","updated_at":"2019-06-21 00:59:46"}],"day":"P."}],"translations":[{"id":44,"clearing_department_id":22,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 00:59:03","updated_at":"2019-06-21 00:59:03"},{"id":43,"clearing_department_id":22,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 00:59:03","updated_at":"2019-06-21 00:59:46"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"work_times":[{"id":82,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 00:59:46","updated_at":"2019-06-21 00:59:46","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":22,"translations":[{"id":164,"work_time_id":82,"day":"P.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 00:59:46","updated_at":"2019-06-21 00:59:46"},{"id":163,"work_time_id":82,"day":"P.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 00:59:46","updated_at":"2019-06-21 00:59:46"}],"day":"P."}],"title":"At\u013cauja me\u017eizstr\u0101des un citu darbu veik\u0161anai aizsargjosl\u0101s"}},{"center":{"id":24,"lat":56.6598288,"lng":22.4890413,"created_at":"2019-06-21 08:14:50","updated_at":"2019-07-03 14:57:18","project_department":{"id":24,"center_id":24,"created_at":"2019-06-21 08:14:50","updated_at":"2019-06-21 08:14:50","work_time":[],"room":null},"maps_department":{"id":24,"center_id":24,"created_at":"2019-06-21 08:14:50","updated_at":"2019-06-21 08:14:50","work_time":[],"room":null},"work_department":{"id":24,"center_id":24,"created_at":"2019-06-21 08:14:50","updated_at":"2019-06-21 08:14:50","work_time":[{"id":85,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 08:15:25","updated_at":"2019-06-21 08:15:25","maps_department_id":null,"work_department_id":24,"clearing_department_id":null,"day":"O."},{"id":86,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 08:15:40","updated_at":"2019-06-21 08:15:40","maps_department_id":null,"work_department_id":24,"clearing_department_id":null,"day":"C."}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"clearing_department":{"id":24,"center_id":24,"created_at":"2019-06-21 08:14:50","updated_at":"2019-06-21 08:14:50","work_time":[{"id":87,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 08:16:05","updated_at":"2019-06-21 08:16:05","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":24,"day":"O."},{"id":88,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 08:16:22","updated_at":"2019-06-21 08:16:22","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":24,"day":"C."}],"translations":[{"id":48,"clearing_department_id":24,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:14:50","updated_at":"2019-06-21 08:14:50"},{"id":47,"clearing_department_id":24,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:14:50","updated_at":"2019-06-21 08:16:05"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"name":"Saldus","address":"Liel\u0101 iela 30, Saldus","description":"Taupiet laiku - saska\u0146ojiet projektus un darbus AS Sadales t\u012bkls e-vid\u0113!
Lai aizpild\u012btu pieteikumu, spiediet
\u0161eit<\/a>.<\/font>"},"project_department":{"0":{"id":24,"center_id":24,"created_at":"2019-06-21 08:14:50","updated_at":"2019-06-21 08:14:50","work_time":[],"translations":[{"id":48,"project_department_id":24,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:14:50","updated_at":"2019-06-21 08:14:50"},{"id":47,"project_department_id":24,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:14:50","updated_at":"2019-06-21 08:14:50"}],"room":null},"work_times":[],"title":"Projektu, sh\u0113mu un topogr\u0101fisko pl\u0101nu ska\u0146o\u0161ana"},"maps_department":{"0":{"id":24,"center_id":24,"created_at":"2019-06-21 08:14:50","updated_at":"2019-06-21 08:14:50","work_time":[],"translations":[{"id":48,"maps_department_id":24,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:14:50","updated_at":"2019-06-21 08:14:50"},{"id":47,"maps_department_id":24,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:14:50","updated_at":"2019-06-21 08:14:50"}],"room":null},"work_times":[],"title":"Topogr\u0101fisko pl\u0101nu saska\u0146o\u0161ana "},"work_department":{"0":{"id":24,"center_id":24,"created_at":"2019-06-21 08:14:50","updated_at":"2019-06-21 08:14:50","work_time":[{"id":85,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 08:15:25","updated_at":"2019-06-21 08:15:25","maps_department_id":null,"work_department_id":24,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":170,"work_time_id":85,"day":"O.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:15:25","updated_at":"2019-06-21 08:15:25"},{"id":169,"work_time_id":85,"day":"O.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:15:25","updated_at":"2019-06-21 08:15:25"}],"day":"O."},{"id":86,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 08:15:40","updated_at":"2019-06-21 08:15:40","maps_department_id":null,"work_department_id":24,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":172,"work_time_id":86,"day":"C.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:15:40","updated_at":"2019-06-21 08:15:40"},{"id":171,"work_time_id":86,"day":"C.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:15:40","updated_at":"2019-06-21 08:15:40"}],"day":"C."}],"translations":[{"id":48,"work_department_id":24,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:14:50","updated_at":"2019-06-21 08:14:50"},{"id":47,"work_department_id":24,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:14:50","updated_at":"2019-06-21 08:15:25"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"work_times":[{"id":85,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 08:15:25","updated_at":"2019-06-21 08:15:25","maps_department_id":null,"work_department_id":24,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":170,"work_time_id":85,"day":"O.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:15:25","updated_at":"2019-06-21 08:15:25"},{"id":169,"work_time_id":85,"day":"O.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:15:25","updated_at":"2019-06-21 08:15:25"}],"day":"O."},{"id":86,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 08:15:40","updated_at":"2019-06-21 08:15:40","maps_department_id":null,"work_department_id":24,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":172,"work_time_id":86,"day":"C.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:15:40","updated_at":"2019-06-21 08:15:40"},{"id":171,"work_time_id":86,"day":"C.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:15:40","updated_at":"2019-06-21 08:15:40"}],"day":"C."}],"title":"Rak\u0161anas darbu saska\u0146o\u0161ana"},"clearing_department":{"0":{"id":24,"center_id":24,"created_at":"2019-06-21 08:14:50","updated_at":"2019-06-21 08:14:50","work_time":[{"id":87,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 08:16:05","updated_at":"2019-06-21 08:16:05","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":24,"translations":[{"id":174,"work_time_id":87,"day":"O.