{"lat_pos":null,"lng_pos":null,"disconnects":[{"lat":"432314.8125","lng":"275303.38671875","type":"planned","clients_all":"2","clients_planned":"2","clients_unplanned":"0","clients":"Iesaist\u012bto klientu skaits<\/b>: 2","nr":7655788,"outage_id":1151275,"nr_text":"Atsl\u0113guma numurs<\/b>: 1151275","time":"Atsl\u0113guma laiks<\/b>: 21.02.2024 no plkst. 10:40 pl\u0101nots l\u012bdz 16:40","status":""},{"lat":"406708.4609375","lng":"298850.97265625","type":"planned","clients_all":"1","clients_planned":"1","clients_unplanned":"0","clients":"Iesaist\u012bto klientu skaits<\/b>: 1","nr":30695645,"outage_id":1151666,"nr_text":"Atsl\u0113guma numurs<\/b>: 1151666","time":"Atsl\u0113guma laiks<\/b>: 21.02.2024 no plkst. 10:40 pl\u0101nots l\u012bdz 16:40","status":""},{"lat":"402833.36328125","lng":"300431.8046875","type":"planned","clients_all":"7","clients_planned":"7","clients_unplanned":"0","clients":"Iesaist\u012bto klientu skaits<\/b>: 7","nr":196014845,"outage_id":1151666,"nr_text":"Atsl\u0113guma numurs<\/b>: 1151666","time":"Atsl\u0113guma laiks<\/b>: 21.02.2024 no plkst. 10:40 pl\u0101nots l\u012bdz 16:40","status":""},{"lat":"687654.9375","lng":"306089.21875","type":"planned","clients_all":"29","clients_planned":"29","clients_unplanned":"0","clients":"Iesaist\u012bto klientu skaits<\/b>: 29","nr":186457192,"outage_id":1152842,"nr_text":"Atsl\u0113guma numurs<\/b>: 1152842","time":"Atsl\u0113guma laiks<\/b>: 21.02.2024 no plkst. 10:20 pl\u0101nots l\u012bdz 16:20","status":""},{"lat":"687882.984375","lng":"306531.5","type":"planned","clients_all":"8","clients_planned":"8","clients_unplanned":"0","clients":"Iesaist\u012bto klientu skaits<\/b>: 8","nr":13082247,"outage_id":1152842,"nr_text":"Atsl\u0113guma numurs<\/b>: 1152842","time":"Atsl\u0113guma laiks<\/b>: 21.02.2024 no plkst. 10:20 pl\u0101nots l\u012bdz 16:20","status":""},{"lat":"402979.328125","lng":"299522.22265625","type":"planned","clients_all":"21","clients_planned":"21","clients_unplanned":"0","clients":"Iesaist\u012bto klientu skaits<\/b>: 21","nr":34033632,"outage_id":1151666,"nr_text":"Atsl\u0113guma numurs<\/b>: 1151666","time":"Atsl\u0113guma laiks<\/b>: 21.02.2024 no plkst. 10:40 pl\u0101nots l\u012bdz 16:40","status":""},{"lat":"404305.3125","lng":"296930.10546875","type":"planned","clients_all":"10","clients_planned":"10","clients_unplanned":"0","clients":"Iesaist\u012bto klientu skaits<\/b>: 10","nr":155427280,"outage_id":1151666,"nr_text":"Atsl\u0113guma numurs<\/b>: 1151666","time":"Atsl\u0113guma laiks<\/b>: 21.02.2024 no plkst. 10:40 pl\u0101nots l\u012bdz 16:40","status":""},{"lat":"404940.1640625","lng":"296337.44921875","type":"planned","clients_all":"3","clients_planned":"3","clients_unplanned":"0","clients":"Iesaist\u012bto klientu skaits<\/b>: 3","nr":30679905,"outage_id":1151666,"nr_text":"Atsl\u0113guma numurs<\/b>: 1151666","time":"Atsl\u0113guma laiks<\/b>: 21.02.2024 no plkst. 10:40 pl\u0101nots l\u012bdz 16:40","status":""},{"lat":"402939.875","lng":"299815.92578125","type":"planned","clients_all":"5","clients_planned":"5","clients_unplanned":"0","clients":"Iesaist\u012bto klientu skaits<\/b>: 5","nr":181885357,"outage_id":1151666,"nr_text":"Atsl\u0113guma numurs<\/b>: 1151666","time":"Atsl\u0113guma laiks<\/b>: 21.02.2024 no plkst. 10:40 pl\u0101nots l\u012bdz 16:40","status":""},{"lat":"407881.3125","lng":"298299.26953125","type":"planned","clients_all":"1","clients_planned":"1","clients_unplanned":"0","clients":"Iesaist\u012bto klientu skaits<\/b>: 1","nr":33183205,"outage_id":1151666,"nr_text":"Atsl\u0113guma numurs<\/b>: 1151666","time":"Atsl\u0113guma laiks<\/b>: 21.02.2024 no plkst. 