Digitālā karte

Projektu, shēmu un topogrāfisko plānu skaņošana

Saskaņošana jāveic, ja plānojat projektēšanas un/vai būvniecības darbus.

Rakšanas darbu saskaņošana

Atļaujas saņemšana ir obligāta pirms būvdarbu un citu zemes rakšanas darbu uzsākšanas objektā, ja to nosaka pašvaldība, Sadales tīkls nosacījumi vai darbi tiek veikti elektroapgādes līniju aizsargjoslā.

Atļauja mežizstrādes un citu darbu veikšanai aizsargjoslās

Atļaujas saņemšana ir obligāta pirms visa veida darbu uzsākšanas gaisvadu līniju tuvumā.
Taupiet laiku – saskaņojiet projektus un darbus Sadales tīkls e-vidē!

Atspoguļotajiem datiem ir informatīvs raksturs.