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:16:05","updated_at":"2019-06-21 08:16:05"},{"id":173,"work_time_id":87,"day":"O.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:16:05","updated_at":"2019-06-21 08:16:05"}],"day":"O."},{"id":88,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 08:16:22","updated_at":"2019-06-21 08:16:22","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":24,"translations":[{"id":176,"work_time_id":88,"day":"C.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:16:22","updated_at":"2019-06-21 08:16:22"},{"id":175,"work_time_id":88,"day":"C.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:16:22","updated_at":"2019-06-21 08:16:22"}],"day":"C."}],"translations":[{"id":48,"clearing_department_id":24,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:14:50","updated_at":"2019-06-21 08:14:50"},{"id":47,"clearing_department_id":24,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:14:50","updated_at":"2019-06-21 08:16:05"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"work_times":[{"id":87,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 08:16:05","updated_at":"2019-06-21 08:16:05","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":24,"translations":[{"id":174,"work_time_id":87,"day":"O.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:16:05","updated_at":"2019-06-21 08:16:05"},{"id":173,"work_time_id":87,"day":"O.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:16:05","updated_at":"2019-06-21 08:16:05"}],"day":"O."},{"id":88,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 08:16:22","updated_at":"2019-06-21 08:16:22","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":24,"translations":[{"id":176,"work_time_id":88,"day":"C.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:16:22","updated_at":"2019-06-21 08:16:22"},{"id":175,"work_time_id":88,"day":"C.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:16:22","updated_at":"2019-06-21 08:16:22"}],"day":"C."}],"title":"At\u013cauja me\u017eizstr\u0101des un citu darbu veik\u0161anai aizsargjosl\u0101s"}},{"center":{"id":25,"lat":56.9746212,"lng":21.9639515,"created_at":"2019-06-21 08:18:39","updated_at":"2019-07-03 14:58:05","project_department":{"id":25,"center_id":25,"created_at":"2019-06-21 08:18:39","updated_at":"2019-06-21 08:18:39","work_time":[],"room":null},"maps_department":{"id":25,"center_id":25,"created_at":"2019-06-21 08:18:39","updated_at":"2019-06-21 08:18:39","work_time":[],"room":null},"work_department":{"id":25,"center_id":25,"created_at":"2019-06-21 08:18:39","updated_at":"2019-06-21 08:18:39","work_time":[{"id":89,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 08:19:01","updated_at":"2019-06-21 08:19:01","maps_department_id":null,"work_department_id":25,"clearing_department_id":null,"day":"O."},{"id":90,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 08:19:16","updated_at":"2019-06-21 08:19:16","maps_department_id":null,"work_department_id":25,"clearing_department_id":null,"day":"C."}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"clearing_department":{"id":25,"center_id":25,"created_at":"2019-06-21 08:18:39","updated_at":"2019-06-21 08:18:39","work_time":[{"id":91,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 08:19:35","updated_at":"2019-06-21 08:19:35","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":25,"day":"O."},{"id":92,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 08:19:50","updated_at":"2019-06-21 08:19:50","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":25,"day":"C."}],"translations":[{"id":50,"clearing_department_id":25,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:18:39","updated_at":"2019-06-21 08:18:39"},{"id":49,"clearing_department_id":25,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:18:39","updated_at":"2019-06-21 08:19:35"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"name":"Kuld\u012bga","address":"Virkas iela 6, Kuld\u012bga","description":"Taupiet laiku - saska\u0146ojiet projektus un darbus AS Sadales t\u012bkls e-vid\u0113!
Lai aizpild\u012btu pieteikumu, spiediet
\u0161eit<\/a>.<\/font>"},"project_department":{"0":{"id":25,"center_id":25,"created_at":"2019-06-21 08:18:39","updated_at":"2019-06-21 08:18:39","work_time":[],"translations":[{"id":50,"project_department_id":25,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:18:39","updated_at":"2019-06-21 08:18:39"},{"id":49,"project_department_id":25,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:18:39","updated_at":"2019-06-21 08:18:39"}],"room":null},"work_times":[],"title":"Projektu, sh\u0113mu un topogr\u0101fisko pl\u0101nu ska\u0146o\u0161ana"},"maps_department":{"0":{"id":25,"center_id":25,"created_at":"2019-06-21 08:18:39","updated_at":"2019-06-21 08:18:39","work_time":[],"translations":[{"id":50,"maps_department_id":25,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:18:39","updated_at":"2019-06-21 08:18:39"},{"id":49,"maps_department_id":25,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:18:39","updated_at":"2019-06-21 08:18:39"}],"room":null},"work_times":[],"title":"Topogr\u0101fisko pl\u0101nu saska\u0146o\u0161ana "},"work_department":{"0":{"id":25,"center_id":25,"created_at":"2019-06-21 08:18:39","updated_at":"2019-06-21 08:18:39","work_time":[{"id":89,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 08:19:01","updated_at":"2019-06-21 08:19:01","maps_department_id":null,"work_department_id":25,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":178,"work_time_id":89,"day":"O.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:19:01","updated_at":"2019-06-21 08:19:01"},{"id":177,"work_time_id":89,"day":"O.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:19:01","updated_at":"2019-06-21 08:19:01"}],"day":"O."},{"id":90,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 08:19:16","updated_at":"2019-06-21 08:19:16","maps_department_id":null,"work_department_id":25,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":180,"work_time_id":90,"day":"C.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:19:16","updated_at":"2019-06-21 08:19:16"},{"id":179,"work_time_id":90,"day":"C.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:19:16","updated_at":"2019-06-21 08:19:16"}],"day":"C."}],"translations":[{"id":50,"work_department_id":25,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:18:39","updated_at":"2019-06-21 08:18:39"},{"id":49,"work_department_id":25,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:18:39","updated_at":"2019-06-21 08:19:01"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"work_times":[{"id":89,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 08:19:01","updated_at":"2019-06-21 08:19:01","maps_department_id":null,"work_department_id":25,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":178,"work_time_id":89,"day":"O.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:19:01","updated_at":"2019-06-21 08:19:01"},{"id":177,"work_time_id":89,"day":"O.