10:40 pl\u0101nots l\u012bdz 16:40","status":""},{"lat":"316444.26953125","lng":"265674.99609375","type":"crash","clients_all":"246","clients_planned":"0","clients_unplanned":"75","clients":"Iesaist\u012bto klientu skaits<\/b>: 75","nr":1360380,"outage_id":1153853,"nr_text":"Atsl\u0113guma numurs<\/b>: 1153853","time":"Atsl\u0113guma laiks<\/b>: l\u012bdz plkst. 18:00","status":""},{"lat":"430538.9453125","lng":"276550.45703125","type":"planned","clients_all":"6","clients_planned":"6","clients_unplanned":"0","clients":"Iesaist\u012bto klientu skaits<\/b>: 6","nr":7552022,"outage_id":1151275,"nr_text":"Atsl\u0113guma numurs<\/b>: 1151275","time":"Atsl\u0113guma laiks<\/b>: 21.02.2024 no plkst. 10:40 pl\u0101nots l\u012bdz 16:40","status":""},{"lat":"704267.0625","lng":"204238.4921875","type":"planned","clients_all":"18","clients_planned":"13","clients_unplanned":"0","clients":"Iesaist\u012bto klientu skaits<\/b>: 13","nr":4314781,"outage_id":1149781,"nr_text":"Atsl\u0113guma numurs<\/b>: 1149781","time":"Atsl\u0113guma laiks<\/b>: 21.02.2024 no plkst. 12:00 pl\u0101nots l\u012bdz 16:00","status":""},{"lat":"688184.046875","lng":"305405.95703125","type":"planned","clients_all":"11","clients_planned":"11","clients_unplanned":"0","clients":"Iesaist\u012bto klientu skaits<\/b>: 11","nr":13047727,"outage_id":1152842,"nr_text":"Atsl\u0113guma numurs<\/b>: 1152842","time":"Atsl\u0113guma laiks<\/b>: 21.02.2024 no plkst. 10:20 pl\u0101nots l\u012bdz 16:20","status":""},{"lat":"432314.2578125","lng":"274435.09375","type":"planned","clients_all":"2","clients_planned":"2","clients_unplanned":"0","clients":"Iesaist\u012bto klientu skaits<\/b>: 2","nr":7720339,"outage_id":1151275,"nr_text":"Atsl\u0113guma numurs<\/b>: 1151275","time":"Atsl\u0113guma laiks<\/b>: 21.02.2024 no plkst. 10:40 pl\u0101nots l\u012bdz 16:40","status":""},{"lat":"506888.1171875","lng":"313083.1640625","type":"planned","clients_all":"25","clients_planned":"3","clients_unplanned":"0","clients":"Iesaist\u012bto klientu skaits<\/b>: 3","nr":214850950,"outage_id":1151764,"nr_text":"Atsl\u0113guma numurs<\/b>: 1151764","time":"Atsl\u0113guma laiks<\/b>: 21.02.2024 no plkst. 10:20 pl\u0101nots l\u012bdz 15:20","status":""},{"lat":"405772.41796875","lng":"299529.73046875","type":"planned","clients_all":"5","clients_planned":"5","clients_unplanned":"0","clients":"Iesaist\u012bto klientu skaits<\/b>: 5","nr":186236744,"outage_id":1151666,"nr_text":"Atsl\u0113guma numurs<\/b>: 1151666","time":"Atsl\u0113guma laiks<\/b>: 21.02.2024 no plkst. 10:40 pl\u0101nots l\u012bdz 16:40","status":""},{"lat":"431043.03515625","lng":"275751.7265625","type":"planned","clients_all":"2","clients_planned":"2","clients_unplanned":"0","clients":"Iesaist\u012bto klientu skaits<\/b>: 2","nr":159006005,"outage_id":1151275,"nr_text":"Atsl\u0113guma numurs<\/b>: 1151275","time":"Atsl\u0113guma laiks<\/b>: 21.02.2024 no plkst. 10:40 pl\u0101nots l\u012bdz 16:40","status":""},{"lat":"431867.53515625","lng":"275323.08984375","type":"planned","clients_all":"1","clients_planned":"1","clients_unplanned":"0","clients":"Iesaist\u012bto klientu skaits<\/b>: 1","nr":7622221,"outage_id":1151275,"nr_text":"Atsl\u0113guma numurs<\/b>: 1151275","time":"Atsl\u0113guma laiks<\/b>: 21.02.2024 no plkst. 10:40 pl\u0101nots l\u012bdz 16:40","status":""},{"lat":525403.1484375,"lng":353400.15625,"type":"application","clients_all":"","clients_planned":"","clients_unplanned":"","clients":"Adrese<\/b>:
Loka iela 5, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.","status":"Darbu statuss:<\/b> Pieteikumu esam re\u0123istr\u0113ju\u0161i darbu rind\u0101","nr":3293295,"outage_id":0,"nr_text":"Pieteikuma numurs<\/b>: 3293295","time":"Pieteikts<\/b>: 21.02.2024 plkst. 09:09"},{"lat":553415.45703125,"lng":339213.69921875,"type":"application","clients_all":"","clients_planned":"","clients_unplanned":"","clients":"Adrese<\/b>:
\"Krasti\u0146i\", Krimuldas pag., Siguldas nov.","status":"Darbu statuss:<\/b> Meistari veic papildu darbus","nr":3293312,"outage_id":0,"nr_text":"Pieteikuma numurs<\/b>: 3293312","time":"Pieteikts<\/b>: 21.02.2024 plkst. 11:18"},{"lat":518466.08203125,"lng":331453.95703125,"type":"application","clients_all":"","clients_planned":"","clients_unplanned":"","clients":"Adrese<\/b>:
L\u012bduma iela 9, Carnikava, Carnikavas pag., \u0100da\u017eu nov.","status":"Darbu statuss:<\/b> Meistari str\u0101d\u0101","nr":3293321,"outage_id":0,"nr_text":"Pieteikuma numurs<\/b>: 3293321","time":"Pieteikts<\/b>: 21.02.2024 plkst. 13:30"},{"lat":521015.9765625,"lng":326014.66796875,"type":"application","clients_all":"","clients_planned":"","clients_unplanned":"","clients":"Adrese<\/b>:
Lauku iela9","status":"Darbu statuss:<\/b> Meistari str\u0101d\u0101","nr":3293324,"outage_id":0,"nr_text":"Pieteikuma numurs<\/b>: 3293324","time":"Pieteikts<\/b>: 21.02.2024 plkst. 13:43"},{"lat":561573.59765625,"lng":292821.1875,"type":"application","clients_all":"","clients_planned":"","clients_unplanned":"","clients":"Adrese<\/b>:
\"Druvas\", L\u0113dmane, L\u0113dmanes pag., Ogres nov.","status":"Darbu statuss:<\/b> Meistari str\u0101d\u0101","nr":3293327,"outage_id":0,"nr_text":"Pieteikuma numurs<\/b>: 3293327","time":"Pieteikts<\/b>: 21.02.2024 plkst. 13:58"},{"lat":316513.953125,"lng":265663.77734375,"type":"application","clients_all":"","clients_planned":"","clients_unplanned":"","clients":"Adrese<\/b>:
Ezera iela 73, Liep\u0101ja","status":"Darbu statuss:<\/b> Meistari str\u0101d\u0101","nr":3293332,"outage_id":0,"nr_text":"Pieteikuma numurs<\/b>: 3293332","time":"Pieteikts<\/b>: 21.02.2024 plkst. 14:49"},{"lat":635774.49609375,"lng":231745.1015625,"type":"application","clients_all":"","clients_planned":"","clients_unplanned":"","clients":"Adrese<\/b>:
\"Ozolkalni\", Dunavas pag., J\u0113kabpils nov.","status":"Darbu statuss:<\/b> Meistari ir ce\u013c\u0101","nr":3293333,"outage_id":0,"nr_text":"Pieteikuma numurs<\/b>: 3293333","time":"Pieteikts<\/b>: 21.02.2024 plkst. 14:53"},{"lat":589186.0859375,"lng":377822.953125,"type":"application","clients_all":"","clients_planned":"","clients_unplanned":"","clients":"Adrese<\/b>:
Kaln\u0137e\u0146\u0123i, LV-4224 Valmieras nov.,Kauguru pag.","status":"Darbu statuss:<\/b> Pieteikumu esam re\u0123istr\u0113ju\u0161i darbu rind\u0101","nr":3293335,"outage_id":0,"nr_text":"Pieteikuma numurs<\/b>: 3293335","time":"Pieteikts<\/b>: 21.02.2024 plkst. 15:20"},{"lat":316409.6171875,"lng":265791.09375,"type":"application","clients_all":"","clients_planned":"","clients_unplanned":"","clients":"Adrese<\/b>:
Kl\u0101va Uksti\u0146a iela 41\/43, Liep\u0101ja","status":"Darbu statuss:<\/b> Meistari str\u0101d\u0101","nr":3293334,"outage_id":1153853,"nr_text":"Pieteikuma numurs<\/b>: 3293334","time":"Pieteikts<\/b>: 21.02.2024 plkst. 15:20"},{"lat":316187.76953125,"lng":265902.29296875,"type":"application","clients_all":"","clients_planned":"","clients_unplanned":"","clients":"Adrese<\/b>:
Kl\u0101va Uksti\u0146a iela 24-1, Liep\u0101ja","status":"Darbu statuss:<\/b> Meistari str\u0101d\u0101","nr":3293340,"outage_id":1153853,"nr_text":"Pieteikuma numurs<\/b>: 3293340","time":"Pieteikts<\/b>: 21.02.2024 plkst. 15:34"},{"lat":315558.625,"lng":269417.21484375,"type":"application","clients_all":"","clients_planned":"","clients_unplanned":"","clients":"Adrese<\/b>:
Mastu iela 8, Liep\u0101ja","status":"Darbu statuss:<\/b> Pieteikums nodots meistariem iepaz\u012bties","nr":3293342,"outage_id":0,"nr_text":"Pieteikuma numurs<\/b>: 3293342","time":"Pieteikts<\/b>: 21.02.2024 plkst. 15:43"}]}