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:19:01","updated_at":"2019-06-21 08:19:01"}],"day":"O."},{"id":90,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 08:19:16","updated_at":"2019-06-21 08:19:16","maps_department_id":null,"work_department_id":25,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":180,"work_time_id":90,"day":"C.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:19:16","updated_at":"2019-06-21 08:19:16"},{"id":179,"work_time_id":90,"day":"C.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:19:16","updated_at":"2019-06-21 08:19:16"}],"day":"C."}],"title":"Rak\u0161anas darbu saska\u0146o\u0161ana"},"clearing_department":{"0":{"id":25,"center_id":25,"created_at":"2019-06-21 08:18:39","updated_at":"2019-06-21 08:18:39","work_time":[{"id":91,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 08:19:35","updated_at":"2019-06-21 08:19:35","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":25,"translations":[{"id":182,"work_time_id":91,"day":"O.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:19:35","updated_at":"2019-06-21 08:19:35"},{"id":181,"work_time_id":91,"day":"O.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:19:35","updated_at":"2019-06-21 08:19:35"}],"day":"O."},{"id":92,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 08:19:50","updated_at":"2019-06-21 08:19:50","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":25,"translations":[{"id":184,"work_time_id":92,"day":"C.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:19:50","updated_at":"2019-06-21 08:19:50"},{"id":183,"work_time_id":92,"day":"C.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:19:50","updated_at":"2019-06-21 08:19:50"}],"day":"C."}],"translations":[{"id":50,"clearing_department_id":25,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:18:39","updated_at":"2019-06-21 08:18:39"},{"id":49,"clearing_department_id":25,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:18:39","updated_at":"2019-06-21 08:19:35"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"work_times":[{"id":91,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 08:19:35","updated_at":"2019-06-21 08:19:35","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":25,"translations":[{"id":182,"work_time_id":91,"day":"O.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:19:35","updated_at":"2019-06-21 08:19:35"},{"id":181,"work_time_id":91,"day":"O.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:19:35","updated_at":"2019-06-21 08:19:35"}],"day":"O."},{"id":92,"project_department_id":null,"from":"08:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 08:19:50","updated_at":"2019-06-21 08:19:50","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":25,"translations":[{"id":184,"work_time_id":92,"day":"C.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:19:50","updated_at":"2019-06-21 08:19:50"},{"id":183,"work_time_id":92,"day":"C.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:19:50","updated_at":"2019-06-21 08:19:50"}],"day":"C."}],"title":"At\u013cauja me\u017eizstr\u0101des un citu darbu veik\u0161anai aizsargjosl\u0101s"}},{"center":{"id":26,"lat":56.2881467,"lng":26.7375059,"created_at":"2019-06-21 08:29:36","updated_at":"2019-07-03 14:41:00","project_department":{"id":26,"center_id":26,"created_at":"2019-06-21 08:29:36","updated_at":"2019-06-21 08:29:36","work_time":[],"room":null},"maps_department":{"id":26,"center_id":26,"created_at":"2019-06-21 08:29:36","updated_at":"2019-06-21 08:29:36","work_time":[],"room":null},"work_department":{"id":26,"center_id":26,"created_at":"2019-06-21 08:29:36","updated_at":"2019-06-21 08:29:36","work_time":[{"id":93,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"12:00","created_at":"2019-06-21 08:30:07","updated_at":"2019-06-21 08:30:07","maps_department_id":null,"work_department_id":26,"clearing_department_id":null,"day":"T."}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"clearing_department":{"id":26,"center_id":26,"created_at":"2019-06-21 08:29:36","updated_at":"2019-06-21 08:29:36","work_time":[{"id":94,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"12:00","created_at":"2019-06-21 08:30:27","updated_at":"2019-06-21 08:30:27","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":26,"day":"T."}],"translations":[{"id":52,"clearing_department_id":26,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:29:36","updated_at":"2019-06-21 08:29:36"},{"id":51,"clearing_department_id":26,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:29:36","updated_at":"2019-06-21 08:30:27"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"name":"Prei\u013ci","address":"Aglonas iela 60, Prei\u013ci","description":"Taupiet laiku - saska\u0146ojiet projektus un darbus AS Sadales t\u012bkls e-vid\u0113!
Lai aizpild\u012btu pieteikumu, spiediet
\u0161eit<\/a>.<\/font>"},"project_department":{"0":{"id":26,"center_id":26,"created_at":"2019-06-21 08:29:36","updated_at":"2019-06-21 08:29:36","work_time":[],"translations":[{"id":52,"project_department_id":26,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:29:36","updated_at":"2019-06-21 08:29:36"},{"id":51,"project_department_id":26,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:29:36","updated_at":"2019-06-21 08:29:36"}],"room":null},"work_times":[],"title":"Projektu, sh\u0113mu un topogr\u0101fisko pl\u0101nu ska\u0146o\u0161ana"},"maps_department":{"0":{"id":26,"center_id":26,"created_at":"2019-06-21 08:29:36","updated_at":"2019-06-21 08:29:36","work_time":[],"translations":[{"id":52,"maps_department_id":26,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:29:36","updated_at":"2019-06-21 08:29:36"},{"id":51,"maps_department_id":26,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:29:36","updated_at":"2019-06-21 08:29:36"}],"room":null},"work_times":[],"title":"Topogr\u0101fisko pl\u0101nu saska\u0146o\u0161ana "},"work_department":{"0":{"id":26,"center_id":26,"created_at":"2019-06-21 08:29:36","updated_at":"2019-06-21 08:29:36","work_time":[{"id":93,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"12:00","created_at":"2019-06-21 08:30:07","updated_at":"2019-06-21 08:30:07","maps_department_id":null,"work_department_id":26,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":186,"work_time_id":93,"day":"T.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:30:07","updated_at":"2019-06-21 08:30:07"},{"id":185,"work_time_id":93,"day":"T.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:30:07","updated_at":"2019-06-21 08:30:07"}],"day":"T."}],"translations":[{"id":52,"work_department_id":26,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:29:36","updated_at":"2019-06-21 08:29:36"},{"id":51,"work_department_id":26,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:29:36","updated_at":"2019-06-21 08:30:07"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"work_times":[{"id":93,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"12:00","created_at":"2019-06-21 08:30:07","updated_at":"2019-06-21 08:30:07","maps_department_id":null,"work_department_id":26,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":186,"work_time_id":93,"day":"T.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:30:07","updated_at":"2019-06-21 08:30:07"},{"id":185,"work_time_id":93,"day":"T.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:30:07","updated_at":"2019-06-21 08:30:07"}],"day":"T."}],"title":"Rak\u0161anas darbu saska\u0146o\u0161ana"},"clearing_department":{"0":{"id":26,"center_id":26,"created_at":"2019-06-21 08:29:36","updated_at":"2019-06-21 08:29:36","work_time":[{"id":94,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"12:00","created_at":"2019-06-21 08:30:27","updated_at":"2019-06-21 08:30:27","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":26,"translations":[{"id":188,"work_time_id":94,"day":"T.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:30:27","updated_at":"2019-06-21 08:30:27"},{"id":187,"work_time_id":94,"day":"T.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:30:27","updated_at":"2019-06-21 08:30:27"}],"day":"T."}],"translations":[{"id":52,"clearing_department_id":26,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:29:36","updated_at":"2019-06-21 08:29:36"},{"id":51,"clearing_department_id":26,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:29:36","updated_at":"2019-06-21 08:30:27"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"work_times":[{"id":94,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"12:00","created_at":"2019-06-21 08:30:27","updated_at":"2019-06-21 08:30:27","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":26,"translations":[{"id":188,"work_time_id":94,"day":"T.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:30:27","updated_at":"2019-06-21 08:30:27"},{"id":187,"work_time_id":94,"day":"T.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:30:27","updated_at":"2019-06-21 08:30:27"}],"day":"T."}],"title":"At\u013cauja me\u017eizstr\u0101des un citu darbu veik\u0161anai aizsargjosl\u0101s"}},{"center":{"id":27,"lat":56.0918643,"lng":27.5288386,"created_at":"2019-06-21 08:31:55","updated_at":"2019-07-03 14:59:13","project_department":{"id":27,"center_id":27,"created_at":"2019-06-21 08:31:55","updated_at":"2019-06-21 08:31:55","work_time":[],"room":null},"maps_department":{"id":27,"center_id":27,"created_at":"2019-06-21 08:31:55","updated_at":"2019-06-21 08:31:55","work_time":[],"room":null},"work_department":{"id":27,"center_id":27,"created_at":"2019-06-21 08:31:55","updated_at":"2019-06-21 08:31:55","work_time":[{"id":95,"project_department_id":null,"from":"08:30","to":"10:00","created_at":"2019-06-21 08:32:16","updated_at":"2019-06-21 12:19:23","maps_department_id":null,"work_department_id":27,"clearing_department_id":null,"day":"O."},{"id":108,"project_department_id":null,"from":"08:30","to":"10:00","created_at":"2019-06-21 12:19:23","updated_at":"2019-06-21 12:20:08","maps_department_id":null,"work_department_id":27,"clearing_department_id":null,"day":"C."}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"clearing_department":{"id":27,"center_id":27,"created_at":"2019-06-21 08:31:55","updated_at":"2019-06-21 08:31:55","work_time":[{"id":96,"project_department_id":null,"from":"08:30","to":"10:00","created_at":"2019-06-21 08:32:36","updated_at":"2019-06-21 12:20:08","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":27,"day":"O."},{"id":109,"project_department_id":null,"from":"08:30","to":"10:00","created_at":"2019-06-21 12:20:08","updated_at":"2019-06-21 12:20:08","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":27,"day":"C."}],"translations":[{"id":54,"clearing_department_id":27,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:31:55","updated_at":"2019-06-21 08:31:55"},{"id":53,"clearing_department_id":27,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:31:55","updated_at":"2019-06-21 08:32:36"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"name":"Dagda","address":"Daugavpils iela 19, Dagda","description":"Taupiet laiku - saska\u0146ojiet projektus un darbus AS Sadales t\u012bkls e-vid\u0113!
Lai aizpild\u012btu pieteikumu, spiediet
\u0161eit<\/a>.<\/font>"},"project_department":{"0":{"id":27,"center_id":27,"created_at":"2019-06-21 08:31:55","updated_at":"2019-06-21 08:31:55","work_time":[],"translations":[{"id":54,"project_department_id":27,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:31:55","updated_at":"2019-06-21 08:31:55"},{"id":53,"project_department_id":27,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:31:55","updated_at":"2019-06-21 08:31:55"}],"room":null},"work_times":[],"title":"Projektu, sh\u0113mu un topogr\u0101fisko pl\u0101nu ska\u0146o\u0161ana"},"maps_department":{"0":{"id":27,"center_id":27,"created_at":"2019-06-21 08:31:55","updated_at":"2019-06-21 08:31:55","work_time":[],"translations":[{"id":54,"maps_department_id":27,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:31:55","updated_at":"2019-06-21 08:31:55"},{"id":53,"maps_department_id":27,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:31:55","updated_at":"2019-06-21 08:31:55"}],"room":null},"work_times":[],"title":"Topogr\u0101fisko pl\u0101nu saska\u0146o\u0161ana "},"work_department":{"0":{"id":27,"center_id":27,"created_at":"2019-06-21 08:31:55","updated_at":"2019-06-21 08:31:55","work_time":[{"id":95,"project_department_id":null,"from":"08:30","to":"10:00","created_at":"2019-06-21 08:32:16","updated_at":"2019-06-21 12:19:23","maps_department_id":null,"work_department_id":27,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":190,"work_time_id":95,"day":"O.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:32:16","updated_at":"2019-06-21 12:19:23"},{"id":189,"work_time_id":95,"day":"O.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:32:16","updated_at":"2019-06-21 12:19:23"}],"day":"O."},{"id":108,"project_department_id":null,"from":"08:30","to":"10:00","created_at":"2019-06-21 12:19:23","updated_at":"2019-06-21 12:20:08","maps_department_id":null,"work_department_id":27,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":216,"work_time_id":108,"day":"C.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 12:19:23","updated_at":"2019-06-21 12:19:36"},{"id":215,"work_time_id":108,"day":"C.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 12:19:23","updated_at":"2019-06-21 12:19:36"}],"day":"C."}],"translations":[{"id":54,"work_department_id":27,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:31:55","updated_at":"2019-06-21 08:31:55"},{"id":53,"work_department_id":27,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:31:55","updated_at":"2019-06-21 08:32:16"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"work_times":[{"id":95,"project_department_id":null,"from":"08:30","to":"10:00","created_at":"2019-06-21 08:32:16","updated_at":"2019-06-21 12:19:23","maps_department_id":null,"work_department_id":27,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":190,"work_time_id":95,"day":"O.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:32:16","updated_at":"2019-06-21 12:19:23"},{"id":189,"work_time_id":95,"day":"O.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:32:16","updated_at":"2019-06-21 12:19:23"}],"day":"O."},{"id":108,"project_department_id":null,"from":"08:30","to":"10:00","created_at":"2019-06-21 12:19:23","updated_at":"2019-06-21 12:20:08","maps_department_id":null,"work_department_id":27,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":216,"work_time_id":108,"day":"C.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 12:19:23","updated_at":"2019-06-21 12:19:36"},{"id":215,"work_time_id":108,"day":"C.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 12:19:23","updated_at":"2019-06-21 12:19:36"}],"day":"C."}],"title":"Rak\u0161anas darbu saska\u0146o\u0161ana"},"clearing_department":{"0":{"id":27,"center_id":27,"created_at":"2019-06-21 08:31:55","updated_at":"2019-06-21 08:31:55","work_time":[{"id":96,"project_department_id":null,"from":"08:30","to":"10:00","created_at":"2019-06-21 08:32:36","updated_at":"2019-06-21 12:20:08","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":27,"translations":[{"id":192,"work_time_id":96,"day":"O.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:32:36","updated_at":"2019-06-21 12:20:08"},{"id":191,"work_time_id":96,"day":"O.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:32:36","updated_at":"2019-06-21 12:19:36"}],"day":"O."},{"id":109,"project_department_id":null,"from":"08:30","to":"10:00","created_at":"2019-06-21 12:20:08","updated_at":"2019-06-21 12:20:08","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":27,"translations":[{"id":218,"work_time_id":109,"day":"C.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 12:20:08","updated_at":"2019-06-21 12:20:08"},{"id":217,"work_time_id":109,"day":"C.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 12:20:08","updated_at":"2019-06-21 12:20:08"}],"day":"C."}],"translations":[{"id":54,"clearing_department_id":27,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:31:55","updated_at":"2019-06-21 08:31:55"},{"id":53,"clearing_department_id":27,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:31:55","updated_at":"2019-06-21 08:32:36"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"work_times":[{"id":96,"project_department_id":null,"from":"08:30","to":"10:00","created_at":"2019-06-21 08:32:36","updated_at":"2019-06-21 12:20:08","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":27,"translations":[{"id":192,"work_time_id":96,"day":"O.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:32:36","updated_at":"2019-06-21 12:20:08"},{"id":191,"work_time_id":96,"day":"O.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:32:36","updated_at":"2019-06-21 12:19:36"}],"day":"O."},{"id":109,"project_department_id":null,"from":"08:30","to":"10:00","created_at":"2019-06-21 12:20:08","updated_at":"2019-06-21 12:20:08","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":27,"translations":[{"id":218,"work_time_id":109,"day":"C.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 12:20:08","updated_at":"2019-06-21 12:20:08"},{"id":217,"work_time_id":109,"day":"C.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 12:20:08","updated_at":"2019-06-21 12:20:08"}],"day":"C."}],"title":"At\u013cauja me\u017eizstr\u0101des un citu darbu veik\u0161anai aizsargjosl\u0101s"}},{"center":{"id":28,"lat":56.6004749,"lng":25.2463536,"created_at":"2019-06-21 08:35:59","updated_at":"2019-07-03 14:59:57","project_department":{"id":28,"center_id":28,"created_at":"2019-06-21 08:35:59","updated_at":"2019-06-21 08:35:59","work_time":[],"room":null},"maps_department":{"id":28,"center_id":28,"created_at":"2019-06-21 08:35:59","updated_at":"2019-06-21 08:35:59","work_time":[],"room":null},"work_department":{"id":28,"center_id":28,"created_at":"2019-06-21 08:35:59","updated_at":"2019-06-21 08:35:59","work_time":[{"id":97,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 08:50:10","updated_at":"2019-06-21 08:50:10","maps_department_id":null,"work_department_id":28,"clearing_department_id":null,"day":"P."}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"clearing_department":{"id":28,"center_id":28,"created_at":"2019-06-21 08:35:59","updated_at":"2019-06-21 08:35:59","work_time":[{"id":98,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 08:53:45","updated_at":"2019-06-21 08:53:45","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":28,"day":"P."}],"translations":[{"id":56,"clearing_department_id":28,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:35:59","updated_at":"2019-06-21 08:35:59"},{"id":55,"clearing_department_id":28,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:35:59","updated_at":"2019-06-21 08:53:45"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"name":"Aizkraukle","address":"Mednieku iela 3, Aizkraukle","description":"Taupiet laiku - saska\u0146ojiet projektus un darbus AS Sadales t\u012bkls e-vid\u0113!
Lai aizpild\u012btu pieteikumu, spiediet
\u0161eit<\/a>.<\/font>"},"project_department":{"0":{"id":28,"center_id":28,"created_at":"2019-06-21 08:35:59","updated_at":"2019-06-21 08:35:59","work_time":[],"translations":[{"id":56,"project_department_id":28,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:35:59","updated_at":"2019-06-21 08:35:59"},{"id":55,"project_department_id":28,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:35:59","updated_at":"2019-06-21 08:35:59"}],"room":null},"work_times":[],"title":"Projektu, sh\u0113mu un topogr\u0101fisko pl\u0101nu ska\u0146o\u0161ana"},"maps_department":{"0":{"id":28,"center_id":28,"created_at":"2019-06-21 08:35:59","updated_at":"2019-06-21 08:35:59","work_time":[],"translations":[{"id":56,"maps_department_id":28,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:35:59","updated_at":"2019-06-21 08:35:59"},{"id":55,"maps_department_id":28,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:35:59","updated_at":"2019-06-21 08:35:59"}],"room":null},"work_times":[],"title":"Topogr\u0101fisko pl\u0101nu saska\u0146o\u0161ana "},"work_department":{"0":{"id":28,"center_id":28,"created_at":"2019-06-21 08:35:59","updated_at":"2019-06-21 08:35:59","work_time":[{"id":97,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 08:50:10","updated_at":"2019-06-21 08:50:10","maps_department_id":null,"work_department_id":28,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":194,"work_time_id":97,"day":"P.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:50:10","updated_at":"2019-06-21 08:50:10"},{"id":193,"work_time_id":97,"day":"P.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:50:10","updated_at":"2019-06-21 08:50:10"}],"day":"P."}],"translations":[{"id":56,"work_department_id":28,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:35:59","updated_at":"2019-06-21 08:35:59"},{"id":55,"work_department_id":28,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:35:59","updated_at":"2019-06-21 08:50:10"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"work_times":[{"id":97,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 08:50:10","updated_at":"2019-06-21 08:50:10","maps_department_id":null,"work_department_id":28,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":194,"work_time_id":97,"day":"P.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:50:10","updated_at":"2019-06-21 08:50:10"},{"id":193,"work_time_id":97,"day":"P.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:50:10","updated_at":"2019-06-21 08:50:10"}],"day":"P."}],"title":"Rak\u0161anas darbu saska\u0146o\u0161ana"},"clearing_department":{"0":{"id":28,"center_id":28,"created_at":"2019-06-21 08:35:59","updated_at":"2019-06-21 08:35:59","work_time":[{"id":98,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 08:53:45","updated_at":"2019-06-21 08:53:45","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":28,"translations":[{"id":196,"work_time_id":98,"day":"P.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:53:45","updated_at":"2019-06-21 08:53:45"},{"id":195,"work_time_id":98,"day":"P.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:53:45","updated_at":"2019-06-21 08:53:45"}],"day":"P."}],"translations":[{"id":56,"clearing_department_id":28,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:35:59","updated_at":"2019-06-21 08:35:59"},{"id":55,"clearing_department_id":28,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:35:59","updated_at":"2019-06-21 08:53:45"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"work_times":[{"id":98,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 08:53:45","updated_at":"2019-06-21 08:53:45","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":28,"translations":[{"id":196,"work_time_id":98,"day":"P.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 08:53:45","updated_at":"2019-06-21 08:53:45"},{"id":195,"work_time_id":98,"day":"P.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 08:53:45","updated_at":"2019-06-21 08:53:45"}],"day":"P."}],"title":"At\u013cauja me\u017eizstr\u0101des un citu darbu veik\u0161anai aizsargjosl\u0101s"}},{"center":{"id":29,"lat":56.1564555,"lng":25.7398681,"created_at":"2019-06-21 09:03:03","updated_at":"2019-07-03 15:00:39","project_department":{"id":29,"center_id":29,"created_at":"2019-06-21 09:03:03","updated_at":"2019-06-21 09:03:03","work_time":[],"room":null},"maps_department":{"id":29,"center_id":29,"created_at":"2019-06-21 09:03:03","updated_at":"2019-06-21 09:03:03","work_time":[],"room":null},"work_department":{"id":29,"center_id":29,"created_at":"2019-06-21 09:03:03","updated_at":"2019-06-21 09:03:03","work_time":[{"id":99,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 09:03:27","updated_at":"2019-06-21 09:03:27","maps_department_id":null,"work_department_id":29,"clearing_department_id":null,"day":"P."}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"clearing_department":{"id":29,"center_id":29,"created_at":"2019-06-21 09:03:03","updated_at":"2019-06-21 09:03:03","work_time":[{"id":100,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 09:03:45","updated_at":"2019-06-21 09:03:45","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":29,"day":"P."}],"translations":[{"id":58,"clearing_department_id":29,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 09:03:03","updated_at":"2019-06-21 09:03:03"},{"id":57,"clearing_department_id":29,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 09:03:03","updated_at":"2019-06-21 09:03:45"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"name":"Akn\u012bste","address":"Parka iela 6a, Akn\u012bste","description":"Taupiet laiku - saska\u0146ojiet projektus un darbus AS Sadales t\u012bkls e-vid\u0113!
Lai aizpild\u012btu pieteikumu, spiediet
\u0161eit<\/a>.<\/font>"},"project_department":{"0":{"id":29,"center_id":29,"created_at":"2019-06-21 09:03:03","updated_at":"2019-06-21 09:03:03","work_time":[],"translations":[{"id":58,"project_department_id":29,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 09:03:03","updated_at":"2019-06-21 09:03:03"},{"id":57,"project_department_id":29,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-06-21 09:03:03","updated_at":"2019-06-21 09:03:03"}],"room":null},"work_times":[],"title":"Projektu, sh\u0113mu un topogr\u0101fisko pl\u0101nu ska\u0146o\u0161ana"},"maps_department":{"0":{"id":29,"center_id":29,"created_at":"2019-06-21 09:03:03","updated_at":"2019-06-21 09:03:03","work_time":[],"translations":[{"id":58,"maps_department_id":29,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 09:03:03","updated_at":"2019-06-21 09:03:03"},{"id":57,"maps_department_id":29,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-06-21 09:03:03","updated_at":"2019-06-21 09:03:03"}],"room":null},"work_times":[],"title":"Topogr\u0101fisko pl\u0101nu saska\u0146o\u0161ana "},"work_department":{"0":{"id":29,"center_id":29,"created_at":"2019-06-21 09:03:03","updated_at":"2019-06-21 09:03:03","work_time":[{"id":99,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 09:03:27","updated_at":"2019-06-21 09:03:27","maps_department_id":null,"work_department_id":29,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":198,"work_time_id":99,"day":"P.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 09:03:27","updated_at":"2019-06-21 09:03:27"},{"id":197,"work_time_id":99,"day":"P.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 09:03:27","updated_at":"2019-06-21 09:03:27"}],"day":"P."}],"translations":[{"id":58,"work_department_id":29,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 09:03:03","updated_at":"2019-06-21 09:03:03"},{"id":57,"work_department_id":29,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 09:03:03","updated_at":"2019-06-21 09:03:27"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"work_times":[{"id":99,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 09:03:27","updated_at":"2019-06-21 09:03:27","maps_department_id":null,"work_department_id":29,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":198,"work_time_id":99,"day":"P.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 09:03:27","updated_at":"2019-06-21 09:03:27"},{"id":197,"work_time_id":99,"day":"P.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 09:03:27","updated_at":"2019-06-21 09:03:27"}],"day":"P."}],"title":"Rak\u0161anas darbu saska\u0146o\u0161ana"},"clearing_department":{"0":{"id":29,"center_id":29,"created_at":"2019-06-21 09:03:03","updated_at":"2019-06-21 09:03:03","work_time":[{"id":100,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 09:03:45","updated_at":"2019-06-21 09:03:45","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":29,"translations":[{"id":200,"work_time_id":100,"day":"P.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 09:03:45","updated_at":"2019-06-21 09:03:45"},{"id":199,"work_time_id":100,"day":"P.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 09:03:45","updated_at":"2019-06-21 09:03:45"}],"day":"P."}],"translations":[{"id":58,"clearing_department_id":29,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 09:03:03","updated_at":"2019-06-21 09:03:03"},{"id":57,"clearing_department_id":29,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 09:03:03","updated_at":"2019-06-21 09:03:45"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"work_times":[{"id":100,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 09:03:45","updated_at":"2019-06-21 09:03:45","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":29,"translations":[{"id":200,"work_time_id":100,"day":"P.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 09:03:45","updated_at":"2019-06-21 09:03:45"},{"id":199,"work_time_id":100,"day":"P.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 09:03:45","updated_at":"2019-06-21 09:03:45"}],"day":"P."}],"title":"At\u013cauja me\u017eizstr\u0101des un citu darbu veik\u0161anai aizsargjosl\u0101s"}},{"center":{"id":30,"lat":56.8628788,"lng":26.2206867,"created_at":"2019-06-21 09:53:05","updated_at":"2019-07-03 14:48:00","project_department":{"id":30,"center_id":30,"created_at":"2019-06-21 09:53:05","updated_at":"2019-06-21 09:53:05","work_time":[{"id":132,"project_department_id":30,"from":"9:00","to":"11:00","created_at":"2019-07-08 11:54:28","updated_at":"2019-07-08 11:54:28","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":null,"day":"P."}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"maps_department":{"id":30,"center_id":30,"created_at":"2019-06-21 09:53:05","updated_at":"2019-06-21 09:53:05","work_time":[],"room":null},"work_department":{"id":30,"center_id":30,"created_at":"2019-06-21 09:53:05","updated_at":"2019-06-21 09:53:05","work_time":[{"id":103,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 09:56:04","updated_at":"2019-07-08 10:56:12","maps_department_id":null,"work_department_id":30,"clearing_department_id":null,"day":"P."}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"clearing_department":{"id":30,"center_id":30,"created_at":"2019-06-21 09:53:05","updated_at":"2019-06-21 09:53:05","work_time":[{"id":104,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 09:56:25","updated_at":"2019-07-08 10:57:17","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":30,"day":"P."}],"translations":[{"id":60,"clearing_department_id":30,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 09:53:05","updated_at":"2019-06-21 09:53:05"},{"id":59,"clearing_department_id":30,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 09:53:05","updated_at":"2019-06-21 09:56:25"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"name":"Madona","address":"R\u016bpniec\u012bbas iela 37, Madona","description":"Taupiet laiku - saska\u0146ojiet projektus un darbus AS Sadales t\u012bkls e-vid\u0113!
Lai aizpild\u012btu pieteikumu, spiediet
\u0161eit<\/a>.<\/font>"},"project_department":{"0":{"id":30,"center_id":30,"created_at":"2019-06-21 09:53:05","updated_at":"2019-06-21 09:53:05","work_time":[{"id":132,"project_department_id":30,"from":"9:00","to":"11:00","created_at":"2019-07-08 11:54:28","updated_at":"2019-07-08 11:54:28","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":264,"work_time_id":132,"day":"P.","locale":"en","created_at":"2019-07-08 11:54:28","updated_at":"2019-07-08 11:54:28"},{"id":263,"work_time_id":132,"day":"P.","locale":"lv","created_at":"2019-07-08 11:54:28","updated_at":"2019-07-08 11:54:28"}],"day":"P."}],"translations":[{"id":60,"project_department_id":30,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 09:53:05","updated_at":"2019-06-21 09:53:05"},{"id":59,"project_department_id":30,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 09:53:05","updated_at":"2019-07-08 11:59:19"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"work_times":[{"id":132,"project_department_id":30,"from":"9:00","to":"11:00","created_at":"2019-07-08 11:54:28","updated_at":"2019-07-08 11:54:28","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":264,"work_time_id":132,"day":"P.","locale":"en","created_at":"2019-07-08 11:54:28","updated_at":"2019-07-08 11:54:28"},{"id":263,"work_time_id":132,"day":"P.","locale":"lv","created_at":"2019-07-08 11:54:28","updated_at":"2019-07-08 11:54:28"}],"day":"P."}],"title":"Projektu, sh\u0113mu un topogr\u0101fisko pl\u0101nu ska\u0146o\u0161ana"},"maps_department":{"0":{"id":30,"center_id":30,"created_at":"2019-06-21 09:53:05","updated_at":"2019-06-21 09:53:05","work_time":[],"translations":[{"id":60,"maps_department_id":30,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 09:53:05","updated_at":"2019-06-21 09:53:05"},{"id":59,"maps_department_id":30,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-06-21 09:53:05","updated_at":"2019-06-21 09:53:05"}],"room":null},"work_times":[],"title":"Topogr\u0101fisko pl\u0101nu saska\u0146o\u0161ana "},"work_department":{"0":{"id":30,"center_id":30,"created_at":"2019-06-21 09:53:05","updated_at":"2019-06-21 09:53:05","work_time":[{"id":103,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 09:56:04","updated_at":"2019-07-08 10:56:12","maps_department_id":null,"work_department_id":30,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":206,"work_time_id":103,"day":"P.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 09:56:04","updated_at":"2019-06-21 09:56:04"},{"id":205,"work_time_id":103,"day":"P.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 09:56:04","updated_at":"2019-06-21 09:56:04"}],"day":"P."}],"translations":[{"id":60,"work_department_id":30,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 09:53:05","updated_at":"2019-06-21 09:53:05"},{"id":59,"work_department_id":30,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 09:53:05","updated_at":"2019-06-21 09:56:04"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"work_times":[{"id":103,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 09:56:04","updated_at":"2019-07-08 10:56:12","maps_department_id":null,"work_department_id":30,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":206,"work_time_id":103,"day":"P.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 09:56:04","updated_at":"2019-06-21 09:56:04"},{"id":205,"work_time_id":103,"day":"P.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 09:56:04","updated_at":"2019-06-21 09:56:04"}],"day":"P."}],"title":"Rak\u0161anas darbu saska\u0146o\u0161ana"},"clearing_department":{"0":{"id":30,"center_id":30,"created_at":"2019-06-21 09:53:05","updated_at":"2019-06-21 09:53:05","work_time":[{"id":104,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 09:56:25","updated_at":"2019-07-08 10:57:17","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":30,"translations":[{"id":208,"work_time_id":104,"day":"P.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 09:56:25","updated_at":"2019-06-21 09:56:25"},{"id":207,"work_time_id":104,"day":"P.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 09:56:25","updated_at":"2019-06-21 09:56:25"}],"day":"P."}],"translations":[{"id":60,"clearing_department_id":30,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 09:53:05","updated_at":"2019-06-21 09:53:05"},{"id":59,"clearing_department_id":30,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 09:53:05","updated_at":"2019-06-21 09:56:25"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"work_times":[{"id":104,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 09:56:25","updated_at":"2019-07-08 10:57:17","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":30,"translations":[{"id":208,"work_time_id":104,"day":"P.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 09:56:25","updated_at":"2019-06-21 09:56:25"},{"id":207,"work_time_id":104,"day":"P.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 09:56:25","updated_at":"2019-06-21 09:56:25"}],"day":"P."}],"title":"At\u013cauja me\u017eizstr\u0101des un citu darbu veik\u0161anai aizsargjosl\u0101s"}},{"center":{"id":31,"lat":56.4918665,"lng":25.8659537,"created_at":"2019-06-21 10:00:14","updated_at":"2019-07-03 15:01:34","project_department":{"id":31,"center_id":31,"created_at":"2019-06-21 10:00:14","updated_at":"2019-06-21 10:00:14","work_time":[],"room":null},"maps_department":{"id":31,"center_id":31,"created_at":"2019-06-21 10:00:14","updated_at":"2019-06-21 10:00:14","work_time":[],"room":null},"work_department":{"id":31,"center_id":31,"created_at":"2019-06-21 10:00:14","updated_at":"2019-06-21 10:00:14","work_time":[{"id":106,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 10:02:52","updated_at":"2019-07-08 11:56:46","maps_department_id":null,"work_department_id":31,"clearing_department_id":null,"day":"P."}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"clearing_department":{"id":31,"center_id":31,"created_at":"2019-06-21 10:00:14","updated_at":"2019-06-21 10:00:14","work_time":[{"id":107,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 10:03:15","updated_at":"2019-07-08 11:57:16","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":31,"day":"P."}],"translations":[{"id":62,"clearing_department_id":31,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 10:00:14","updated_at":"2019-06-21 10:00:14"},{"id":61,"clearing_department_id":31,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 10:00:14","updated_at":"2019-06-21 10:03:15"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"name":"J\u0113kabpils","address":"Jaun\u0101 iela 31a, J\u0113kabpils","description":"Taupiet laiku - saska\u0146ojiet projektus un darbus AS Sadales t\u012bkls e-vid\u0113!
Lai aizpild\u012btu pieteikumu, spiediet
\u0161eit<\/a>.<\/font>"},"project_department":{"0":{"id":31,"center_id":31,"created_at":"2019-06-21 10:00:14","updated_at":"2019-06-21 10:00:14","work_time":[],"translations":[{"id":62,"project_department_id":31,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 10:00:14","updated_at":"2019-06-21 10:00:14"},{"id":61,"project_department_id":31,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-06-21 10:00:14","updated_at":"2019-09-04 07:18:44"}],"room":null},"work_times":[],"title":"Projektu, sh\u0113mu un topogr\u0101fisko pl\u0101nu ska\u0146o\u0161ana"},"maps_department":{"0":{"id":31,"center_id":31,"created_at":"2019-06-21 10:00:14","updated_at":"2019-06-21 10:00:14","work_time":[],"translations":[{"id":62,"maps_department_id":31,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 10:00:14","updated_at":"2019-06-21 10:00:14"},{"id":61,"maps_department_id":31,"room":null,"locale":"lv","created_at":"2019-06-21 10:00:14","updated_at":"2019-06-21 10:00:14"}],"room":null},"work_times":[],"title":"Topogr\u0101fisko pl\u0101nu saska\u0146o\u0161ana "},"work_department":{"0":{"id":31,"center_id":31,"created_at":"2019-06-21 10:00:14","updated_at":"2019-06-21 10:00:14","work_time":[{"id":106,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 10:02:52","updated_at":"2019-07-08 11:56:46","maps_department_id":null,"work_department_id":31,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":212,"work_time_id":106,"day":"P.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 10:02:52","updated_at":"2019-07-08 11:56:46"},{"id":211,"work_time_id":106,"day":"P.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 10:02:52","updated_at":"2019-07-08 11:56:46"}],"day":"P."}],"translations":[{"id":62,"work_department_id":31,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 10:00:14","updated_at":"2019-06-21 10:00:14"},{"id":61,"work_department_id":31,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 10:00:14","updated_at":"2019-06-21 10:02:52"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"work_times":[{"id":106,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 10:02:52","updated_at":"2019-07-08 11:56:46","maps_department_id":null,"work_department_id":31,"clearing_department_id":null,"translations":[{"id":212,"work_time_id":106,"day":"P.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 10:02:52","updated_at":"2019-07-08 11:56:46"},{"id":211,"work_time_id":106,"day":"P.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 10:02:52","updated_at":"2019-07-08 11:56:46"}],"day":"P."}],"title":"Rak\u0161anas darbu saska\u0146o\u0161ana"},"clearing_department":{"0":{"id":31,"center_id":31,"created_at":"2019-06-21 10:00:14","updated_at":"2019-06-21 10:00:14","work_time":[{"id":107,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 10:03:15","updated_at":"2019-07-08 11:57:16","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":31,"translations":[{"id":214,"work_time_id":107,"day":"P.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 10:03:15","updated_at":"2019-07-08 11:57:16"},{"id":213,"work_time_id":107,"day":"P.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 10:03:15","updated_at":"2019-07-08 11:57:16"}],"day":"P."}],"translations":[{"id":62,"clearing_department_id":31,"room":null,"locale":"en","created_at":"2019-06-21 10:00:14","updated_at":"2019-06-21 10:00:14"},{"id":61,"clearing_department_id":31,"room":"Sadales t\u012bkls","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 10:00:14","updated_at":"2019-06-21 10:03:15"}],"room":"Sadales t\u012bkls"},"work_times":[{"id":107,"project_department_id":null,"from":"09:00","to":"11:00","created_at":"2019-06-21 10:03:15","updated_at":"2019-07-08 11:57:16","maps_department_id":null,"work_department_id":null,"clearing_department_id":31,"translations":[{"id":214,"work_time_id":107,"day":"P.","locale":"en","created_at":"2019-06-21 10:03:15","updated_at":"2019-07-08 11:57:16"},{"id":213,"work_time_id":107,"day":"P.","locale":"lv","created_at":"2019-06-21 10:03:15","updated_at":"2019-07-08 11:57:16"}],"day":"P."}],"title":"At\u013cauja me\u017eizstr\u0101des un citu darbu veik\u0161anai aizsargjosl\u0101s"}}]